ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 5 of 68
Up
УЖМБС 2021, 6(5): 38–44
https://doi.org/10.26693/jmbs06.05.038
Medicine. Reviews

Application of Plant-Based Preparations in a Comprehensive Treatment of Inflammatory Periodontal Diseases

Saliuk O. D. 1, Gerasimchuk P. H. 2, Zaitsev L. O. 2, Samoilenko I. I. 2, Kharchenko A. I. 2, Yakutovych О. Yu. 2, Mionchynsky D. O. 2
Abstract

In this article the review of foreign and domestic literary sources, which are devoted to the actual problem of modern dentistry – the treatment of inflammatory diseases of periodontal tissues: gingivitis and periodontitis are presented. The complex approach to their treatment involves the appointment of a significant amount of pharmacotherapeutic drugs. Therapeutic failures and iatrogenic complications have led to the fact that today the interests of doctors and population to medicinal products significantly increased. The purpose of the study is to analyze the data of scientific literature on the use of plant-based medicinal products for the treatment of periodontal inflammatory diseases over the past 10 years. Materials and methods. Comprehensive and systematic analysis of literature. Review and discussion. The analysis of information sources on the use of plant-based medicinal products in dentistry both independently and in the composition of medical and prophylactic means has established that the modern assortment of plant-based preparations in the pharmaceutical market of Ukraine to a certain extent is limited. The emergence of new plant-based species that have been tested in conditions of experimental pathology and require an evidence-based clinical base is noted. The composition of plant-based preparations used for the treatment of inflammatory periodontal diseases include vitamins, biologically active substances, glycosides, alkaloids, in connection with a wide range of action: antiseptic, anti-inflammatory, regenerating, hemostatic, antioxidative. The data on plant-based preparations that are most often used such as chamomile extracts, calendula, hypericum, plantain, kalanchoe, aloe, eucalyptus, milfoil, nettle, calamus and plant-based species are summarized. The medicinal agents considered are mainly recommended for local treatment of periodontal diseases in the form of dental care means, mouth rinse, gel, chewing gum, herbal liquer. It is known that the complex treatment of periodontal diseases includes a general influence on the body. The properties of green tea with its wide range of actions are investigated. With antioxidant properties, it can be a healthy alternative for controlling destructive changes in periodontal diseases. Attention is drawn to the proposed unique natural complex “Resverazin” due to a wide range of pharmacological action, low toxicity and relative safety. The drug produces antioxidant, anti-inflammatory, immune stimulating, vasodilative, neuroprotective action. Conclusion. Based on the literature analysis, it can be concluded that the accumulated experimental and clinical data on the therapeutic properties of plants prove perspective of their use in the complex treatment of inflammatory periodontal diseases. Future studies are mandatory for further confirmation of the effectiveness of these medicinal plants

Keywords: plant-based preparations, gingivitis, periodontitis, treatment of inflammatory periodontal diseases

