ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 44 of 45
Up
УЖМБС 2023, 8(1): 305–310
https://doi.org/10.26693/jmbs08.01.305
Physical training and Sport. Theoretical and methodical aspects of physical education and sport

Analysis of Physical Condition of First-Year Military Higher Education Institution Cadets

Kurishko Yevhen 1, Korchahin Mykola 2
Abstract

The purpose of the study was to determine the dynamics of anthropometric and functional indicators of the physical condition of first-year cadets over three years (from 2019 to 2021). Materials and methods. 152 cadets from Ivan Kozhedub Air Force National University were involved in the experiment. The age of participants was from 17 to 22 years. All cadets were informed about the experiment and gave their consent. Anthropometric (measurement of anthropometric data) and medical-biological (rhythm inversion, electromanometry) methods of investigation were used to determine the assessment of the cadets’ physical condition. A highly informative method – the assessment of O. Pirogova index was used for analysis of the cadets’ physical condition. Pirogova physical condition index is a complex indicator based on the heart rate, systolic and diastolic blood pressure, age, body weight, and body height. Statistical analysis of the results was carried out using the EXCEL tables. The data was analyzed using Student’s test, p less than 0.05 was considered the level of significance. Results and discussion. The results of the study showed that the mean values of the anthropometric and functional indicators of the first-year cadets have not been changed statistically significant over three years. The exception is the difference in the average value of systolic blood pressure of control group 1 and control group 3 representatives, which is statistically reliable (p <0.05). Current anthropometric indicators of cadets obtained during the experiment confirmed the data available in the scientific and methodological literature about the anthropometric indicators of candidates for training in higher military educational institutions of Ukraine. The Pirogova physical condition index calculating showed the following average values of the Pirogova physical condition index: control group 1 – 0.704 points, control group 2 – 0.688 points, control group 3 – 0.671 points. However, the results of the study show a statistically significant deterioration of the Pirogova physical condition index of the 2021 recruitment cadets by 4.7% compared to the representatives of 2019. The comparative analysis of the first-year cadets' physical condition assessments demonstrates a gradual, significant decrease in the number of “high” physical condition ratings: 12% among control group 1 cadets (2019 year of recruitment); 9% among control group 2 representatives (2020 year of recruitment) and only 3% among control group 3 cadets (2021 year of recruitment). However, over three years, the percentage of representatives with physical condition assessment rating “Lower than average” has increased significantly: 1% among cadets of control group 1 (2019 year of recruitment); 7% among cadets of control group 2 (2020 year of recruitment); 7% among representatives of control group 3 (2021 year of recruitment). Conclusion. Over the last 3 years, there has been a deterioration of the general physical condition of higher military educational institution cadets

Keywords: physical condition assessment, cadets, higher military education institutions

