ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 4 of 50
Up
УЖМБС 2018, 3(7): 26–32
https://doi.org/10.26693/jmbs03.07.026
Experimental Medicine and Morphology

Immunohistochemical Features of the Ovaries Structure in Fetuses at Various Periods of Gestation from Mothers with Physiological Pregnancy

Kupriyanova L. S. 1, Tsurman L. G. 2, Sarancha R. A. 2, Bereza K. O. 2, Kozubenko M. V. 2, Nemchenko E. V. 2, Petrykovets Iu. V. 2
Abstract

The purpose of the study was to reveal immunohistochemical features of the ovaries structure in the fetuses in different gestational periods from mothers with physiological pregnancy. Material and methods. The study material was the ovaries of fetuses from the mothers with a physiological pregnancy. All fetuses died intranatal and antenatal. The cause of the death of the fetuses was an acute disorder of the utero-placental and placental-fetal circulation. In accordance with the main stages of the formation of ovaries in fetuses, all the material was divided into the following subgroups: 21-28 weeks, 29-36 weeks and 37-42 weeks of gestation. All ovaries were cortical and cerebral. Cortical substance prevails in the structure of the organ. In the period from 21 to 42 weeks, the main parameters of the ovaries increase and reach the physiological norm. Each ovary was cut into three pieces in such a way that all the components of the body were in the object. The material was fixed on a buffer neutral solution of formalin, then transferred to alcohol and poured into paraffin. On the microtome of the manufactured blocks, sections were cut in thickness of 3-5 microns, which carried to 70% of alcohol, and then to water. After complete melting, the slices were glued to the glass. To establish the relative volumes of the main elements in the ovaries, we used the Avtandilov method of "fields". The study of preparations that were stained with histological methods, as well as a morphometric study, were performed on a microscope of Olympus BX-41 using Olympus Db-soft programs (Version 3: 1). Immunohistochemical study was carried out by direct Koons method and peroxidase method. The direct Koons method in the modification of M. Brosman carried out an immunohistochemical study using MKA to collagen I, III and IV types, to endothelin-1 and CD 95 (Chemicon International Inc., Temecula California). Results and discussion. We detected collagens of types 3 and 4 in the structure of the connective tissue of the basement membranes of the follicles. Moreover, type 4 collagen prevailed. With an increase in gestational age, the intensity of luminescence of type 4 collagen increased in the basement membranes of the ovarian follicles of the fetus. In the ovaries of the fetuses from 21 to 42 weeks of gestation, there is a physiological death of the eggs. This is confirmed by a decrease in the number of eggs and an increase in the number of apoptotic modified cells. In the connective tissue composition of the main organ’s components, collagens of types 1 and 3 are determined. Moreover, with an increase in the period of gestation, the intensity of luminescence of type 1 collagen increased while the intensity of luminescence of type 3 collagen decreased. Collagen type 4 predominated in the walls of blood vessels. Collagen type 3 was defined as a weak glow. We established the level of endothelin production in vessels of the arterial and venous types. It was higher in the vessels of the venous type than in vessels of the arterial type. The immunohistochemical method established the level of hormonal activity of the ovaries of the fetuses. Estrogen production was enhanced by the end of pregnancy. Progesterone production appeared between 37-42 weeks. Conclusions. The described features of the structure of the ovaries correspond to the physiological norm and can be used to study the characteristics of the structure of the ovaries of fetuses from mothers with a complicated pregnancy.

Keywords: ovary, fetus, pregnancy, collagen, endothelin-1, apoptosis, estrogen, progesterone

