ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 2 of 39
Up
УЖМБС 2021, 6(2): 13–19
https://doi.org/10.26693/jmbs06.02.013
Medicine. Reviews

Caries Resistance - Criterion of Dental Status of Children and Adolescents

Klitynska O. V., Zorivchak T. I., Shetelya V. V.
Abstract

Prevention of dental caries in children is one of the current problems of modern pediatric dentistry, which is due to the high prevalence and intensity of this disease. Analysis of the results of epidemiological studies conducted among children of different ages in the regions of Ukraine shows a significant increase in caries growth in recent years, both temporary and permanent teeth, which leads to in-depth study of the hardness of dental tissues to cariogenic factors in connection with the need in the constant improvement of methods of treatment and prevention of this pathology. The purpose of the study was to analyze the value of enamel caries resistance as a detector of resistance of dental hard tissues to carious process and its complications. The subject of the research is the work of domestic and foreign researchers on this topic. In the course of the research the bibliosemantic method and structural-logical analysis were used. Today, dental caries is the most common disease in different age groups, which is confirmed by the prevalence – 90-100% and a sharp trend of increasing its intensity. Given the high rates of this pathology, it should be remembered that its untimely treatment leads to the following complications: pulpitis, periodontitis, tooth extraction. An important concept that indicates the possibility of caries is caries resistance, which indicates the level of resistance of the enamel to caries and has an informative diagnostic value for the dentist. According to modern ideas, in the pathogenesis of dental caries the leading role is played by caries-resistant enamel. Its mineral base is formed by isomorphic crystals of apatite, which contain various chemical elements, and their amount in the body is closely related to the amount in the environment. It is established that more than 40 chemical elements take part in the process of tooth mineralization, the most important of which belongs to calcium, phosphorus, fluoride. Insufficient amount or excess of certain micronutrients in the environment, especially in soils and drinking water, can change their content in the body and, consequently, in the hard tissues of the teeth, affecting their resistance to caries. It is well known that the influence of a number of adverse environmental factors leads to a decrease in the resistance of the body as a whole and, as a consequence, to a decrease in the caries resistance of the enamel of the hard tissues of the teeth. Sensitivity to the effects of adverse factors increases significantly in the prepubertal period, a time not only of intensive growth of the child and the formation of his personality, but also a period of mineralization of more than half of permanent teeth. Therefore, exactly at this time dentists should pay special attention to the prevention of caries of permanent teeth in children by improving the conditions of secondary mineralization of tooth enamel, thereby increasing their level of caries resistance

Keywords: caries resistance, test of enamel resistance, enamel, fluorine, caries, children

