ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 5 of 33
Up
УЖМБС 2021, 6(4): 38–43
https://doi.org/10.26693/jmbs06.04.038
Experimental Medicine

Morphometric Characteristics of the Thigh Bone in Human Fetuses

Hryhorieva P. V.
Abstract

Defining quantitative growth parameters of individual skeletal bones, namely the right and left femurs, is practically important for determining the age of the fetus. Lack of data on changes in the length of the femur in 4-10 months’ fetuses, as well as the dependence of its morphometric parameters on the length of the lower limb and the age of the fetus, prompted us to conduct this study. The purpose of the study was to determine the morphometric parameters of the length of the right and left femurs during the fetal period of human ontogenesis, which could form the base of normal indicators. Materials and methods. Morphometric study was performed on the lower extremities specimens of 40 human fetuses of an 81.0-375.0 mm parietal-coccygeal length. Results and discussion. As a result of the study, the dynamics of changes in the length of the right and left femurs and lower extremities in 4-10 months’ human fetuses was established. Direct correlations were found in the studied fetal groups, and only in 5-month-old fetuses a direct medium-strength reliable correlation between the lengths of the right and left femurs was found. A weak correlation between the length of the left lower limb and the length of the left femur was found in 7-month-old fetuses. In other cases, direct significant strong correlations were found between the analyzed indicators. The results obtained regarding the change in the length of the right and left femurs, as well as the Pearson correlation coefficient between the morphometric parameters of the length of the right and left femurs and the length of the lower extremities and parietal-coccygeal length of human fetuses 4-10 months are important both theoretically and practically for fetal anatomy. Conclusion. During the fetal period of human ontogenesis, where there is a relatively uniform increase in the length of the right and left femurs, no significant differences in their length were detected. Between the 4th and the 10th month of fetal development, the length of the right femur increases by 5.59 times (from 13.18 ± 2.56 mm to 73.66 ± 2.19 mm), and the length of the left femur increases by 5.44 times: from 13.54 ± 2.35 mm to 73.73 ± 2.12 mm, respectively. In the fetal period the right and left lower extremities also grow equally, no significant differences in their length have been established

Keywords: femur, length, morphometry, fetus, human

Full text: PDF (Ukr) 404K

References
 1. Barashnev YuI, Bakharev VA. Embriofetopatii. Diagnostika i profilaktika anomaliy tsentralnoy nervnoy sistemy i skeleta [Embrofetopathy. Diagnosis and prevention of the central nervous system and skeleton anomalies]. M: «Triada-Kh»; 2010. 480 s. [Russian]
 2. Shalnev VV, Makarova NV, Novolodskaya OA, Fesik OA, Viter MS, Shpidonova MA. Regionalnye normativy fetometrii Amurskoy oblasti v otsenke tempov rosta ploda [Regional regulations of Fetometry of the Amur region in the assessment of the growth rate of the fetus]. Ultrazvukovaya i funktsionalnaya diagnostika. 2012; 1: 32-40. [Russian]
 3. Kamalidinova ShM. Osnovnye regionalnye normativy ultrazvukovoy fetometrii respubliki Uzbekistan [Main regional standards of ultrasonic fetometry of the Republic Uzbekistan]. Prenatalnaya diagnostika. 2012; 11(1): 54-59. [Russian]
 4. Nikiforova SA, Ulyanov OV, Zheleznov LM. Sravnitelnaya fetometriya plodov zdorovykh i VICh-infitsirovannykh beremennykh na etapakh ultrazvukovogo skriningovogo obsledovaniya [Comparative fetometry of fruits of healthy and HIV-infected pregnant women at stages of ultrasound screening surveys]. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy. 2017; 24(1): 109–115. [Russian]
 5. Nikiforova SA, Zheleznov LM. Somatometricheskie osobennosti plodov u VICh-infitsirovannykh beremennykh [Somatometric features of fruits in HIV-infected pregnant women]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015; 3: 104. [Russian]
 6. Salmanov AA, Strizhkov AE. Otsenka vozrasta ploda cheloveka po antropometricheskim parametram skeleta nizhney konechnosti [Assessment of the age of the fetus of a person on anthropometric parameters of the skeleton of the lower limb]. Uchenye zapiski SPbGMU im akad IP Pavlova. 2011; XVIII(2): 135-136. [Russian]
 7. Akhtemiychuk YuT, Slobodyan AN, Pronyaev DV. Issledovanie zakonomernostey morfometricheskikh parametrov organov i struktur v perinatalnom periode ontogeneza [Study of the patterns of morphometric parameters of organs and structures in the perinatal period of ontogenesis]. Materialy X kongressa assots morfologov «Funkts Morfologiya cheloveka i zhivotnykh». Yaroslavl, 2010 Okt 29-30. Morfologiya. 2010; 137(4): 22. [Russian]
 8. Salmanov AA, Strizhkov AE, Nurimanov RZ. Vozrastnaya dinamika dliny verkhney i nizhney konechnostey ploda cheloveka [Age dynamics of the length of the upper and lower limbs of the fetus of a person]. Morfologiya – meditsinskoy nauke i praktike: sb trudov nauch-prakt konf s mezhdunar uchastiem, posvyashch 85-letiyu so dnya rozhdeniya zasluzhennogo deyatelya nauki Respubliki Belarus, laureata Gos premii Respubliki Belarus, prof, d-ra med nauk PI Lobko. Pod red PG Pivchenko. Minsk: BGMU, 2014. 2014. s. 220-223. [Russian]
 9. Glants S. Mediko-biologicheskaya statistika [Biomedical statistics]. M: Praktika, 1999. 460 s. [Russian]
 10. Strizhkov AE. Matematicheskaya model otsenki vozrasta ploda cheloveka po ego naruzhnym antropometricheskim pokazatelyam [Mathematical model for estimating the age of the fetus of a person in its external anthropometric indicators]. Rossiyskie morfologicheskie vedomosti. 2000; 1-2: 94-9. [Russian]
 11. Medvedev MV. Osnovy ultrazvukovogo skrininga v 18-21 nedelyu beremennosti [Basics of ultrasound screening in 18-21 week of pregnancy]. Prakticheskoe posobie dlya vrachey. 2-e izd. M: Real Taym; 2013. 128 s. [Russian]