Full text: PDF (Ukr) 238K

References
 1. Znamenska TK, Boychuk TM, Hodovanets YuD. Orhanizatsiya ta perspektyvy rozvytku perynatalnoi dopomohy v Ukraini. Neonatolohiya, khirurhiya ta perynat med. 2013; ІІІ(1): 13-8. [Ukrainian]
 2. Tsirelnikov NI. Platsentarno-plodnye vzaimootnosheniya kak osnova razvitiya i differentsirovki definitivnykh organov i tkaney. Arkhiv patologii. 2008; 2: 55-9. [Russian]
 3. Frolova OH, Puhacheva TN, Hudymova VV. Statystyka perynatalnoho periodu. Akush y hynekol. 2012; 5: 36-8. [Ukrainian]
 4. Afanasev YuI, Yurina NL. Gistologiya. M: Meditsina; 1989. 600 p. [Russian]
 5. Danilov RK, Klishov AA, Borovaya TG. Gistologiya cheloveka v multimedia. Uchebnik dlya studentov meditsinskikh vuzov. SPb: ELBI-SPb; 2004. p. 306-15. [Russian]
 6. Di Renzo GC, Giardina I, Clerici G, Brillo E, Gerli S. Progesterone in normal and pathological pregnancy. Horm Mol Biol Clin Investig. 2016; 1: 35-48. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27662646. https://doi.org/10.1515/hmbci-2016-0038
 7. Gailly-Fabre E, Kerlan V, Christin-Maitre S. Pregnancy-associated hormones and fetal-maternal relations. Ann Endocrinol (Paris). 2015; 76(6 Suppl 1): 39-50. [French] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26776288. https://doi.org/10.1016/S0003-4266(16)30006-3
 8. Slavin MB. Metody sistemnogo analiza v meditsinskikh issledovaniyakh. M: Meditsina; 1989. 304 p. [Russian]
 9. Zhakota DA, Tertychnyy AS, Ryzhov EA, i soavt. Modernizatsiya metodov vzyatiya i podgotovki tkaney dlya gistologicheskogo issledovaniya. Arkhiv patologii. 2010; 6: 52-4. [Russian]
 10. Subbotin MYa, Laguchev SS, Oganesyan TG, i soavt. Gistologicheskaya tekhnika. Ed by VG Eliseev. M: «Medgiz»; 1954. 167 p. [Russian]
 11. Kononskiy AI. Gistokhimiya. Kiev: «Vishcha shkola»; 1976. 277 p. [Russian]
 12. Kosharnyi VV, Shatorna VF. Vykorystannya imunohistokhimichnykh metodiv doslidzhennya v embriolohiyi. Patolohiya. 2009; 6(2): 66-9. [Ukrainian]
 13. Atramentova LA, Utevskaya OM. Statystycheskye metody v byologyy. Gorlovka; 2008. 247 p. [Russian]
 14. Borovkov AA. Matematycheskaya statystyka. M: «Nauka»; 1984. 286 p. [Russian]
 15. Gorelik AL, Skripkin VA. Metody raspoznavaniya. M: «Statistika»; 1977. 382 p. [Russian]
 16. Kendall M, Styuart A. Teoryya raspredelenyy. M: Mir; 1966. 312 p. [Russian]
 17. Kendall M, Styuart A. Mnogomernyy statystycheskyy analyz y vremennye ryady. M: Mir; 1976. 274 p. [Russian]
 18. Zhukovskiy MA. Detskaya endokrinologiya. M: «Meditsina»; 1995. p 368-78. [Russian]
 19. Kalinovska IV. Henetychni aspekty nevynoshuvannya vahitnosti. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2016; 20(2): 35-8. [Ukrainian]
 20. Savchenko ON. Gormony yaichnika i gonadotropnye gormony. Leningradskoe otdelenie izdatelstva «Meditsina»; 1967. 269 p. [Russian]
 21. Silina TM. Vikovi morfofunktsionalni osoblyvosti yayechnykiv, matky i matkovykh trub v normi ta pid vplyvom estroheniv v eksperymenti: Abstr. Dr. Sci. (Med.). K; 2005. 34 p. [Ukrainian]
 22. Teppermen Dzh, Teppermen Kh. Fiziologiya obmena veshchestv i endokrinnoy sistemy. M: «Mir»; 1989. 642 p. [Russian]
 23. Eskin IA. Osnovy fiziologii endokrinnykh zhelez. M: «Vysshaya shkola»; 1975. 296 p. [Russian]
 24. Conley A. J. Review of the reproductive endocrinology of the pregnant and parturient mare. Theriogenology. 2016; 86(1): 355-65. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27156685. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2016.04.049
 25. Grabar' VV. Interconnection between assisted reproductive technologies, pregnancy complications and risk of birth defects. Georgian Med News. 2014; 227: 7-14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24632639
 26. Henriques AC, Carvalho FH, Feitosa HN, Macena RH, Mota RM, Alencar JC. Endothelial dysfunction after pregnancy-induced hypertension. Int J Gynaecol Obstet. 2014; 124(3): 230-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24326066. https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2013.08.016