ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)

Редакція

Редакційна колегія

Редакційна колегія
Головний редактор:
Чернозуб Андрій Анатолійович, д. біол. н., професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцьк, Україна

Редактор рубрики «Медицина»:
Хвисюк Олександр Миколайович, д. мед. н., професор кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського Національного медичного університету, Харків, Україна


Редактор рубрики «Біологія»:
Павлов Сергій Борисович, д. біол. наук, професор, старший науковий співробітник, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського Національного медичного університету, Харків, Україна


Редактор рубрики «Фізичне виховання і спорт»
Приступа Євген Никодимович, д. пед. наук, професор, ректор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, професор кафедри теорії та методики фізичної культури, Львів, Україна

Голова редакційної ради:
Бріскін Юрій Аркадійович, д. наук з фіз. виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

Відповідальний секретар:
Данильченко Світлана Іванівна, к. мед. н., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Херсонського державного університету, Херсон, Україна

Члени редакційної колегії

Медичні науки
Аравіцька Марія Геннадіївна, канд. мед. наук, доцент, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ, Україна

Armen Astvatsatryan, MD, PhD, ScD, FESC, Professor, Dean of Public Health Faculty of European Academy, Yerevan State Medical University, Yerevan, Armenia

Бабкіна Олена Петрівна, д. мед. наук, професор, професор кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

Багмут Ірина Юріївна, д. мед. наук, професор, Університетська клініка Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського Національного медичного університету, Харків, Україна

Przemysław Bejga, PhD. in Health Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Pharmakology and Toxicology, University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland

Більченко Олександр Вікторович, д. мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії №1 Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського Національного медичного університету, Харків, Україна

Борисенко Вадим Борисович, д. мед. наук, професор, професор кафедри хірургії № 5 Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського Національного медичного університету, Харків, Україна

Завгородній Ігор Володимирович, д. мед. наук, професор, директор навчально-наукового інституту якості освіти, професор кафедри гігієни та екології №2 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Anca Mirela Ionescu, Professor, PhD of Medicine, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Anzhelika Ivasenko, PhD in Health Sciences, Professor, Dean of Academic Affairs, All Saints University, School of Medicine, Roseau, Dominica

Lukas Kober, PhDr., PhD., RN. Faculty of Health, Poprad Department, Catholic University, Ružomberok, Slovakia

Moslim Khalaf, Associated Professor, PhD, Department of Pathological Analysis of Thi-Qar University, Nasiriyah, Iraq

Коваленко Олександр Сергійович, д. мед. н., професор, завідувач відділу медичних інформаційних систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Київ, Україна

Volodymyr Petrenko, MD, PhD, Senior Scientist (Maître-assistant). Department of Medicine, Division of Endocrinology, Diabetes, Nutrition and Patient Education; Department of Cell Physiology and Metabolism. University of Geneva; University Hospital of Geneva, Switzerland

Петренко Оксана Василівна, д. мед. н., професор, професор кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, Київ, Україна

Tomas Poskus, MD, PhD, Professor of Surgery, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Vilnius University, Vilnius, Lithuania

Mateusz Wojciech Romanowski, Doctor of Medical Sciences, PhD in Health Sciences, Department of Rehabilitation and physiotherapy, Poznań University of Medical Science, Poznań, Poland

Leonard Serko, Medical Clinic «LeonardS GmbH», München, Germany

Vladyslav Sikora, MD, Ph.D., Postdoctoral researcher, Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Foggia, Foggia, Italy

Jaroslav Stančiak, Doc. PhDr., PhD., MPH, Comenius University in Bratislava, Faculty of Education Department of Social Work, Bratislava, Slovakia

Marius Stanescu, Associate Professor, PhD in Medicine, Central Military Hospital “Carol Davila”, Bucharest, ROMANIA; Ecological University of Bucharest, Romania

Olivia Carmen Timnea, Associate Professor, Ph.D. in Medicine, Faculty of Physical Education, Sport and Kinetotherapy, Romanian-American University, Bucharest, Romania

Katarzyna Trok, Doctor of Medical Sciences, MD, PhD, Rekryteringsgruppen Active Rehabilitation (Stockholm, Sweden), Department of Neurology, Karolinska University Hospital, Spinal Cord Injury Unit, Stockholm, Sweden

