ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 11 of 61
Up
УЖМБС 2019, 4(5): 78–84
https://doi.org/10.26693/jmbs04.05.078
Experimental Medicine and Morphology

Dynamics of Interleukin-1β and Inducible NO-Synthase Activities in Blood of Rats in Experimental Osteoarthritis

Savytskyi І. V. 1, Orel К. S. 2, Miastkivska І. V. 1, Savytskyi V. І. 1
Abstract

Osteoarthrosis incidence rate is 30-55% among all diseases of the bone and articular system. The purpose of the study was to investigate interrelation between inducible NO synthase activity and interleukin-1β dynamics in osteoarthrosis and to investigate methods effectiveness for its pathogenic correction. Material and methods. White Wistar line rats were used in the study. Animals were withdrawn from the experiment on the 7th and the 21st day after the simulation of the pathological condition. Destructive-dystrophic process of cartilage tissue was modeled by knee joint criodamadge. Results and discussion. We compared group results of animals that received standard correction in combination with L-arginine solution, which is a nitrogen oxide donor, with data from other rats groups. At the first stage, pro-inflammatory interleukin level in this group was closer to intact animals values than in group 4 (difference in intact animals and rats comparison in group 6 is 22.1 %). In addition, this group result was by 53.1 % better than animals without correction. It is noteworthy that nitric oxide donator inclusion before corrective therapy was more effective than inducible NO synthase inhibitor induction in interleukin-1β analysis change: group 6 result was better by 35.6 % (p <0.001). On the background of experimental osteoarthrosis development, the inducible NO synthase activity increased more than four times. In our study, the most effective was nitric oxide donor inclusion in a complex correction: at the first stage, the activity of the investigated indicator decreased by 73.4 % (in comparison with rats group results in which the osteoarthrosis was modeled without further correction). More prolonged administration of L-arginine caused the iNOS level activity of intact animals’ values (there were no statistically significant differences between group 7 and group 1 data of experimental animals). Conclusion. The obtained results showed an increase in the interleukin-1β level on the background of experimental osteoarthrosis. There was also an increase in the inducible NO synthase activity in the experimental osteoarthrosis pathogenesis indicating both the inflammatory process development and endothelial dysfunction progression under simulated osteoarthrosis. The mutual aggravating connection between interleukin 1β and inducible nitric oxide synthase was confirmed in pathological conditions of simulated osteoarthrosis. In the third group, which received correction with aminoguadine, there was a positive effect on the pro-inflammatory cytokine and inducible nitric oxide synthase dynamics, but the values of the indicators were not yet close to the normative ones. A more pronounced positive therapy effect for correction was found in group 4, which received complex correction adjusted with a non-steroidal anti-inflammatory agent and L-arginine 7% solution.

Keywords: osteoarthrosis, endothelial dysfunction, experimental investigation, iNO synthase inhibitor, nitrogen oxide donor

