ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 42 of 47
Up
УЖМБС 2019, 4(1): 283–291
https://doi.org/10.26693/jmbs04.01.283
Physical training and Sport. Medical and biological aspects of training athletes

The Model for Predicting Changes in the Athlete’s Functional State under the Influence of Training Load

Kochina M. L. 1, Chernozub A. A. 1, Kochin O. V. 1, Shtefyuk I. K. 1, Firsov O. G. 2
Abstract

The article presents the results of developing the model for predicting changes in the functional state of athletes engaged in hand-to-hand combat, semi contact with the opponent. Material and methods. In order to construct the model, we used the indicators of static and dynamic stability of 46 professional athletes and 20 beginners. We also used the indicators of 22 trained athletes for testing the developed model. Being engaged in hand-to-hand combat requires a significant range of spatial-motor orientation, accuracy, speed, stability, versatile coordination of movements in time and space. The activity of the vestibular system improves if athletes have the corresponding innate abilities or during the perfection of these athletic skills in the training process. The improvement manifests itself by minimizing the oscillation amplitudes of the body and improving the quality of the static and dynamic stability. Indicators of static and dynamic stability can be used to assess whether the training load corresponds the individual characteristics of the athlete’s body. Significant deterioration of the indicators of the static and dynamic stability indicates the need for correction of the training system, the presence of overtraining and stress in athletes. Results and discussion. To describe the state of the vestibular system, we used an integral indicator of the quality of equilibrium function, which is one of the most stable indicators, according to the literature. The value of the quality of equilibrium function indicator in the normal range may vary a little as it reflects the innate characteristics of the vestibular system of a person. On the basis of numerous studies it was determined that the values of quality of equilibrium function in the range of 70-80% correspond to the zone of "norm", 65-70% show donosology, and 0-64% and 81-100% indicate a pathological condition. The quality of equilibrium function indicator is confirmed to be informative by the results of the study of the parameters of cardiac rhythm variability in athletes in the dynamics of the training load. It was shown that the change in the quality of equilibrium function indicator by more than 10.55% as a result of physical activity indicates a significant deterioration of the athlete's functional state. The following indicators were used to predict the class of the static and dynamic stability dynamics: the length of the trajectory of the center of feet pressure displacement on the stabilographic platform, the velocity of the center of feet pressure displacement, the displacement of the center of feet pressure coordinates, and the indicator of quality of equilibrium function. The model for predicting the class of the dynamics of the static and dynamic stability was developed using a fuzzy logic apparatus, which is based on the ability of a person to make the right decisions in the conditions of incomplete and fuzzy information. Fuzzy logic allows you to study objects that belong to sets not clearly, but with the function of belonging. We used the Gauss function while constructing a model for predicting the functional state of athletes on the parameters of the static and dynamic stability as a function of belonging, and made the fuzzy logical conclusion on the fuzzy basis of Takagi-Sugeno. Conclusion. Testing the model for predicting the class of the dynamics of the static and dynamic stability using indicators of 22 athletes engaged in hand-to-hand combat with semi contact, showed that the overall accuracy of the model is 4.5%.

Keywords: functional state, static and dynamic stability, hand-to-hand combat, model for predicting, fuzzy logic