Anna Shalimova, Doctor of Medical Sciences, MD, PhD, Postdoctoral researcher, Department of Hypertension and Diabetology, Medical University of Gdansk, Poland

Шешукова Ольга Вікторівна, д. мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна

Біологічні науки
Вовканич Любомир Степанович, к. біол. н., доцент, завідувач кафедри анатомії та фізіології Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

Гуніна Лариса Михайлівна, д. біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора Навчально-наукового олімпійського інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Єрьоменко Римма Фуатівна, д. біол. наук, доцент, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету, Харків, Україна

Volodymyr P. Zavialov, Prof., M.D., Ph.D., Sc.D., Joint Biotechnology Laboratory, Department of Chemistry, Mathematics and Natural Sciences Faculty, University of Turku, Finland

Коваленко Станіслав Олександрович, д. біол. наук, професор, завідувач кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна

Kazys Milašius, Doctor Habilitated of Biomedical Sciences, Professor, Head of Department of Sports Teaching Methods of Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Lithuania

Мішина Марина Митрофанівна, д. мед. наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Морозенко Дмитро Володимирович, д. вет. н., завідувач кафедри ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету, Харків, Україна

Serhii A. Oliinyk, Prof., Doctor of Biological Sciences, Research Professor, Department of Neuroscience, School of Medicine, Ewha Woman University, Seoul, South Korea

Vitaliy N. Razdaybedin, PhD, Molecular Biology Lab Coordinator, Department of Biological Science, St.Cloud State University, St.Cloud, USA

Редька Ірина Василівна, к. біол. наук, професор, професор кафедри гігієни та соціальної медицини Харкiвського національного унiверситету iменi В.Н. Каразiна, Харків, Україна

Рєпін Микола Васильович, д. біол. наук, зав. лабораторії кріоморфології, Інститут проблем кріобиології та кріомедицини НАН України, Харків, Україна

Inessa Ya. Skrypkina, PhD, Senior Researcher, Head of the BNA Laboratory IMBG NASU of Institute of Molecular Biology and Genetics of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. OncoRa y - National Center for Radiation Research in Oncology, Faculty of Medicine and University Hospital Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden, Germany

Федота Олена Михайлівна, д. біол. наук, професор, професор кафедри акушерства і гiнекології Харкiвського національного унiверситету iменi В.Н. Каразiна, Харків, Україна

Фізичне виховання і спорт
Andrade-Ionut Bichescu, Associate Professor, PhD in Physical Education and Sport, Rector,”Eftimie Murgu” University of Resita, Reșița, Romania

David G. Curby, Dr. in Educational Psychology, Wrestling (UWW) Scientific Commission. Director: International Network of Wrestling Researchers (INWR), Chicago, USA

Vasilica Grigore, Professor, PhD in Physical Education and Sport, Doctoral Studies School, National University of Physical Education and Sport, Bucharest, Romania


Задорожна Ольга Романівна, канд. наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

Mihaila Ion, Professor, PhD in Physical Education and Sport, Faculty of Science, Physical Education and Informatics, University of Pitesti, Romania

Veaceslav Manolachi, Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Rector of the State University of Physical Education and Sport of Republic of Moldova, Chisinau, Moldova


Мельник Валерій Олександрович, канд. наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

Tomasz Niźnikowski, Associated Professor, PhD, DSc, Vice-Dean for General Academic Studies, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education and Sport, Biała Podlaska, Poland

Одеров Артур Михайлович, канд. наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту Національної академії армії імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна

Ольховий Олег Михайлович, д. наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання, проректор з науково-педагогічної роботи Харківської державної академії фізичної культури, Харків, Україна

Andrzej Ostrowski, Doctor Habilitated of Physical Culture Sciences, Didactic Professor, Academy of Physical Education in Kraków, University of Economy in Bydgoszcz, Poland

Передерій Аліна Володимирівна, д. наук з фіз. виховання та спорту, доцент, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

Пітин Мар’ян Петрович, д. наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

Vladimir Potop, Professor PhD, Dr Science (Physical Education and Sport), Faculty of Physical Education and Sport, director of Deprtment. Ecological University of Bucharest, Romania

Романчук Сергій Вікторович, д. наук з фіз. виховання та спорту, начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна

