ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
  • 54 of 59
Up
УЖМБС 2016, 1(1): 260–262
https://doi.org/10.26693/jmbs01.01.260
Physical training and Sport

Assessment of Mental Reliability of Sportsmen in Depending on their Level of Physical Performance

Skyba O., Hyra K.
Abstract

Mental reliability of sportsmen associated with the complex properties of his personality, psycho-physiological processes and mental states. There is a strong correlation between personality traits and the psychological reliability in various sports. The aim of the study was to assess of mental reliability of sportsmen with different levels of physical performance. Results of the study of physical performance of athletes indicate the likely preference among persons surveyed low physical performance (77.3±8.9%, p<0.05). Below average physical performance was among 13.6±7.3% of athletes, while the average determined only 9.1 ± 6.1% of surveyed. It should be noted that among certain contingent was no high level of physical performance. The total emotional stability in athletes with low physical performance was at a low level (-7.6±1.1 points). In athletes with a physical capacity is below average – at below average (-5.5±1.5 points), indicating a high level of emotional arousal during a competition among certain contingent surveyed. In athletes with the level of physical performance below average, indicators self-regulation and competitive motivation were 0.5±0.5 points and 1.0±1.0 point respectively, which indicates on the formed level of self-regulation and motivational sphere of defined contingent, while mental reliability components according to athletes with low physical performance was at a low level. Indicator of stability to interference, which reflects the stability of motor skills and sports technics, the athletes with the level of physical performance below average located at a higher level (0.5±0.5 points), as compared with athletes with low physical performance (-0.1±0.4 points). Assessment of mental reliability of athlete’s allows determining their level of mental stress in terms of training and competitive activity and effectively using complex psychohygienic measures to reduce negative emotional expressions on the body organism of athletes.

Keywords: Mental reliability, sportsmen, physical performance

Full text: PDF (Ukr) 78.23K

References
  1. Zaika VM. Psihologicheskie aspektyi nadezhnosti v sporte. Nauchnoe obosnovanie fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy trenirovki, i podgotovki kadrov po fizicheskoy kulture i sportu. Minsk; 2004. s. 354-5.
  2. Karpman VL, Belotserkovskiy ZB, Gudkov IA. Testirovanie v sportivnoy meditsine. M: Fizkultura i sport; 1988. 208 s.
  3. Konyaeva LD. Vzaemozv’yazok psihichnoyi nadiynosti kvalifikovanih veslyariv-slalomistiv z yih psihologichnimi osobistisnimi vlastivostyami. Aktualni problemi fizichnoyi kulturi ta sportu. 2006; 10: 42-7.
  4. Melnik E, Silich E. Kompleksnaya otsenka psihologicheskoy podgotovlennosti sportsmenov. Moloda sportivna nauka Ukraine. 2009; 1: 195-200.
  5. Malinauskas RK, Brusokas AR. Osobennosti psihicheskoy nadezhnosti basketbolistov razlichnoy kvalifikatsii. Pedagogika, psihologiya ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vihovannya i sportu: nauk monogr. Za red prof SS Ermakova. Harkiv: HDADM (HHPI); 2010. 1. s. 80-2.
  6. Milman VE, Marischuk VL, YuM, Bludov i dr. Psihicheskaya nadezhnost sportsmenov. Metodiki psihodiagnostiki v sporte. M: Prosveschenie; 1990. s. 123-5.