Full text: PDF (Ukr) 272K

References
 1. Popovych IYu, Petrushanko TO. Mozhlyvosti likuvannya patsiyentiv iz khronichnym generalizovanym parodontytom [Possibilities of treating patients with chronic generalized periodontitis]. Visnyk stomatologiyi. 2020;2(111):27-33. [Ukrainian]
 2. Borysenko AV, Tkach OB. Bezposeredni rezultaty likuvannya khvorykh na generalizovanyy parodontyt z vykorystannyam fitogelyu «Nanozoloto» [Direct results of treatment of patients with generalized periodontitis using phytogel "Nanozoloto" ]. Suchasna stomatologiya. 2018;4:20-23. [Ukrainian]
 3. Sydelnykova LF, Dykova YG, Zakharova SM. Obosnovanye vybora antybakteryalnoy terapyy na etapakh lechenyya generalyzovannogo parodontyta u patsyentov s sakharnym dyabetom [Justifyingg the selection of antibacterial therapy at the stages of treatment of generated periodontitis in patients with diabetes melitus]. Sovremenaya stomatologyya. 2016;1:24-27. [Ukrainian]
 4. Burgonskyy VG. Tradytsyonnaya narodnaya medytsyna y fyzyoterapyya v stomatologycheskoy praktyke. Vozmozhnosty y preymushchestva [Traditional folk medicine and physiotherapy in dentist practice. Possibilities and benefits]. Sovremennaya stomatologyya. 2007;2:74-76. [Ukrainian]
 5. Yudyn V. Fytoterapyya: proshloe, nastoyashchee y budushchee [Phythotherapy: past, present and future]. Ukrayinskyy medychnyy chasopys. 2010;2(76):13-17. [Ukrainian]
 6. Shulga LI.Vyvchennya antyfungalnoyi diyi stomatologichnogo fitozasobu[Study of the antimycotic action of a dental herbal remedy]. Klinichna farmatsiya. 2011;15(2):52-55. [Ukrainian]
 7. Shulga LI, Beztsenna ТS, Piminov OF. Doslidzhennya asortymentu stomatologichnykh likarskykh zasobiv, predstavlenykh na farmatsevtychnomu rynku Ukrayiny [Investigation of the range of dental medicines presented in the pharmaceutical market of Ukraine]. Zaporozhskyy medytsynskyy zhurnal. 2012;5:110-113. [Ukrainian]
 8. Shulga LI. Fitopreparaty v stomatologiyi: suchasnyy stan ta perspektyvy stvorennya [Phytopreparations in dentistry: current state and prospects of creation]. Klinichna farmatsiya, farmakoterapiya ta medychna standartyzatsiya. 2011;3-4:151-156. [Ukrainian]
 9. Zupanets YA. Doklad na press-konferentsyy, organyzovannoy farma-tsevtycheskoy kompanyey «Byonoryka» (Kyev; 12 aprelya 2016) [Report at a press conference, organized by pharmacy company Bionorika Kiev; 2016 Apr 12.]. Zdorove rebenka. 2016;3(71):117-120. [Ukrainian]
 10. Fizor NS, Kravchenko LS, Naumenko IA, Obrazenko MS, Unguryan LM. Zastosuvannya riznykh form likarskykh zasobiv pry zapalnykh zakhvoryuvannyakh parodonta i kariyesi [Application of various forms of medicines for inflammatory diseases of periodontal diseases and caries]. Odeskyy medychnyy zhurnal. 2010;6(122):29-33. [Ukrainian]
 11. Banchenko GV, Fleysher GM, Bystrov NK. Lekarstvenye rastenyya v stomatologyy [Medicinal plants in dentistry]. M: Stomatologyya ХХI veka. Available from: http://caries.ru/spec/cont=article&art_id=12344
 12. Piminov OF, Shulga LI, Beztsenna TS. Doslidzhennya protyzapalnoyi aktyvnosti roslynnogo zboru «Denta-Fit» [Investigation of anti-inflammatory activity of the plant collection "Denta-Fit"]. Klinichna farmatsiya. 2011;15(4):47-49. [Ukrainian]
 13. Kamyna TF, Radzyshevskaya EB. Opyt prymenenyya rastytelnogo preparata «Stomatofyt» pry lechenyy vospalytelnykh zabolevanyy slyzystoy obolochky polosty rta v praktyke vracha-stomatologa [Experience of usage of herbal preparation Stomatofit in the treatment of inflammatory diseases of the oral mucosa in the practice of a dentist]. Dentaklub. 2016;9:53-56. [Ukrainian]
 14. Grygorov SN, Steblyanko AA. Mykrobyologycheskoe obosnovanye vybora fytopreparatov dlya klynycheskogo prymenenyya v khyrurgycheskoy stomatologyy [Microbiological justification of the selection of phytopreparations for clinical application in dental surgery]. Medytsyna sogodni i zavtra. 2016;4(73):11-15. [Ukrainian]
 15. Ryabokon EN, Steblyanko LV, Baglyk TV, Katurova GF, Kyrsanova AV. Antymykrobnaya aktyvnost kompleksnykh preparatov na rastytelnoy osnove [Antimicrobial activity of complex botanicals]. Zbirka tez Vseukr naukovo-prakt konf «Vprovadzhennya naukovykh dosyagnen universytetskykh klinik u praktyku okhorony zdorovʼya». Zaporizhzhya; 26-27 zhovtnya 2017. 2017. s. 52. [Ukrainian]