Alexander Skaliy, PhD of Physical Education and Sports Sciences, Аssociate Professor, Director of the Institute of Sport and Physical Culture at the University of Economy in Bydgoszcz, Poland

Хіменес Христина Робертівна, канд. наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

Редакційно-експертна рада
Акімова Віоріка Миколаївна, д. біол. н., доцент, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна

Бабалян Володимир Олександрович, д. мед. наук, доцент, доцент кафедри травматології, ортопедії, фізичної та реабілітаційної медицини Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського Національного медичного університету, Харків, Україна

Белов Олександр Олександрович, канд. мед. наук, доцент, доцент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України, Вінниця, Україна

Біляєв Сергій Георгійович, д. мед. наук, професор кафедри акушерства та гінекології № 3 Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського Національного медичного університету, Харків, Україна

Бруслова Катерина Михайлівна, д. мед. наук, завідувач відділення радіаційної гематології дитячого віку Інституту клінічної радіології Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», Київ, Україна

Виноградова Олена Миколаївна, канд. мед. наук, доцент, доцент кафедри терапевтичної стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна

Вовканич Андрій Степанович, канд. біол. наук, професор, професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

Гасюк Олена Миколаївна, канд. біол. наук, доцент, завідувач кафедри біології людини та імунології Херсонського державного університету, Херсон, Україна

Германчук Сергій Михайлович, д. мед. наук, доцент, професор кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ Київський медичний університет, Київ, Україна

Горошко Вікторія Іванівна, канд. мед. наук, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Полтава, Україна

Гонтова Тетяна Миколаївна, д. фарм. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки Національного фармацевтичного університету, Харків, Україна

Должикова Олена Вікторівна, д. фарм. наук, доцент, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету, Харків, Україна

Захар’єв Андрій Вікторович, канд. вет. наук, доцент, доцент кафедри ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету, Харків, Україна

Іваницький Ігор Валерійович, канд. мед. наук, доцент, доцент кафедри сімейної медицини і терапії Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна

Коритко Зоряна Ігорівна, д. біол. наук, професор, професор кафедри анатомії і фізіології Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

Литвинова Ольга Миколаївна, д. мед. наук, професор, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного Фармацевтичного Університету, Харків, Україна

Лихман Віктор Миколайович, д. мед. наук, професор, професор кафедри онкології Харківського національного медичного університету. Обласний центр онкології, Харків, Україна

Лоскутов Олег Анатолійович, д. мед. наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, Київ, Україна

Міщенко Оксана Яківна, д. фарм. наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного Фармацевтичного Університету, Харків, Україна

Мочалов Юрій Олександрович, д. мед. наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та клінічних дисциплін ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

Недзвецька Ольга Володимирівна, д. мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського Національного медичного університету, Харків, Україна

Некрасова Наталія Олександрівна, д. мед. наук, доцент, доцент кафедри неврології Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Одеров Артур Михайлович, канд. наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна

Одинець Тетяна Євгенівна, д. наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичної культури та спорту Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, Запоріжжя, Україна

Просоленко Костянтин Олександрович, д. мед. наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

П’ятикоп Володимир Олександрович, д. мед. наук, професор, завідувач кафедри нейрохірургії Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Россіхін Василь В’ячеславович, д. мед. наук, професор, професор кафедри загальної урології та дитячої урології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського Національного медичного університету, Харків, Україна

Селюкова Наталія Юріївна, д. біол. н., доцент кафедри ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету, Харків, Україна

Семеряк Зоряна Степанівна, канд. наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фехтування, боксу та національних одноборств Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

Сокольник Сніжана Василівна, д. мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики ВДНЗ України Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

Сорокіна Ірина Вікторівна, д. мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Степаненко Олександр Юрійович, д. мед. наук, доцент завідувач кафедри гістології, цитології і ембріології Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Тарасенко Костянтин Володимирович, д. мед. наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна

Тіткова Анна Володимирівна, канд. мед. наук, доцент, доцент кафедри загальної практики сімейної медицини Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Тимрук-Скоропад Катерина Анатоліївна, д. наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

Фалалеєва Тетяна Михайлівна, д. біол. наук, професор, завідувач кафедри біомедицини Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Филенко Борис Миколайович, канд. мед. наук, доцент, доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна

Хмара Тетяна Володимирівна, д. мед. наук, професор, професор кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна

Цодікова Ольга Анатоліївна, д. мед. наук, професор, завідувач кафедри професійно-орієнтованих дисциплін Харківського міжнародного медичного університету, Харків, Україна

Шиян Олена Іллівна, д. наук з державного управління, професор, завідувач кафедри здоров’я людини Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

Редакційна політика

Галузь та проблематика

«Український журнал медицини, біології та спорту» друкує оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Журнал охоплює актуальні питання теоретичної та практичної медицини, біології, фізичного виховання і спорту. Журнал публікує оригінальні наукові статті, оглядові статті, рецензії на книги. Робота журналу побудована на принципі забезпечення відкритого доступу до його змісту, що робить представлені дослідження вільно доступними для громадськості, і підтримує ідею глобального обміну знаннями. Категорія читачів - науковці НДІ, вчені та викладачі вищих навчальних закладів, студенти вищих і середніх установ за спеціальностями Медицина, Біологія, Фізичне виховання і спорт.

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

Конфлікт інтересів, заява для публікації

Редакція журналу надає авторам найвищу якість послуг з розгляду рукопису групою рецензентів, які здатні оцінити її якості, будучи повністю незалежними від дискваліфікуючого конфлікту інтересів. Всіх авторів просять повідомляти про будь-які конфлікти інтересів, включаючи будь-які фінансові, особисті чи інші відносини з іншими людьми або організаціями, які могли неадекватно впливати на їх роботу. Редакція журналу поважає та підтримує прохання авторів не привертати деяких рецензентів для розгляду рукописи, якщо ці запити є обґрунтованими і розумними. Якщо є підозра на упереджене ставлення рецензентів, ми дотримуємося COPE керівних принципів і припиняємо співпрацю з рецензентами, які надали неякісну і несвоєчасну рецензію. Всі конфлікти інтересів повинні бути вказані авторами в розділі "Коментарі для редактора" при поданні рукопису. Якщо немає конфлікту інтересів, то прохання вказати це: "Конфлікти інтересів: немає" в "Коментарі для редактора" при поданні рукопису.

Політика конфіденційності

Пацієнти і учасники дослідження: пацієнти мають право на недоторканність приватного життя, яке не повинне бути порушене без інформованої згоди. Визначення інформації, в тому числі імена, ініціали, або номера лікарень, не повинні бути опубліковані в письмових описах, фотографіях, або родоводах, якщо ця інформація не має важливого значення для наукових цілей і пацієнт (або батько або опікун) дає письмову згоду на публікацію. Інформована згода для цього потрібна, щоб ідентифікувати пацієнта при опублікуванні рукопису.

Автори повинні розкривати цим пацієнтам, чи може будь-який потенційний ідентифікований матеріал бути доступним через Інтернет, а також в друкованому вигляді після публікації. Згода пацієнта має бути записана і архівувати з журналом. Журнал вимагає, щоб всі автори отримували письмову згоду пацієнта, дана інформація має бути архівована автором і доступна для перевірки протягом не менше трьох років. Письмова заява повинна бути включена в рукопис, що свідчить про те, що автори отримали і архівували письмову згоду пацієнта.

Рукописи, які містять матеріали дослідження за участю людини, повинні включати заяву про отримання письмової інформованої згоди. Від кожної людини отримати письмову згоду на проведення дослідження, згідно з рекомендаціями етичних комітетів з питань біомедичних досліджень, Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964–2008 рр.), директиви Європейського товариства 86/609 стосовно участі людей у медико-біологічних дослідженнях, а також наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.

При поданні рукопису, в якому містяться дослідження на експериментальних тваринах, автори повинні вказати про дотримання вимог положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 2005), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених П`ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013).

Використання лабораторних тварин повинні відповідати стандартам, встановленим NIH Управління догляду та використання тварин (керівні принципи OACU ARAC) та Інституту лабораторних досліджень тварин, опублікованих в Керівництві по догляду та використанню лабораторних тварин (1996).

Рукописи будуть розглядатися з належною повагою до авторів і конфіденційністю рецензентів. Редактори не розголошують інформацію про рукописи (включаючи їх отримання, зміст, статус в процесі розгляду, критика з боку рецензентів, або остаточне рішення) іншим особам крім авторів і рецензентів.