Full text: PDF (Ua) 272K

References
 1. Prontenko K, Griban G, Yavorska T, Malynskyi I, Tkachenko P, Prontenko V, et al. Dynamics of respiratory system indices of cadets of higher military educational institutions during kettlebell lifting training. Int J Appl Exerc Physiol. 2020;9(1):16–24.
 2. Sung H, An J, Lee S. Relationship Between Functional Movement Screen and Tactical Performance. J Sport Human Perform. 2015;3(4):75-79. https://doi.org/10.12922/jshp.v3i4.75
 3. Friedl K, Knapik J, Häkkinen K, Baumgartner N, Groeller H, Taylor N, et al. Perspectives on aerobic and strength influences on military physical readiness: Report of an international military physiology roundtable. J Strength Cond Res. 2015;29(11S):10–23. PMID: 26506170. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001025
 4. Szivak T, Kraemer W. Physiological readiness and resilience: Pillars of military preparedness. J Strength Cond Res. 2015;29(11S):34–39. PMID: 26506195. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001073
 5. McAdam J, McGinnis K, Ory R, Young K, Fruge AD, Roberts M, et al. Estimation of energy balance and training volume during Army Initial Entry Training. J Int Soc Sports Nutr. 2018 Now 28;15(1):55. PMID: 30486851. PMCID: PMC6264031. https://doi.org/10.1186/s12970-018-0262-7
 6. Klymovych V, Olkhovyі О, Romanchuk S. Adoption of youth’s bodies to educational conditions in higher educational institutions. J Physical Educ Sport. 2016;Suppl 1:620-622. https://doi.org/10.7752/jpes.2016.s.1098
 7. Olkhovyy O. Dynamika antropometrychnykh ta funktsionalnykh pokaznykiv rozvytku yunakiv (17-22 rokiv) yak naslidok navchannya u vyshchiy osvitniy shkoli [Dynamics of anthropometric and functional parameters of young men (17-22 years) as a consequence of learning in higher educational schools]. Naukovyy chasopys NPU im MP Dragomanova. Seriya 15. Naukovo-pedagogichni problemy fizychnoyi kultury (Fizychna kultura i sport). 2014;3K(45):219-224. [Ukrainian]
 8. Dykyy O. Stan fizychnoyi pidgotovlenosti uchniv starshogo shkilnogo viku [The state of physical fitness of high school students]. Fizychne vykhovannya, sport i kultura zdorov’ya u suchasnomu suspilstvi. 2015;4(32):79−82. [Ukrainian]
 9. Klymovych VB, Olkhovyy OM, Romanchuk SV. Dynamika fizychnogo rozvytku ta fizychnogo stanu yunakiv yak rezultat funktsionuvannya vyshchoyi osvity [Dynamics of physical development and physical condition of young men as a result of functioning of higher education]. Naukovyy chasopys NPU im MP Dragomanova. Seriya 15. Naukovo-pedagogichni problemy fizychnoyi kultury (Fizychna kultura i sport). 2016;3K(72):69–73. [Ukrainian]
 10. Martynyuk O, Vylyanskyy V. Assessment of the level of health of student youth according to indicators of adaptation potential, biological age and bioenergetic reserves of the body. Fyzycheskoe vospytanye studentov. 2015;3:13-22.
 11. Omelchenko T. Suchasni pidkhody do formuvannya zdorovogo sposobu zhyttya molodi v Ukrayini ta sviti [Modern approaches to the formation of a healthy lifestyle for young people in Ukraine and the world]. Naukovyy chasopys NPU im MP Dragomanova. Seriya 15. Naukovo-pedagogichni problemy fizychnoyi kultury (Fizychna kultura i sport). 2017;5К(86):227-231. [Ukrainian].
 12. Lavrut O, Lavrut T. Zdorovia viiskovosluzhbovtsiv ta riven yikh fizychnoi pidhotovky yak zaporuka natsionalnoi bezpeky Ukrainy [The health of military personnel and the level of their physical training is a guarantee of Ukraine's national security]. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. 2009;1(19):169-171. [Ukrainian]
 13. Prontenko K, Griban G, Prontenko V, Opanasiuk F, Tkachenko P, Zhukovskyi Ye, et al. Health improvement of cadets from higher military educational institutions during kettlebell lifting activities. Journal of Physical Education and Sport. 2018;18(1):298-303.