 16. Lebedynets OV, Zupanets IA, Baranova II. Doklinichne doslidzhennya bezpeky ta spetsyfichnoyi aktyvnosti stomatologichnogo gelyu na osnovi efirnykh oliy ta khondroyitynu sulfatu [Preclinical study of safety and specific activity of dental gel on the basis of ether oils and chondroitin sulfate]. Klinichna farmatsiya. 2011;15(2):46-49 . [Ukrainian]
 17. Zubachyk VM, Ilchyshyn MP. Klinichna efektyvnist zastosuvannya ozonovanoyi oblipykhovoyi oliyi v kurtsiv, khvorykh na generalizovanyy parodontytu [Clinical efficiency of application of ozonized sea buckthorn oil in smokers, patients with generalized periodontitis]. Ukrayinskyy stomatologichnyy almanakh. 2018;1:24–27. [Ukrainian]. https://doi.org/10.31718/2409-0255.1.2018.06
 18. Ulytovskyy SB, Antypova AV. Analyz effektyvnosty prymenenyya balzamov v kompleksnom lechenyy vospalytelnykh zabolevanyy parodonta [Analysis of the efficiency of balms usage in the complex treatment of inflammatory periodontal diseases]. Stomatologycheskyy nauchno-obrazovatelnyy zhurnal. 2015;1/2:12-17. [Russian]
 19. Gevkalyuk NO. Klinichna efektyvnist zastosuvannya fitopreparatu «Resverazyn» u kompleksnomu likuvanni generalizovanogo parodontytu [Clinical efficiency of the application of phytopreparation Resverazin in the complex treatment of generalized periodontitis]. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2017;4(89):106-110. [Ukrainian]
 20. Barna O. Vse pro zdorovʼya bez mifiv [All about health without myths]. Health Medix. 2013;1-2:11-15. [Ukrainian]
 21. Moghadam ET, Yazdanian M, Tahmasebi E, Tebyanian H, Ranjbar R, Yazdanian A, et al. Current herbal medicine as an alternative treatment in dentistry: In vitro, in vivo and clinical studies. J Pharmacol. 2020 Dec 15;889:173665. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33098834. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2020.173665
 22. Chang AM, Bamashmous Sh, Darveau RP, Rajapakse S. An Ayurvedic herbal extract inhibits oral epithelial cell IL-8 responses to host and bacterial agonists. Complement Med Ther. 2020 Feb 27;20(1):62. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32106858. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/7076829. https://doi.org/10.1186/s12906-020-2850-8
 23. Moro MG, Silveira Souto ML, Franco GCN, Holzhausen M, Pannuti CM. Efficacy of local phytotherapy in the nonsurgical treatment of periodontal disease: A systematic review. J Periodontal Res. 2018 Jun;53(3):288-297. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29352465. https://doi.org/10.1111/jre.12525
 24. Cruz Martínez C, Diaz Gómez M, Oh MS. Use of traditional herbal medicine as an alternative in dental treatment in Mexican dentistry: a review. Pharm Biol. 2017 Dec;55(1):1992-1998. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28738710. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/6130662. https://doi.org/10.1080/13880209.2017.1347188.
 25. Forouzanfar A, Mohammadipour HS, Forouzanfar F. The Potential Role of Tea in Periodontal Therapy: An Updated Review. Curr Drug Discov Technol. 2021;18(1):1-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31985382. https://doi.org/10.2174/1389200221666200127114119
 26. Mekhemar M, Hassan Y, Dörfer Ch. Nigella sativa and Thymoquinone: A Natural Blessing for Periodontal Therapу. Antioxidants (Basel). 2020 Dec 11;9(12):1260. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33322636. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/7764221. https://doi.org/10.3390/antiox9121260
 27. Forouzanfar F, Forouzanfar A, Sathyapalan T, H Orafai HM. Amirhossein Sahebkar Curcumin for the Management of Periodontal Diseases: A Review. Curr Pharm Des. 2020;26(34):4277-4284. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32400326. https://doi.org/10.2174/1381612826666200513112607
 28. Li Y, Jiao J, Qi Y, Yu W, Yang S, Zhang J, et al. Curcumin: A review of experimental studies and mechanisms related to periodontitis treatment. J Periodontal Res. 2021 Oct;56(5):837-847. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34173676. https://doi.org/10.1111/jre.12914
 29. Safiaghdam H, Oveissi V, Bahramsoltani R, Farzaei MH, Rahimi R. Medicinal plants for gingivitis: a review of clinical trials. Iran J Basic Med Sci. 2018 Oct;21(10):978-991. https://doi.org/10.22038/IJBMS.2018.31997.7690
 30. Dudar YA. Vozmozhnosty fytoterapyy v lechenyy patologyy mochevydelytelnoy systemy na pervychnom etape medytsynskoy pomoshchy [Features of phytotherapy in the treatment of the pathology of the urinary system at the primary stage of medical care]. Semeynaya medytsyna.2016; 3(65): 42-47.