Full text: PDF (Ukr) 220K

References
 1. Makarova MV, Valkov MYu, Yakoby AYa, Yunytsyna AV, Tytova LV, Grzhybovskyy AM. Ultrazvukovye predyktory progressyrovanyya rentgenologychesky nulevoy stadyy osteoartroza v rentgenopozytyvnuyu 1 stadyyu [Ultrasonic predictors of progression of the radiologically zero stage of osteoarthrosis to the radiopositive stage 1]. Vestnyk novykh medytsynskykh tekhnologyy. [digital resource]. 2015; 4. Publykatsyya 2-3. Available from: http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2015-4/5231.pdf [Russian] https://doi.org/10.12737/14922
 2. Danchynova AM, Batudaeva TY, Menshykova LV. Epydemyologyya osteoartroza v Respublyke Buryatyya [Epidemiology of osteoarthrosis in the Republic of Buryatia]. Sybyrskyy medytsynskyy zhurnal (Yrkutsk). 2012; 6: 112-4. [Russian]
 3. Zagorodnyy NV, Karpovych NY, Skvortsov DV, Damazh AA, Abdulkhabyrov MA, Bezverkhyy SV. Klynyko-byomekhanycheskoe obosnovanye vnutrysustavnoy ynektsyonnoy terapyy patsyentov s gonartrozom [Clinical and biomechanical substantiation of intraarticular injection therapy of patients with gonarthrosis]. Ambulatornaya khyrurgyya. 2015; 1-2(57-58): 55-60. [Russian]
 4. Tkachuk PV, Strafun SS, Savosko SY, Makarenko OM. Strukturnye narushenyya kolennogo sustava pry modelyrovanyy osteoartroza [Structural disorders of the knee joint in modeling osteoarthrosis]. Travma. 2019; 20(1): 73-8. [Russian] https://doi.org/10.22141/1608-1706.1.20.2019.158673
 5. Alekseeva LY, Zaytseva EM. Perspektyvnye napravlenyya terapyy osteoartroza [Promising areas of therapy for osteoarthrosis]. Nauchno-praktycheskaya revmatologyya. 2014; 52(3): 247–50. [Russian]
 6. Anykyn SG, Alekseeva LY. Khondroytyna sulfat: mekhanyzmy deystvyya, effektyvnost y bezopasnost pry terapyy osteoartroza [Chondroitin sulfate: mechanisms of action, efficacy and safety in the treatment of osteoarthrosis]. Sovpemennaya revmatologyya. 2012; 3: 78-82. [Russian]
 7. Klynycheskye rekomendatsyy. Revmatologyya. Pod red akad RAMN EL Nasonova. M: GEOTAR-Medya; 2010. 326 p. [Russian]
 8. Tytov VN. Anatomycheskye y funktsyonalnye osnovy endotelyyzavysymoy vazodylatatsyy, oksyd azota y endotelyn [Anatomical and functional basics of endothelium-dependent vasodilation, nitric oxide and endothelin]. Rossyyskyy kardyologycheskyy zhurnal. 2008; 1(69): 71-85. [Russian]
 9. Lupynskaya EA. Endotelyy sosudov – osnovnoy regulyator mestnogo krovotoka [Vascular endothelium is the main regulator of local blood flow]. Vestnyk KRSU. 2003; 7: 68-73. [Russian]
 10. Novykova DS, Popova T.V., Nasonov EL. Profylaktyka serdechno-sosudystykh zabolevanyy pry revmatoydnom artryte [Prevention of cardiovascular disease in rheumatoid arthritis]. Terapevtycheskyy arkhyv. 2009; 5: 88-96. [Russian]
 11. Trunov AN, Slavyanskaya TA, Mykhaylova TV. Znachenyya ymmunobyokhymycheskykh pokazateley v syvorotke krovy y synovyalnoy zhydkosty pry osteoartroze [The values of immunobiochemical parameters in blood serum and synovial fluid in osteoarthritis]. Allergologyya y ymmunologyya. 2002; 3(3): 434-6. [Russian]
 12. Kovalova OM, Demydenko GV, Gorbach TV. Dyagnostyka endotelyalnoy funktsyy - otsenka vazoaktyvnogo pula oksyda azota [Diagnosis of endothelial function - assessment of a vasoactive nitric oxide pool]. Ministerstvo okhorony zdorov'ya Ukrayiny. Ukrayinskyy tsentr naukovoyi medychnoyi informatsiyi ta patentno-litsenziynoyi roboty. Metodychni rekomendatsiyi. Kyiv: Vydavnytstvo SPD FO Tarasenko V.P.; 2007. 16 p. [Ukrainian]
 13. Shuba NM, Voronova TD, Tarasenko TM, Krylova AS. Novi aspekty patogenezu osteoartrozu ta shlyakhy korektsiyi [New aspects of the pathogenesis of osteoarthritis and whores]. Ukr revmatolog zhurn. 2012; 47(1): 51–73. [Ukrainian]
 14. Shuba NM, Voronova TD, Pilipenko AV.Izuchenie effektivnosti nimesulida i ego vliyanie na otdelnye patogeneticheskie faktory u bolnykh s osteoartrozom v praktike semeynogo vracha [The study of the effectiveness of nimesulide and its effect on individual pathogenetic factors in patients with osteoarthritis in the practice of a family doctor]. Semeynaya meditsina. 2015; 2: 41-5. [Russian]
 15. Shuba NM, Voronova TD, Krylova AS. Vybor strukturnomodifitsiruyushchikh i protivovospalitelnykh preparatov u patsientov s osteoartrozom [The choice of structurally modifying and anti-inflammatory drugs in patients with osteoarthrosis]. Ukrayinskiy revmatologichniy zhurnal. 2013; 52(2): 67-73. [Russian]
 16. Martel-Pelletier J, Pelletier JP. Inflammatory factors involved in osteoarthritis. In: Osteoarthritis, Inflammation and Degradation: AContinuum. IOS Press; 2007: 3–13.
 17. Abramson SB, Amin A. Blocking the effects of IL­1 in rheumatoid arthritis protects bone and cartilage. Rheumatology (Oxford). 2002; 41: 972–80. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12209029. https://doi.org/10.1093/rheumatology/41.9.972
 18. Fermor B, Christensen SE, Youn I, Cernanec JM, Davies CM, Weinberg JB. Oxygen, nitric oxide and articular cartilage. Eur Cell Mater. 2007; 13: 56–65; discussion 65. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17427142. https://doi.org/10.22203/eCM.v013a06
 19. Abramson SB, Attur M, Amin AR, Clancy R. Nitric oxide and inflammatory mediators in the perpetuation of osteoarthritis. Curr Rheumatol Rep. 2001; 3(6): 535–41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11709117. https://doi.org/10.1007/s11926-001-0069-3
 20. Savytskyi IV, Levytska GV, Levytskyi IМ. Changes of inducible NO synthase and Interleukin-1β on the background of experimental rhegmatogenous retinal detachment. Journal of Education, Health and Sport. 2018; 8(1): 378-86.
 21. Jovanovic DV, Mineau F, Notoya K, Reboul P, Martel-Pelletier J, Pelletier JP. Nitric oxide induced cell death in human osteoarthritic synoviocytes is mediated by tyrosine kinase activation and hydrogen peroxide and/or superoxide formation. J Rheumatol. 2002; 29(10): 2165–75. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12375328
 22. Pelletier JP, Jovanovic DV, Lascau-Coman V, Fernandes JC, Manning PT, Connor JR, et al. Selective inhibition of inducible nitric oxide synthase reduces progression of experimental osteoarthritis in vivo: possible link with the reduction in chondrocyte apoptosis and caspase 3 level. Arthritis Rheum. 2000; 43(6): 1290–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10857787. https://doi.org/10.1002/1529-0131(200006)43:6<1290::AID-ANR11>3.0.CO;2-R