 14. Kamaev O, Paievskyi V, Shevchenko A. Potochnyy kontrol pokaznykiv fizychnoyi pidgotovlenosti kursantiv viyskovogo zakladu riznykh kursiv navchannya [Current control of indexes of physical preparedness of students of different years of military establishment]. Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, 2013;2(35):18-21. [Ukrainian]
 15. Korchagin МV, Krasota VМ, Olkhoviy OM. Chasovyy vplyv viyskovo-profesiynoyi diyalnosti na fizychnyy rozvytok ta funktsionalnyy stan viyskovosluzhbovtsiv-operatoriv [Temporal influence of military-professional activity on physical development and functional state of servicemen-operators]. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2011;2:92-94. [Ukrainian]
 16. Voropay SM, Bur’yanovatyy OM. Vplyv zanyat viyskovo-sportyvnym bagatoborstvom na riven fizychnoyi pidgotovlenosti yunykh sportsmeniv 6-7 rokiv u grupakh pochatkovoyi pidgotovky [The influence of military-sports all-around classes on the level of physical fitness of young athletes of y-y years in groups of initial training]. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2012;8:21-24. [Ukrainian]
 17. Prontenko K, Prontenko V, Bondarenko V, Bezpaliy S, Bykova G, Zeleniuk O, et al. Improvement of the Physical State of Cadets from Higher Educational Establishments in the Ukrainian Armed Forces due to the use of the Kettlebell Sport. Journal of Physical Education and Sport. 2017;17(1):447–451.
 18. Verenga Yu, Prontenko K, Bondarenko V, Bezpalyy S, Khutoryanskyy O. Fizychnyy stan vpershe pryynyatykh na sluzhbu pratsivnykiv organiv vnutrishnikh sprav Ukrayiny [The physical condition for the first time accepted the service of officers of internal affairs of Ukraine]. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2013;5:18-22. [Ukrainian]. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.707093
 19. Romanchuk S, Yavorskyy A. Peculiarities of officers’ fitness shape. Journal of Physical Education and Sport. 2015;15(3):441–445. https://doi.org/10.7752/jpes.2015.03066
 20. Logvynenko O. Zdorovyy sposib zhyttya yak naukove integrovane ponyattya [Healthy lifestyle as a scientific integrated concept]. Molod i rynok. 2014;5(112):62-65. [Ukrainian]
 21. Omelchenko T. Suchasni pidkhody do formuvannya zdorovogo sposobu zhyttya molodi v Ukrayini ta sviti [Modern approaches to promoting healthy lifestyles youth in Ukraine and the world]. Naukovyy chasopys NPU im MP Dragomanova. Seriya 15. Naukovo-pedagogichni problemy fizychnoyi kultury (Fizychna kultura i sport). 2017;5К(86):227-231. [Ukrainian]
 22. Bobrytska VI. Formuvannya zdorov'ya molodi: aktualizatsiya svitovogo retrodosvidu v umovakh suchasnoyi universytetskoyi osvity [Formation of youth health: actualization of world retro experience in the conditions of modern university education]. Poltava: FOP Rybalka D.L.; 2010. 200 s. [Ukrainian]
 23. Ovcharuk I, Sydorchenko M. Analiz fizychnogo stanu kursantiv 1-go kursu fakultetu Viyskovogo instytutu na pochatkovomu etapi navchannya [Analysis of the physical condition of cadets of the 1st year of the Faculty of the Military Institute at the initial stage of training]. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2010;11: 72-76. [Ukrainian]
 24. Oderov AM, Romanchuk SV, Klymovych VB, Matveiko ОV, Pylypchak IV, Nebozhuk ОR, et al. Analiz zmistu testiv perevirky ta otsinky fizychnoi pidhotovlenosti viyskovosluzhbovtsiv inozemnykh derzhav [Analysis of the Content of Verification and Assessment Tests of Physical Preparedness of Foreign Servicemen]. Ukr Zh Med Biol Sportu. 2022;3(37):241-249. [Ukrainian]. https://doi.org/10.26693/jmbs07.03.241
 25. Korchagin MV, Kurishko YeA, Otkydach VS, Zolochevskyy VV. Doslidzhennya fizychnogo stanu kursantiv pershykh kursiv viyskovogo zakladu osvity [Study of the physical condition of cadets of the first courses of a military educational institution]. Visnyk Prykarpatskogo universytetu. Seriya: Fizychna kultura. 2019;31:61-67. [Ukrainian]. https://doi.org/10.15330/fcult.31.61-67