ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 34 of 50
Up
УЖМБС 2021, 6(3): 256–262
https://doi.org/10.26693/jmbs06.03.256
Social medicine and organization of health care

Adolescent Drug Addiction in Ukraine: Social and Psychological Aspects

Podolian V. M.
Abstract

Adolescent drug addiction in Ukraine is a serious problem that requires proper attention and evaluation from modern society. Timely public reaction to this issue determines the methods of its solution and ways to prevent adolescent drug addiction in Ukraine in the future. The urgency of the subject matter is determined by the danger of drug addiction among Ukrainian adolescents and the lack of attention paid by parents to the study of this problem and the lack of proper attention to this issue in most Ukrainian schools. Prospects for research in this area are determined by the need to identify the main social and psychological aspects that motivate modern Ukrainian adolescents to use drugs. This will allow to redirect the situation and create conditions to prevent a situation in society where drug use by Ukrainian adolescents would be possible. The purpose of the study is to identify the dominant psychological and social factors that motivate adolescents to start using drugs. Materials and methods. The main research method is the method of analysis, which was used to comprehensively consider and describe the factors that push young people to use drugs, despite the obvious threat to their health and life. Authors consider issues of social and psychological aspects of adolescent drug addiction, problems of relations in society and families where adolescents begin to use drugs. The study covers the types of family relations and the nature of intra-family relations, in which adolescents start using drugs. Conclusion. The main social and psychological factors that push modern young people to take drugs are identified. In the course of this study, conclusions were drawn about the significant role of existing problems in modern Ukrainian families, where children begin to use drugs early. Preventive conversations in schools, other educational institutions and at home are effective tools in the fight against adolescent drug addiction. Competitions in various sports among teenagers and mass cross-country races also have pronounced influence. The practical value of the study in this area is to identify and state opportunities to create methods to combat adolescent drug addiction and the complete elimination of the harmful effects of drugs on modern Ukrainian schoolchildren

Keywords: family relations, teenager, social environment, drugs, psychology of relations, family

