ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 9 of 22
Up
УЖМБС 2017, 2(7): 47–52
https://doi.org/10.26693/jmbs02.07.047
Theoretical and methodical aspects of physical education and sport

Physical Loadings of Servicemen in Modern Fight

Romanchuk S. 1, Roliuk O. 1, Vorontsov O. 2, Yavorskii A. 1
Abstract

The article reveals the materials as for the physical loadings which a serviceman deals with in modern troop fight. The peculiarities of loadings on servicemen during attack and defense of lines of some kinds of troops are also revealed. The article exposes the problems of high-quality preparation of servicemen to military-professional activity and especially to battle activity. It is detected that military-professional activity of servicemen takes place on the ground of considerable physical and psychological loadings. It is found out that the operating system of physical training in Armed Forces of Ukraine uses not enough effectively facilities which are on an armament for forming of psychological readiness of servicemen to actions in difficult conditions. It is grounded that for effective correction of psychological readiness of servicemen while overcoming physical loading it is necessary to take into account such recommendations as rising psychological activity by means of external influence and methods of stimulation, using of exercises which contain the elements of novelty, danger, and also exercises, related to the necessity to operate in the conditions of the physical and psychical loadings and others like that. The analysis of the scientific studies and researches allowed us to ground and form the program of correction of psychological readiness of servicemen of airmobile troops while overcoming of obstacles in modern fight. Application of the authorial program allowed promoting the level of general and special physical preparedness, to correct the level of psychological readiness of servicemen to the actions in the conditions of physical and psychological loadings.

Keywords: troop fight, combat training, physical training, servicemen

Full text: PDF (Ukr) 196K

References
 1. Civil-Military cooperation tactics, techniques and procedures B-GL-355-001/FP-001. Canada, 2005.
 2. FM 3-0 “Operations”. US. Headquarters Departure of the Army. Washington, 2001.
 3. FM 3-07 “Stability Operations and Support Operations”. US. Headquarters Departure of the Army. Washington, 2003.
 4. Neschadym MI. Reform in the Ukrainian Military Education. Major-general, Head Chief Department Military Education of the Ministry of Defense of Ukraine, PhDr. (Techn.). NATO Training Group Working Group on Individual Training and Education Developments. Bonn, 1998. p. 11–20.
 5. Psychological factors of war. – Wash., 1988. – 502 р.
 6. Solomon Z, Nay S, Bar-On R. Rick factors in combat stress reactions: а study of Israeli soldiers in the 1982 Lebanon war. Ist Psychiatry Relat. Sci. 1986; 23: 3–8.
 7. Krasota VM. Spetsialna fizychna pidhotovka ofitseriv cherhovoho boyovoho rozrakhunku komandnoho punktu Viyskovo-Morskykh Syl Ukrainy: avtoref. dis. … kand. nauk physical education and sport, Abstr. PhDr. (Physical Education and Sport). Kh, 2007. 20 s. [Ukrainian].
 8. Romanchuk SV, Starchuk AA, Romanchuk VN, i dr. Mesto i znachenie fizicheskoy podgotovki v sisteme podgotovki spetsialistov. Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh spetsialnostey: sbornik nauchnykh trudov. Pod red SS Ermakova. Kh, 2007; 6: 123–31. [Russian].
 9. Nikishkin VA, Filimonova SI. Otsenka effektivnosti professionalno-prikladnoy fizicheskoy podgotovki. Materialy mezhdunar nauch-metod konf. Belgorod, 2003; 1: 118–22. [Russian].
 10. Ovcharuk IS. Systema fizychnoi pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv z likvidatsiyi naslidkiv nadzvychaynykh sytuatsiy: avtoref. dis. … kand. nauk physical education and sport, Abstr. PhDr. (Physical Education and Sport). L, 2008. 20 s. [Ukrainian].
 11. Prontenko KV. Dinamika pokazateley fizicheskogo razvitiya i funktsionalnogo sostoyaniya kursantov VVUZ operatorskogo profilya na etape pervonachalnogo obucheniya pod vozdeystviem zanyatiy girevym sportom. Pedagogika, psikhologiya ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannya i sportu: monografiya. Za red SS Yermakova. Kh, 2008; 5: 111–5. [Russian].
 12. Romanchuk S, Popovych O, Krasota V. Zalezhnist boyovoi hotovnosti kursantiv VNZ Sukhoputnykh viysk vid yikh fizychnoi pidhotovlenosti. Moloda sportyvna nauka Ukrainy. Za zah red Yevhena Prystupy. L, 2011; 15 (2): 222–6. [Ukrainian].
 13. Romanchuk S, Romanchuk V. Fizychna pidhotovka v Sukhoputnykh viyskakh Zbroynykh syl providnykh derzhav NATO. Moloda sportyvna nauka Ukrainy. Za zah red Yevhena Prystupy. L, 2010; 14 (2): 205–9. [Ukrainian].
 14. Finohenov YuS. Profesionalizatsiya Zbroynykh Syl Ukrainy i deyaki pytannya perebudovy systemy fizychnoi pidhotovky viyskovosluzhbovtsiv. Fizychna pidhotovka viyskovosluzhbovtsiv: Materialy nauk-metod konf. Kyiv, 29-30 kvitnya 2003 r. K, 2003. p. 40–3. [Ukrainian].