Full text: PDF (Ukr) 293K

References
 1. Duda KM, Lebid OI. Poshyrennya stomatolohichnykh zakhvoryuvan sered ditey vikom 6–9 rokiv [Prevalence of dental diseases among children aged 6-9 years]. Klinichna stomatolohiya. 2019; 1: 48-51. [Ukrainian]
 2. Duda LV, Okhotnikova OM. Kliniko-epidemiolohichna kharakterystyka nayposhyrenishykh zakhvoryuvan u ditey [Clinical and epidemiological characteristics of the most common diseases in children]. Klinichna pediatriya. 2018; 4(13): 345-55. [Ukrainian] https://doi.org/10.22141/2224-0551.13.4.2018.137017
 3. Klitynska OV, Stishkovskyy AV, Hasyuk NV. Analiz vplvu rivnya stresu u ditey 6-7 rokiv, yaki postiyno prozhyvayut v umovakh bioheokhimichnoho defitsytu ftoru ta yodu na pokaznyky zakhvoryuvanosti na kariyes [Analysis of the influence of stress levels in children 6-7 years old who live in conditions of biogeochemical deficiency of fluoride and iodine on the incidence of caries]. Bukovynskyy medychnyy visnyk. 2020; 2(94): 46-51. [Ukrainian] https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIV.2.94.2020.42
 4. Klitynska OV, Shetelya VV. Obgruntuvannya vyboru plombuvalnoho materialu z urakhuvannyam stupenya kariyesrezystentnosti emali zubiv u ditey [Rationale for the choice of filling material taking into account the degree of caries resistance of tooth enamel in children]. Ukrayina. Zdorovya natsiyi. 2019; 1(54): 150-3. [Ukrainian]
 5. Klitynska OV, Stishkovskyy AV. Mahniy v orhanizmi ta yoho rol u formuvanni stomatolohichnoyi zakhvoryuvanosti [Magnesium in the body and its role in the formation of dental morbidity]. Ukrayina. Zdorovya natsiyi. 2020; 3(60): 130-7. [Ukrainian]
 6. Khomenko LA, Sorochenko GV, Savuchuk AV, Ostapko OI. Sovremennyye podkhody k povysheniyu kariyesrezistentnosti emali postoyannykh zubov [Modern approaches to increasing caries resistance in permanent teeth]. Sovremennaya stomatologiya. 2018; 3(72): 3-8. [Russian]
 7. Sorochenko GV, Khomenko LA, Ostapko OI, Golubeva IM. Klinichna efektyvnistʹ pervynnoyi profilaktyky kariyesu postiynykh zubiv u ditey 5-9-richnoho viku [Clinical effectiveness of primary prevention of caries of permanent teeth in children 5-9 years of age]. Bukovynskyy medychnyy visnyk. 2020; 2(94): 121-6. [Ukrainian] https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIV.2.94.2020.52
 8. Khomenko LO, Sorochenko HV. Porivnyalna kharakterystyka khimichnoho skladu poverkhnevoho sharu emali postiynykh zubiv na riznykh etapakh mineralizatsiyi [Comparative characteristics of the chemical composition of the enamel surface layer of permanent teeth at different stages of mineralization]. Halytskyy likarskiy visnik. 2016; 23(1): 96-8. [Ukrainian]
 9. Leus PA. Diagnostika, lecheniye у profilaktika kariyesa zubov [Diagnostics, treatment and prevention of dental caries]. Minsk: Registr; 2018. 218 s. [Russian]
 10. Smolyar NI, Chukhray NL. Somaticheskaya patologiya kak faktor, otyagoshchayushchiy formirovaniye rezistentnosti emali postoyannykh zubov [Dental pathology as a factor aggravating the formation of resistance in permanent teeth]. Stomatologiya. 2017; 96(6): 44-7. [Russian] PMid:29260765. https://doi.org/10.17116/stomat201796644-48
 11. Marchenko NS. Efektyvnist stabilizovanoho ftorydu olova u kompleksniy profilaktytsi kariyesu zubiv u osib molodoho viku [The effectiveness of stabilized tin fluoride in the comprehensive prevention of dental caries in young people]. Abstr. PhD (Med). Kyiv; 2017. 20 s. [Ukrainian]
 12. Pynda MY. Osoblyvosti perebihu i profilaktyky kariyesu zubiv u ditey doshkilnoho viku za umov defitsytu ftoru v pytniy vodi [Features of the course and prevention of dental caries in preschool children with fluoride deficiency in drinking water]. Abstr. PhD (Med). K; 2015. 20 s. [Ukrainian]
 13. Padalka AI. Rezystentnist emali postiynykh zubiv do kariyesu ta osnovni sposoby yiyi diahnostyky [Resistance of enamel of permanent teeth to caries and the main methods of its diagnosis]. Molodyy vchenyy. 2015; 2(17): 644-7. [Ukrainian]
 14. Sovyak OO. Osoblyvosti klinichnoho perebihu mnozhynnoho kariyesu zubiv ta obgruntuvannya likuvalno-profilaktychnykh zakhodiv u ditey doshkilnoho viku [Features of the clinical course of multiple dental caries and justification of treatment and prevention measures in preschool children]. Abstr. PhD (Med). K; 2016. 20 s. [Ukrainian]
 15. Kaskova LF, Amosova LI. Flyuoroz zubiv ta yoho vtorynna profilaktyka u ditey [Dental fluorosis and its secondary prevention in children]. Monohrafiya. Poltava; 2015. 73 s. [Ukrainian]