Тому, рецензенти і члени редакції повинні поважати права, не обговорювати публічно авторів роботи, не привласнювати їх ідеї до того, як рукопис буде опублікована. Рецензенти не можуть робити копії рукописи для своїх файлів і не будуть ділитися нею з іншими, крім як з дозволу редактора. Рецензенти повинні повернути або знищити копії рукописів після відправки відкликання.

Положення про конфіденційність
Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.
Заява про права людини і тварин

«Рукописи, які містять матеріали про проведення досліджень за участю людини, повинні містити інформацію, чи відповідають відповідні процедури етичними стандартами етичних комітетів з питань біомедичних досліджень, Гельсінкської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2008 рр.), директиви Європейського товариства 86/609 про участь людей в медико-біологічних дослідженнях, а також наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.

Якщо є сумніви щодо відповідності проведення дослідження з Гельсінською декларацією, автори повинні пояснити обґрунтування свого підходу і продемонструвати, що інституційний наглядовий орган дозволяв сумнівні аспекти дослідження. При поданні експериментів на тваринах, автори повинні вказати, чи були дотримані інституційні та національні керівництва по догляду та використанню лабораторних тварин. [«Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 2005), «Загальні етичні принципи експериментів на тваринах», прийняті П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013)].

PLAGIARISM
We fight plagiarism!

plagiarism

Комітет по етиці публікації (COPE) визначає плагіат як: «Коли хтось представляє роботи інших (дані, слова або теорії), як такі, якщо б вони були його / її власними і без належного підтвердження».

Це відноситься до даних, зображень, тексту або ідей, узятим з будь-яких матеріалів в електронному або друкованому форматі без достатнього посилання на джерело. Використання будь-якого такого матеріалу прямо або побічно має в усіх випадках належним чином підтверджуватися. Автори завжди повинні посилатися на джерело.

УЖМБС підтримує етичний лист і бореться з плагіатом. Всі отримані матеріали перевіряються на плагіат за допомогою доступних онлайн-інструментів. Статті авторів з підозрою у неправомірній поведінці відхиляються.

Європейський науковий фонд випустив Кодекс поведінки щодо чесності досліджень, який повністю підтримується Українським журналом медицини, біології та спорту. Всі автори, котрі відправляють статті в журнал, зобов'язані дотримуватися цих правил.

  • Roig M. Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and otherquestionable writing practices: A guide to ethical writing.
  • St Johns University. Long TC, Errami M, George AC, et al. Responding to Possible Plagiarism. Science 2009; 323:1293-1294.
  • Lewis J, Ossowski S, Hicks J, Errami M, Garner HR. Textsimilarity: an alternative way to search MEDLINE. Bioinformatics 2006; 22:2298-2304.

What is Plagiarism? https://www.plagiarism.org/article/what-is-plagiarism

What is plagiarism and why does it matter? https://authorservices.taylorandfrancis.com/editorial-policies/plagiarism/#

Публікаційна етика

Публікаційна етика

Редакційна колегія науково-практичного журналу «Український журнал медицини, біології та спорту» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів та ін. У своїй діяльності редакція керується рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics). Етичні норми для журнальної публікації (відповідно до діючих публікаційних принципів Elsevier).

Чорноморський національний університет імені Петра Могили як видавець "Український журнал медицини, біології та спорту" бере на себе обов'язки з гарантування серйозного підходу до всіх етапів публікації і визнає відповідальність. Реклама, передрук і / або будь-який комерційний доход не мають жодного впливу на редакційні рішення.

Дотримання етичних норм поведінки очікується від усіх сторін, що беруть участь в процесі публікації: авторів, редакторів, рецензентів, видавця.

Обов'язки редакції

Рішення про публікацію статті
Подання статті на розгляд має на увазі, що вона містить отримані авторами нові нетривіальні наукові результати, які раніше ніде не публікувалися. Кожна стаття рецензується. Подані рукописи проходять одностороннє «сліпе» рецензування (Single-blind review), коли рецензенти знають автора, але автор не знає рецензента. Експерти мають всі можливості вільно висловлювати мотивовані критичні зауваження щодо рівня та якості викладення представленого матеріалу, його відповідності профілю журналу, новизни та достовірності результатів. Рекомендації рецензентів є підставою для прийняття остаточного рішення про публікацію статті.