Full text: PDF (Ukr) 301K

References
 1. Bobrovnyk VY. Systema otsenky y prognozyrovanyya fyzycheskogo sostoyanyya kvalyfytsyrovannykh sportsmenov v legkoy atletyke. Pedagogyka, psikhologiya ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vykhovannya i sportu. 2013; 1: 12-9. [Russian]
 2. Bokeryya LA, Bokeryya OL, Volkovskaya YV. Varyabelnost serdechnogo rytma: metody yzmerenyya, ynterpretatsyya, klynycheskoe yspolzovanye. Annaly arytmologyy. 2009; 4: 21-32. [Russian]
 3. Boloban V, Lytvynenko Yu, Nyzhnykovsky T. Systemnaya stabylografyya: metodologyya y metody yzmerenyya, analyza y otsenky statodynamycheskoy ustoychyvosty tela sportsmena y systemy tel. Nauka v olymp sporte. 2012; 1: 27–35. [Russian]
 4. Boloban V, Mystulova TE. Stabylografyya: dostyzhenyya y perspektyvy. Nauka v olympyyskom sporte. 2000; Spetsvypusk GNYYFK: 5-13. [Russian]
 5. Buhtiyarov IВ, Vorobev OA, Khomenko MN. Vzaymodeystvye zrytelnoy, vestybulyarnoy y propryotseptyvnoy system v protsesse prostranstvennoy oryentyrovky cheloveka v uslovyya vozdeystvyya bokovykh y prodolno-bokovykh peregruzok. Avyakosmycheskaya y ekologycheskaya medytsyna. 2002; 6: 3-8. [Russian]
 6. Buy Myn Zyep, Taratukhyn EO. Vozmozhnosty metodyky varyabelnosty serdechnogo rytma. Rossyyskyy kardyologycheskyy zhurnal. 2011; 6(92): 69-75. [Russian]
 7. Dorofyeyeva OYe. Kompleksna otsinka ta korektsiia funktsionalnogo stanu i rezervnykh mozhlyvostey organizmu sportsmeniv. Sportyvna medytsyny I fizychna reabilitatsiya. 2016; 2: 25-30. [Ukrainian]
 8. Koval AA. Logiko-lingvistychni modeli v nechitkykh systemakh. Problemy programuvannya. 2008; 2-3(Spets vyp): 375-8. [Ukrainian]
 9. Kryvoruchenko EV. Varyabelnost serdechnogo rytma v praktyve sportivnoy medytsyny y sportivnoy podgotovky: obzor nauchnoy lyteratury. Sportyvnaya medytsyna. 2006; 1: 37-45. [Russian]
 10. Lysenko OM. Prognozuvannya fizychnoyi pratsezdatnosti sportsmeniv za reaktsiyeyu kardiorespiratornoyi systemy pry navantazhennyakh aerobnogo kharakteru. Visnyk Zaporizkogo natsionalnogo universytetu. 2011; 2: 87-96. [Ukrainian]
 11. Nekhanevych OB. Oznaky dezadaptatsiyi sertsevo-sudynnoyi systemy do fizychnykh navantazhen za danymy variabelnosti sertsevogo rytmu. Visnyk problem biologiyi i medytsyny. 2014; 1(106): 317-20. [Ukrainian]
 12. Pavlichenko PP, Popov VD. Metody diagnostyky funktsionalnogo stanu profesiynykh sportsmeniv v riznykh umovakh. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny. Visnyk VDNZU «Ukrayinska medychna stomatologichna akademiya». 2015; 2(50): 99-104. [Ukrainian]
 13. Pegat А. Nechetkoe modelyrovanye y upravlenye. Per s angl. M: BYNOM Laboratoryya znanyy; 2009. 798 с. [Russian]
 14. Chernozub AA, Kochyna ML, Chaban IO, Adamovych RG, Shtefyuk IK. Rezultaty otsinky psykhofiziologichnykh pokaznykiv sportsmeniv, yaki zaymayutsya rukopashnym boyem. Edynoborstva. 2018; 1(7): 81-8. [Ukrainian]
 15. Skvortsov D. Dyagnostyka dvygatelnoy patologyy ynstrumentalnymy metodamy: analyz pokhodky, stabylometryya. M: MBN; 2007. 640 с. [Russian]
 16. Shephard N.T. Functional operation of the balance system in daily lives. Otolaryngology Clinics of North America. 2000; 33(3): 455-69. https://doi.org/10.1016/S0030-6665(05)70220-6
 17. Shestakov M. Yspolzovanye stabylometryy v sporte. M: TVT Dyvyzyon; 2007. 112 с. [Russian]
 18. Bezdec JC. Fuzzy Models and Algorithms for Pattern Recognition and Image Processing. NY: Springer; 2005. 785 p.
 19. Borresen J, Lambert M. Autonomic control of heart rate during and after exercise: measurements and implications for monitoring training status. Sports Med. 2008; 38: 633−46. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18620464. https://doi.org/10.2165/00007256-200838080-00002
 20. Ostojic SM, Stojanovic MD, Calleja-Gonzalez J. Ultra Short-Term Heart Rate Recovery after Maximal Exercise: Relations to Aerobic Power in Sportsmen. Chinese Journal of Physiology. 2011; 54(2): 105–10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789891
 21. Zadaeh LA. Fuzzy Sets. Information and kontrol. 1965; 8: 338–53. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X