ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)

Про НасРедактори

 • Клименко Микола Олексійович
  Науковий редактор

  д. мед. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Миколаїв, Україна

 • Кочина Марина Леонідівна
  Голова редакційної ради

  д. біол. н., професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ спорту і фізичної реабілітації Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Миколаїв, Україна

 • Данильченко Світлана Іванівна
  Відповідальний секретар

  к. мед. н., доцент кафедри медико-біологічних основ спорту і фізичної реабілітації Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Миколаїв, Україна

 • Хвисюк Олександр Миколайович
  Редактор рубрики «Медицина»

  д. мед. н., професор, ректор Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії, Харків, Україна

 • Павлов Сергій Борисович
  Редактор рубрики «Біологія»

  д. біол. наук, професор, старший науковий співробітник, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, Харків, Україна

 • Приступа Євген Никодимович
  Редактор рубрики «Фізичне виховання і спорт»

  д. пед. наук, професор, ректор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, професор кафедри теорії та методики фізичної культури, Львів, Україна


Український журнал медицини, біології та спорту внесено до переліку наукових фахових видань України (біологічні науки, медичні науки – Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604; Додаток 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 996); фізичне виховання та спорт – Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326).

Журнал входить в Групу Б: спеціальності – 017 фізична культура і спорт; 091 Біологія; Медицина:  221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я. Додаток  8 до наказу Міністерства освіти і науки України 15.10.2019 № 1301) (http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab700)

Індексація журнала

«Український журнал медицини, біології та спорту» входить в Міжнародні наукові бази даних CrossRef, Ulrichs Web, Google Scholar, WorldCat, ResearchBib, World Catalogue of Science Journals, Index Copernicus, Electronic Journals Library (Germany), Polska Bibliografia Naukowa.

Crossref logo  Wordl Cat Logo  Wordl Cat Logo   Research Bib logo  Google scholar logo  NBUV logo wcosj-logo indexcopernicus-logo ezb-uni-regensburg-logo logo_PBN_BETA logo_road_issn logo_road_issn
Видавець

Видавець

Чорноморський національний університет імені Петра Могили – це класичний університет європейського типу, основним завданнями якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Цю роботу виконують в університеті 4 навчальних інститути (Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Інститут державного управління, Інститут філології, Медичний інститут), 6 факультетів (економічних, політичних, комп’ютерних наук, факультет соціології, факультет фізичного виховання та спорту, юридичний факультет).

Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр та підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі. За результатами діяльності в 2015-2016 рр. університет посів 44 місце серед 200 найкращих навчальних закладів України в щорічному рейтингу ВУЗів ЮНЕСКО «Топ-200 Україна».

Інформаційним ресурсом Освіта.ua складено консолідований рейтинг, що об’єднує найбільш популярні рейтинги ВНЗ України. Згідно з цим рейтингом університет посідає 49-50 місце серед 269 найкращих ВНЗ України, та 5 місце серед кращих ВУЗів Південного регіону. Університет – єдиний вищий навчальний заклад, який вперше представляв Україну та її систему вищої освіти на Конференції лідерів Таллуарської мережі, результати якої знайшли відображення в книзі D. Watsona, R. M. Hollistera, S. E. Stroud та E. Babcock «The Engaged University International Perspectives on Civic Engagement».

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)