Відповідальність за рішення про публікацію повністю лежить на редакції журналу. Редакція приймає рішення про публікацію, керуючись політикою журналу, з урахуванням чинного законодавства в галузі авторського права. Редакція оцінює рукописи виключно за їх науковим змістом, безвідносно раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічної приналежності, громадянства і політичних поглядів авторів. Стаття, в разі прийняття до публікації, розміщується у відкритому доступі; авторські права зберігаються за авторами.

Конфіденційність
Редактор і всі співробітники редакції не мають права розкривати інформацію про надану роботу нікому, крім авторів, рецензентів, інших редакційних консультантів і, при необхідності, видавця. Редактор і співробітники редакції не мають права використовувати неопубліковані матеріали, використані в даному рукописі, в межах своїх досліджень без письмової згоди автора.

Конфлікт інтересів та вирішення етичних конфліктів
У разі конфлікту інтересів в результаті конкурентних відносин, співпраці або інших відносин і зв’язків з одним з авторів, компаній, або установ, пов’язаних з представленими рукописами, редактор передає рукопис для розгляду іншому члену редколегії. Редактори повинні запитувати від всіх учасників процесу розкриття існуючих конкуруючих інтересів. Якщо конкуренція інтересів була виявлена ​​після публікації статті, редакція зобов’язана забезпечити публікацію поправок.

При подачі етичної скарги щодо наданого рукопису або опублікованої статті редактор повинен робити розумні заходи у взаємодії з видавцем (або суспільством). Кожне повідомлення про факт неетичної поведінки буде розглянуто, навіть якщо воно надійшло через роки після публікації статті. Якщо скарга підтримується, слідує публікація відповідних виправлень, спростувань або вибачень.

Забезпечення цілісності: участі та співпраці
«Український журнал медицини, біології та спорту» відповість на всі претензії або сумніви, дослідження або публікації неправомірних дій, піднятих читачами, рецензентів або інші. Якщо побоювання з приводу поведінки або дії академічної роботи піднімаються, редколегія із залученням відповідних експертів, у разі потреби, буде оцінювати випадки можливого плагіату або дублювання / надлишкової публікації. Редактор також буде просити автора(ів) про реагування на зауваження. «Український журнал медицини, біології та спорту» прийме це на інституціональному рівні: журнал може зажадати проведення розслідування установою або іншим відповідним органам, якщо ця відповідь є незадовільною.

Обов’язки рецензентів

Внесок в редакційні рішення
Експертна оцінка допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і за допомогою співпраці редактора і автора може допомогти автору у поліпшенні його роботи.

Оперативність
Обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, представленого в науковій роботі, або знає, що швидкість розгляду буде занадто низькою, повинен повідомити про це редактора і відмовитися від процесу розгляду.

Конфіденційність
Будь-який рукопис, поданий на експертизу, повинен розглядатися як конфіденційний документ. Неприпустимо показувати його іншим рецензентам або обговорювати з іншими експертами без попереднього дозволу головного редактора.

Стандарти об’єктивності
Відгуки про наукові роботи повинні бути об’єктивними. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти зобов’язані виражати свої погляди чітко і аргументовано.

Підтвердження джерел
Рецензенти повинні виявляти відповідні опубліковані роботи в рецензованому матеріалі, що не були процитовані авторами. Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені як цитати. Рецензент також зобов’язаний звертати увагу редактора на істотну або часткову подібність з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо знайомий.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів
Неопубліковані матеріали, використані в поданому рукопису, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Рецензенти не повинні брати участь в розгляді та оцінці рукописів, в яких вони особисто зацікавлені.

Рецензент неправомірних дій
Редактори приймають проступок рецензента серйозно і розслідують будь-які свідчення про порушення конфіденційності, недекларування конфлікту інтересів (як фінансових, так і нефінансових), неналежне використання конфіденційних матеріалів, або затримку експертної оцінки конкурентної переваги. Звинувачення щодо неправомірних дій (наприклад, плагіат) будуть прийняті на інституціональному рівні.

Обов’язки авторів

Стандарти звітності
Ми чекаємо від авторів подання достовірних результатів виконаної роботи, а також об’єктивного обговорення значимості дослідження. Покладені в основу досліджень дані повинні бути чітко викладені в письмовому вигляді. Стаття повинна містити достатню кількість інформації для перевірки і повторення експериментів іншими дослідниками. Шахрайські або завідомо неправдиві заяви прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.

