ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
  • 7 of 41
Up
УЖМБС 2017, 2(1): 42–45
https://doi.org/10.26693/jmbs02.01.042
Experimental Medicine

Changes of Energy Metabolism of Mitochondria during Periodontal Diseases in the Experiment and their Significance in Processes of Resorption and Remodelling

Cheremisina V. F.
Abstract

Changes of energy functions of mitochondria and their significance in the mechanisms of resorption and remodelling of soft tissues of parodontium have not discussed yet. The aim of the paper is to study changes of energy metabolism in mitochondria during periodontal diseases and their significance of resorption mechanisms and remodelling. Object and methods of investigation. Experimental investigations were done on 60 white rats with body weight 200,0 – 220,0 g, which were divided into 3 groups (each group contained 20 animals): the first group contained intact control, the second one included rats, which received the model of periodontitis by L.V. Peshkova, the third group contained rats which received the model of dental alveolitis by V.O. Havrylova. Results. Biochemical investigation in rats of intact control in comparison with animals with periodontitis and dental alveolitis, homogeneous changes of indices of adenylic system were established which were characterized by the decrease of ATP concentration and increase of ADP concentration and AMP concentration in homogenate of erythrocytes. Both groups of animals (in the case of periodontitis and in the case of dental alveolitis) during the first day of the experiment there were the similar disturbances of indices of adenylic system (р < 0,05), that determines the uniformity in biochemical plan. Received results demonstrate decrease of ATP level in homogenate of erythrocytes based on significant increase of ADP concentration and AMP concentration. It is possible associated with increase of energetic needs of an organism in main energetic substance in bony system of periodontitis, so periodontitis and dental alveolitis are energy-dependent processes. Otherwise, such changes can be caused by disturbances of ATP resynthesis with dy- and monophosphate forms of rat’s organism as a consequence of energy homeostasis during hypoxia that develops in soft tissues of periodontitis. Received results demonstrate that processes of remodelling of soft tissues of periodontitis are included into processes of tissues resorption in general natural conditions without treatment. Conclusions. It was indicated that diseases of soft tissues of periodontitis are energy-dependent processes that determine the decrease of ATP concentration based on increase of ADP and AMP concentration correspondingly indices of control group. Received results demonstrate that during two weeks of disease processes of remodelling are included in processes of tissues of resorption (rats with periodontal disease). Further investigations will be concerned with study of mechanisms of pathogenesis of periodontal diseases.

Keywords: mitochondria, periodontal disease, dental alveolitis, resorption, remodelling

Full text: PDF (Ukr) 178K

References
  1. Tim LB, Layzin AN, Berezovskaya GA, i dr. Dinamika soderzhaniya glikozaminoglikanov i aktivnost' tseruloplazmina u bol'nykh ishemicheskoy bolezn'yu serdtsa v protsesse rannego postinfarktnogo remodelirovaniya levogo zheludochka. Byul. SOSH RAMN. 2003; 3: 24–8.
  2. Komarov FI. Biokhimicheskiye issledovaniya v klinike. M: Medpress-inform; 2003. 168 s.
  3. Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskiye metody v mediko–biologicheskikh issledovaniyakh s ispol'zovaniyem Exel. K: MORION; 2000. 320 s.
  4. Obshchiye eticheskiye printsipy eksperimentov na zhivotnykh: materialy I Natsional'nogo kongressa po bioetike. K: NANU; 2001. 16 c.
  5. Peshkova LV. Spontannoye porazheniye tkaney parodonta u krys v usloviyakh vivariya, kak model' parodontita. Vísnik stomatologíí̈. 1997; 2: 163–8.
  6. Rubin VI, Zakharova NB, Tselik NI. Obmen adenilovykh nukleotidov i metody ego issledovaniya: metodicheskoye posobiye dlya vrachey-laborantov. Saratov; 1992. 32 s.
  7. Sposíb modelyuvannya al'veolítu nizhn'oí̈ shchelepi u laboratornikh tvarin (shchurív) : Patent na korisnu model' Ukraine № 61486 21815A, MPK (2011.01) A61K6/00. VO Gavrilov, VÍ Luzín, DÍ Gaydash [ta ín.] (Ukraine); LDMU. – № u2010 14275; zayavl. 29.11.10; opubl. 27.07.11. – Byul. № 14. – 10 s.