 16. Sheshukova OV, Trufanova VP, Polishchuk TV, Padalka AI. Prohnozuvannya ryzyku rozvytku kariyesu, ta yoho profilaktyka u ditey iz flyuorozom zubiv [Prediction of the risk of caries development and its prevention in children with dental fluorosis]. Monohrafiya. Poltava; 2017. 152 s. [Ukrainian]
 17. Antonova IN, Boncharov VD, Kipchuk AV. Opyt issledovaniya tverdykh tkaney zuba s pomoshchyu atomno-silovoy mikroskopii [Experience in the study of hard tooth tissues using atomic force microscopy]. Stomatologiya. 2014; 24: 11-4. [Russian]
 18. Yakubova II, Ostryanko VI, Tinkov VA. Rentgenospektralniy analiz v izuchenii struktury emali na etapakh yeye formirovaniya i vtorichnoy mineralizatsii [X-ray spectral analysis in the study of the structure of enamel at the stages of its formation and secondary mineralization]. Byulleten meditsinskikh Internet-konferentsiy. 2015; 2(11): 1404-7. [Russian]
 19. Hryhorenko HM, Khomenko LO, Sorochenko HV, Kapitanchuk LM. Doslidzhennya in vitro poverkhnevoho sharu emali postiynykh zubiv v period vtorynnoyi mineralizatsiyi [Investigation of in vitro surface layer of enamel of permanent teeth during secondary mineralization]. Ukrayinskyy stomatolohichnyy almanakh. 2015; 1: 11-5. [Ukrainian]
 20. Kaskova LF, Mandzyuk TB, Ulasevych LP. Vyazkist rotovoyi ridyny u ditey iz riznym stupenem aktyvnosti kariyesu [Viscosity of oral fluid in children with varying degrees of caries activity]. Bukovynskyy medychnyy visnyk. 2018; 22(3): 25-30. [Ukrainian] https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.3.87.2018.59
 21. Udod AA, Voronyna AS. Strukturno-funktsyonalnaya kyslotoustoychyvost y rol ee komponentov v obespechenyy karyesrezystentnosty émaly zubov [Structural and functional acid resistance and the role of its components in ensuring caries resistance of teeth]. Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk UMSA. 2017; 17(2): 279-82. [Russian]
 22. Amaechi BT, Abdulcazees PA, Alshareif DO, Shehata MA, Sampaio Lima PPC, Abdollahi A, et al. Comparative efficacy of a hydroxyapatite and a fluoride toothpaste for prevention and remineralization of dental caries in children. BDJ. 2019; 5: 18. PMid: 31839988. PMCid: PMC6901576. https://doi.org/10.1038/s41405-019-0026-8
 23. Enax J, Epple M. Synthetic hydroxyapatite as a biomimetic oral care agent. Oral Health Prev Dent. 2018; 16: 7-19.
 24. Udod OA, Kulish AS, Habshydze NO. Kariyesrezystentnist emali ta intensyvnist kariyesu zubiv u khvorykh na tsukrovyy diabet [Enamel caries resistance and intensity of dental caries in patients with diabetes]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2018; 4(146): 322-5. [Ukrainian]
 25. Khomenko LA, redaktor. Detskaya terapevticheskaya stomatologiya [Pediatric therapeutic dentistry]. K: Kniga-plyus; 2018. 395 s. [Russian]
 26. Spiridonova KY. Obgruntuvannya zastosuvannya fotoaktyvovanoyi dezinfektsiyi dlya profilaktyky fisurnoho kariyesu postiynykh zubiv iz nyzkoyu rezystentnistyu tverdykh tkanyn [Rationale for the use of photoactive disinfection for the prevention of fissure caries of permanent teeth with low resistance of hard tissues]. Abstr. PhD (Med). K; 2016. 20 s. [Ukrainian]
 27. Gavrila L, Maxim А, Balan А. Comparative Study Regarding the Effect of Different Remineralizing Products on Primary and Permanent Teeth Enamel Caries Lesions. Revista de Chimie. 2015; 66(8): 1159-61.
 28. Gavrila L, Maxim А, Balan А. Comparative Study Regarding the Effect of Different Remineralizing Products on Primary and Permanent Teeth Enamel Caries Lesions. Revista de Chimie. 2015; 66(8): 1159-61.
 29. Trubka IO. Klinichna efektyvnist likuvalno-profilaktychnoho kompleksu pry poyednanomu perebizi kariyesu ta khronichnoho kataralnoho hinhivitu u ditey shkilnoho viku [Clinical effectiveness of treatment and prevention complex in the combined course of caries and chronic catarrhal gingivitis in school-age children]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2018; 2(144): 377-81. [Ukrainian]
 30. Slabkyy HO, Shafranskyy VV, Dudina OO. Invalidnist ditey yak problema hromadskoho zdorovia: profilaktyka ta zabezpechennya efektyvnoyi reabilitatsiyi [Children's disability as a public health problem: prevention and effective rehabilitation]. Visnyk sotsialnoyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorovya Ukrayiny. 2016; 3(69): 4-9. [Ukrainian]