Доступ до даних і їх зберігання
Авторів можуть попросити надати вихідні дані для редакційного огляду. Вони повинні бути готові надати відкритий доступ до таких даних, якщо це представляється можливим, і в будь-якому випадку повинні бути готові зберігати вихідні матеріали протягом розумного періоду часу, що пройшов після їх публікації.

Оригінальність і плагіат
Автори повинні гарантувати, що представлений рукопис:

  • описує повністю оригінальну роботу;
  • не є плагіатом;
  • не був опублікований в іншому місці на будь-якій мові;
  • вказує на відповідну цитату або цитати, якщо автори використовували роботу і / або слова інших.

Чинні закони і конвенції про авторські права повинні бути дотримані. Авторське право матеріалу (наприклад, таблиці, малюнки або великі цитати) може бути відтворено тільки з відповідного дозволу і підтвердження.

Множинні, повторні і конкуруючі публікації
Автори повинні вказати, що їх робота публікується вперше. Якщо елементи рукописи раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов’язані послатися на більш ранню роботу і вказати, в чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої. Дослівне копіювання власних робіт і їх перефразування неприйнятні, вони можуть бути використані тільки як основа для нових висновків. Подача статті в більш ніж один журнал одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятною.

Підтвердження джерел
Автори зобов’язані визнавати внесок інших осіб, які вплинули на характер представленого дослідження. Обов’язкова наявність бібліографічних посилань на використані роботи. Інформація, отримана в приватному порядку, шляхом розмови, листування або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від їх джерела.

Авторство роботи
Авторство повинно бути обмежене тими, хто вніс значний внесок в концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію заявленого дослідження. Всі ті, хто вніс значний вклад, повинні бути перераховані в якості співавторів. Ті, хто брав участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, повинні бути відображені в списку учасників проекту. Автор повинен гарантувати, що імена всіх співавторів та учасників проекту поміщені в списки співавторів і учасників, і що все співавтори ознайомилися з остаточним варіантом наукової роботи і схвалили її, а також дали свою згоду на її публікацію.

Небезпеки
Якщо робота пов’язана з хімічними речовинами, процедурами та обладнанням, які мають будь-які незвичайні ризики, властиві їх використанню, автор повинен чітко визначити їх в рукописі.

Подання досліджень за участю людей чи тварин
Принципи біоетики повинні дотримуватися при проведенні дослідження. Відповідне твердження, ліцензування або реєстрація повинна бути отримана до початку дослідження, і повинні бути надані відомості (наприклад, етичними комітетами, схвалення комітету з етики досліджень, або національні органи ліцензування для використання тварин). На прохання редакторів, автори повинні надати докази того, що дослідження отримали відповідний дозвіл і були проведені з етичної точки зору (наприклад, копії дозвільних документів, ліцензій, форм учасник згоди). Дослідники не повинні взагалі публікувати або розкривати ідентифікайійні персональні дані, зібрані в ході дослідження, без спеціальної згоди від фізичної особи (або їх офіційного представника). Автори повинні представити протоколи дослідження в редакцію, якщо потрібно (наприклад, для проведення клінічних випробувань), щоб рецензенти і редактори мали змогу порівняти звіт дослідження з протоколом, щоб перевірити, що вона була проведена належним чином, і що ніякі відповідні деталі не були пропущені.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Всі автори повинні розкривати в своїх роботах інформацію про будь-які фінансові і інші значні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Істотні помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє суттєву помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це редактора або видавця журналу і надати їм допомогу в усуненні або виправленні помилки. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно прибрати або виправити їх, або ж представити редакції докази правильності вихідної статті.

Відмова

Ні редактори, ні редакція не несуть відповідальності за висловлені думки авторів, уявлення і зміст опублікованих рукописів в журналі. Оригінальність, коректура рукописів і помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.

Всі рукописи, подані для розгляду і публікації в «Український журнал медицини, біології та спорту» проходять одностороннє «сліпе» рецензування (Single-blind review) на достовірність, етичні проблеми, і корисний внесок. Рішення рецензентів є єдиним інструментом для публікації в журналі і являється остаточним.

Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається. Текст рецензії про відхилення статті від публікації направляється автору електронною поштою.

Наявність позитивної рецензії – недостатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.