ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 8 of 22
Up
УЖМБС 2017, 2(7): 42–46
https://doi.org/10.26693/jmbs02.07.042
Theoretical and methodical aspects of physical education and sport

Means for Restoring the Functional State of the Cardiovascular System of Qualified Basketball Players

Odynets T., Briskin Yu.
Abstract

For the further growth of sports results it is necessary to rationally build a training process using the entire arsenal of means aimed at improving the performance of athletes and stimulating recovery process. Recovery processes occupy an important place in the preparation of basketball players and require the using of effective and practical methods that do not cause side effects. The effectiveness of restorative massage for improving the physical fitness of athletes is proven in the writings of many researchers and professionals in the field of sports medicine and sports. The purpose of the study is to determine the effectiveness of restoring means of the functional state of the cardiovascular system of qualified basketball players. Materials and methods. The subjects of the study were 20 qualified basketball players, the average age was 21.28 ± 0.56 years. The study was conducted on the basis of the basketball club of the Classical Private University. The program of rehabilitation measures was based on the purposeful application of the formed complexes of pedagogical, medico-biological and psychological means of restoration and enhancement of athletic performance. The program included means for yoga therapy, autogenous training, directional breathing exercises and sports massage. Results and discussion. It has been shown that at the end of the forming experiment athletes from both the main group and the comparison group have shown optimal changes in the performance of the cardiovascular system as a result of standard load, have increased the adaptive capacity of autonomic nervous system. According to the obtained Kerdo іndex results, the athletes of both group have been observed a normotonic type of vegetative regulation, which indicates a balanced effect of the sympathetic and parasympathetic parts of the autonomic nervous system. Conclusions. It was proved that the developed program of restorative measures for qualified basketball players contributed to the normalization of the functional state of the cardiovascular and autonomic systems, increased in their functional reserves and the activation of compensatory adaptive mechanisms for long-term adaptation.

Keywords: qualified basketball players, recovery, central hemodynamics, adaptation

Full text: PDF (Ukr) 208K

References
 1. Kozyna ZhL. Analyz y obobshchenye rezul'tatov praktycheskoy realyzatsyy kontseptsyy yndyvydual'noho podkhoda v trenyrovochnom protsesse v sportyvnыkh yhrakh. Fyzycheskoe vospytanye studentov tvorcheskykh spetsyal'nostey. 2009; 2: 34-47. [Russian].
 2. Kuz'mynchuk AP, Hradusov VO. Vyznachennya ta otsinka fizychnoyi pratsezdatnosti studentiv-basketbolistiv. Slobozhans'kyy naukovo-sportyvnyy visnyk. 2016; 2: 61–4. [Ukrainian].
 3. Kozyna ZhL, Kozhukhar LV, Sobko IM, ta in.. Metodyka vidnovlennya pratsezdatnosti iz zastosuvannyam banochnoho masazhu ta autohennoho trenuvannya basketbolistok student•s'kykh komand. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. 2015; 5: 16–22. [Ukrainian].
 4. Osypov VN, Osypova EN. Sovremennыe sredstva vosstanovlenyya fyzycheskoy rabotosposobnosty v zhenskom basketbole. Fyzycheskoe vospytanye studentov. 2010; 5: 54–6. [Russian].
 5. Panyshko YuM, Kovtsun VI, Koziy RS. Zastosuvannya hidromasazhu yak zasobu vidnovlennya orhanizmu sport•smena. Zdorovyy sposib zhyttya. 2007; 21: 29–32. [Ukrainian].
 6. Rudenko RYе, Ovras AB. Vidnovnyy masazh u pered zmahal'nomu mezotsykli z navantazhennyamy riznoyi intensyvnosti. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. 2007; 5: 179–82. [Ukrainian].
 7. Syvolap VV, Mykhalyuk YeL, Tkalich VO. Zalezhnist' pokaznykiv variabel'nosti rytmu sertsya, tsentral'noyi hemodynamiky i fizychnoyi pratsezdatnosti vid rivnya sportyvnoyi kvalifikatsiyi u basketbolistok. Zaporozhskyy medytsynskyy zhurnal. 2008; 6: 25–7. [Ukrainian].
 8. Tyshchenko VO. Funktsional'nyy stan kvalifikovanykh handbolistiv u pidhotovchomu periodi richnoho makrotsyklu. Slobozhans'kyy naukovo-sportyvnyy visnyk. 2013; 5: 252–6. [Ukrainian].
 9. Moreno J, Ramos-Castro J, Rodas G, Tarragó JR, Capdevila L. Individual recovery profiles in basketball players. Span J Psychol. 2015; 24: 18–23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25908013. https://doi.org/10.1017/sjp.2015.23
 10. Sánchez-Ureña B, Martínez-Guardado I, Crespo C, Timón R, Calleja-González J, Ibañez SJ, Olcina G. The use of continuous vs. intermittent cold water immersion as a recovery method in basketball players after training: a randomized controlled trial. Phys Sportsmed. 2017; 45: 134–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28276987. https://doi.org/10.1080/00913847.2017.1292832