Full text: PDF (Ukr) 283K

References
 1. Titova MP. Semeynyye otnosheniya i podrostkovaya narkotizatsiya: sotsiologicheskiy aspekt [Family relationships and adolescent drug addiction: Sociological aspect]. In: EV Grunt, AV Merenkov, NL Antonova (Eds.), “Culture, personality, society in the modern world: Methodology, experience of empirical research”: materials of the XXI International Conference in memory of prof LN Kogan. Yekaterinburg: Ural Federal University named after the first President of Russia BN Yeltsin; 2018. p. 1302-13. [Russian]
 2. Berezin SV, Lisetsky KS. Psikhologicheskiye osnovy profilaktiki narkomanii v semye [Psychological bases of drug prevention in the family]. Samara: Samara State University; 2001. [Russian]
 3. Chornyak YI. Sotsialno-psykholohichni zasoby profilaktyky narkotychnoyi zalezhnosti studentiv [Socio-psychological for the prevention of drug addiction among students]. Ternopil: Ternopil National Economic University; 2013. [Ukrainian]
 4. Kovalchuk VP. Narkomaniya sered nepovnolitnikh yak sotsialna problema [Drug addiction among minors as a social problem]. Scientific Naukovyy visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2017; 1: 263-70. [Ukrainian]
 5. Vyslova AD. Psikhologo-pedagogicheskiye i sotsialnyye aspekty formirovaniya i profilaktiki narkoticheskoy zavisimosti u detey i podrostkov [Psychological, pedagogical and social aspects of the formation and prevention of drug addiction in children and adolescents]. M: Lomonosov Moscow State University; 2001. [Russian]
 6. Vlasova NV. Psikhologicheskaya diagnostika i korrektsiya sklonnosti podrostkov k upotrebleniyu narkotikov [Psychological diagnosis and correction of adolescents’ propensity to use drugs]. M: Russian State Social University; 2005. [Russian]
 7. Putintsev АV. Izucheniye urovnya ustoychivosti podrostkov k priobshcheniyu k narkoticheskim veshchestvam [Study of sustainability of teenagers to attaching of narcotic substances]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki. 2014; 12: 126-33. [Russian]
 8. Gorodova ЕЕ. Narkoticheskaya zavisimost' v molodezhnoy srede [Drug addiction among young people]. Nauchnyy vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta: Filosofiya, sotsiologiya, pravo. 2007; 9(2): 263-7. [Russian]
 9. Shteyn NH. Psykholohichni prychyny narkomaniyi u pidlitkiv [Psychological causes of drug addiction in adolescents]. Problemy ekstremalʹnoyi ta kryzovoyi psykholohiyi. 2013; 14: 240-6. [Ukrainian]
 10. Pridannikova ОМ. Aktualnist sotsialno-pedahohichnoyi profilaktyky khimichnoyi zalezhnosti sered pidlitkiv [The relevance of socio-pedagogical prevention of chemical dependence among adolescents]. Zbirnyk naukovykh prats Kamyanets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiyenka. Seriya: Sotsialno-pedahohichna. 2012; 18: 222-9. [Ukrainian]
 11. Comer R. Prychyny pryyomu narkotychnykh zasobiv [Reasons for taking narcotic drugs]. Eksperyment ta innovatsiyi v shkoli. 2011; 6: 17-24. [Ukrainian]
 12. Zhilyaev A, Palacheva T. Narkotizatsiya kak sotsial'naya i psikhologicheskaya problema [Narcotization as a social and psychological problem]. Kazanskiy pedagogicheskiy zhurnal. 2010; 2: 123-33. [Russian]
 13. Svechnikov NІ, Shcherbakova SА. Problemy, obuslovlennyye rasprostraneniyem narkotikov v podrostkovoy srede [Problems caused by the spread of drugs among adolescents]. Vestnik Penzenskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014; 4(8): 20-5. [Russian]
 14. Kozlovskiy AV, Vinitskaya AG, Lelevich VV. Suchasni prychyny ta umovy zaluchennya pidlitkiv do spozhyvannya psykhoaktyvnykh rechovyn [Modern reasons and conditions of adolescents’ introduction to the consumption of psychoactive substances]. Zhurnal Hrodnensʹkoho derzhavnoho medychnoho universytetu. 2005; 3: 140-5. [Ukrainian]
 15. Silnitskaya ЕА. Problemy molodezhnoy narkomanii: mediko-psikhologicheskiye podkhody [Problems of youth drug addiction: Medical and psychological approaches]. Nauchnaya mysl Kavkaza. 2011; 2: 49-55. [Russian]
 16. Kobrinyuk ТYa. Mediko-sotsiologicheskoye issledovaniye narkologicheskoy patologii nesovershennoletnikh [Medical and sociological research of narcological pathology of minors]. Vestnik Kubanskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. 2006; 2: 55-7. [Russian]
 17. Zamani N, Hassanian-Moghaddam H, Noroozi A, Saberi Zafarghandi MB, Kolahi A-A. Substance use among poisoned teenage patients. Iranian Journal of Public Health. 2019; 48(10): 1847-54. https://doi.org/10.18502/ijph.v48i10.3492
 18. James PD, Comiskey C, Smyth BP. “Debt on Me Head”: A qualitative study of the experience of teenage cannabis users in treatment. Journal of Addictions Nursing. 2019; 30(3): 211-8. PMid: 31478969. https://doi.org/10.1097/JAN.0000000000000301
 19. Salas-Wright CP., AbiNader MA, Vaughn MG, Oh S, Clark Goings T. National trends in parental communication with their teenage children about the dangers of substance use, 2002–2016. Journal of Primary Prevention. 2019; 40(4): 483-90. PMid: 31377924. PMCid: PMC6693659. https://doi.org/10.1007/s10935-019-00559-y
 20. Worley J. Teenagers and cannabis use: Why it’s a problem and what can be done about it. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services. 2019; 57(3): 11-5. https://doi.org/10.3928/02793695-20190218-03
 21. Zaidi U. Role of social support in relapse prevention for drug addicts. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 2020; 13(1): 915-24.