ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 5 of 67
Up
УЖМБС 2020, 5(4): 44–54
https://doi.org/10.26693/jmbs05.04.044
Medicine. Reviews

Morphofunctional Organization of the Uterine Tubes in the Conditions of Pathology

Podolyuk M. V.
Abstract

The article deals with the results of processing data in modern professional domestic and foreign literature concerning one of the most acute problems of the present in medicine-morphological condition of the uterine tubes under conditions of pathology of female reproductive system. The literature has accumulated a considerable amount of data to characterize the main components of the female genital system, functional relationships between them, as well as the links between this system and other systems of the organism. The state of reproductive health is an integral part of the health of the nation in general and has strategic importance for the constant development of society. The nature of changes of demographic indicators in Ukraine shows the need to pay closer attention to the factors which have influence on the birth rate, among which infertility is leading. The condition of female reproductive health depends on the normal functioning of the uterine tubes. Diseases of mucous membrane of the uterine tubes conditioned by the action of viral, bacterial, hormonal factors, antigens, toxic substances, abnormalities of development, anatomically functional disorders, inflammatory diseases of reproductive organs, transmitted abortions, postnatal complications cause difficult structural changes and as a result to infertility. Chronic inflammatory diseases of fallopian tubes are characterized by a long-term course are accompanied by profound proliferative changes, lead to persistent pain syndrome, menstrual disorders, cause the development of fallopian tubes adhesions and obstruction as well as disorders of reproductive and sexual life. The researchers focus their special attention on various anatomical changes in the walls of the uterine tubes, therapeutic and surgical treatment (acute and chronic salpingitis), anatomically functional disorders, full or partial obstruction of the uterine tubes because of infiltration, obliteration of their walls, peristalsis disorders, lesion of structure of local immunity of mucous membrane of the uterine tubes. Conclusion. Morphological changes of structural organisation of mucous membrane of the uterine tube under conditions of pathologic processes in organs of female reproductive system, postoperative complications, negative influence of toxic substances, medications and narcotic remedies in the present create not only medical and social problem but first of all demographic. This is why the organization of activities directed to improvement of diagnostics, prevention and treatment of women with diseases of reproductive system is considered to be the actual problem that needs further study and the ways of solving.

Keywords: the uterine tubes, female reproductive system, tubular factor, pathologic conditions, structure

Full text: PDF (Ukr) 249K

References
 1. Dyachuk MD, Gruzyeva TS, Inshakova GV. Osoblyvosti zdorov'ya naselennya starshykh vikovykh grup [Features of the health of the population of older age groups]. Visnyk sotsialnoyi gigiyeny ta organizatsiyi okhorony zdorov'ya Ukrayiny. 2019; 3(81): 5-11. [Ukrainian]
 2. Pyrogova VI, Tsolko OR. Reproduktyvne zdorov'ya pidlitkiv: sotsialno-medychni aspekty [Adolescent Reproductive Health: Socio-Medical Aspects]. Zdorov'ya Ukrayiny. 2014; 22(347): 38-9. [Ukrainian]
 3. Aketaeva AS. Sovremennyy vzglyad na anatomyyu y funktsyyu matochnykh trub [A modern view of the anatomy and function of the fallopian tubes]. Klynycheskaya medytsyna Kazakhstana. 2016; 2(40): 14-21. [Russian] https://doi.org/10.23950/1812-2892-2016-2-14-21
 4. Golubovskyy IA. Trubne bezpliddya. Prychyny ta morfofunktsionalni zminy matkovykh trub [Tubal infertility. Causes and morphofunctional changes in the fallopian tubes]. Biomedychna ta biosotsialna antropologiya. 2014; 23: 247-50. [Ukrainian]
 5. Fylypyuk DO. Khronichni virusni zakhvoryuvannya yak prychyna zapalnykh protsesiv zhinochykh statevykh organiv ta bezpliddya [Chronic viral diseases as a cause of female genital inflammation and infertility]. Aktualni pytannya pediatriyi, akusherstva ta ginekologiyi. 2016; 2: 106-10. [Ukrainian]
 6. Abdrakhmanov AR, Petrova AS, Sadykova Z, Abdrakhmanov RM. Rol mykoplazmennoy ynfektsyy v formyrovanyy kharaktera y struktury vospalytelnykh zabolevanyy zhenskoy reproduktyvnoy systemy [The role of mycoplasma infection in the formation of the nature and structure of inflammatory diseases of the female reproductive system]. Zdorove y obrazovanye v XXI veke. 2017; 9: 15-8. [Ukrainian]
 7. Khmil V, Khmil M. Dosyagnennya ta perspektyvy rozvytku suchasnykh metodiv dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnologiy v likuvannya bezpliddya [Achievements and development prospects of modern methods of assisted reproductive technologies in the treatment of infertility]. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalnoyi medytsyny. 2015; 4: 3-7. [Ukrainian]
 8. Pavlyuchenko MY. Taktyka vybora operatyvnogo vmeshatelstva pry dyagnostyke obemnykh obrazovanyy matochnykh trub u zhenshchyn reproduktyvnogo vozrasta [Tactics of surgical intervention in the diagnosis of volumetric fallopian tubes in women of reproductive age]. Zaporozhskyy medytsynskyy zhurnal. 2017; 3(102): 332-6. [Russian]
 9. Klyuchko SS, Yevtushenko VM, Sokolovskyy DM. Osoblyvosti mistsevoyi imunnoyi systemy slyzovoyi obolonky matkovykh trub lyudyny zrilogo viku [Morphological characteristics of lymphoid component in oviduct mucosa of mature aged women]. Aktualni problem suchasnoi medytsyny. 2016; 4(56): 72-4. [Ukrainian]
 10. Bulavenko OV, Goncharenko OM, Ocheretna OL. Shlyakhy pokrashchennya likuvannya khronichnykh salpingooforytiv ta porushennya funktsiyi yayechnykiv [Ways to improve the treatment of chronic salpingoophoritis and ovarian dysfunction]. Visnyk Vinnytskogo natsionalnogo medychnogo universytetu. 2015; 2(19): 351-3. [Ukrainian]
 11. Nabatchian F, Tashauoei M, Bahrami A. Evaluation of the Effects of Morphine on Sex Hormones in Wistar Rats. Journal of Laboratoty & Diagnosis. 2019; 11(43): 42-9.
 12. Kyselev AG, Zaytsev AA. Mekhanyzmy vlyyanyya opyodnykh analgetykov na osobennosty reaktsyy endogennoy opyatnoy systemy organyzma y regulyatsyyu sokratytelnoy aktyvnosty matky pry notsytseptyvnom otvete v eksperymente na krysakh v modely yndutsyrovannoy rodovoy boly [The mechanisms of the influence of opioid analgesics on the response of the endogenous opiate system of the body and the regulation of contractile activity of the uterus with a nociceptive response in an experiment in rats in a model of induced labor pain]. Zhurnal akusherstva y zhenskykh bolezney. 2015; 64(3): 11-7. [Russian] https://doi.org/10.17816/JOWD64311-17
 13. Marunenko AA. Vozdeystvye na reproduktyvnuyu systemu nykotyna, alkogolya y narkotykov [Effects on the reproductive system of nicotine, alcohol and drugs]. In: Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi internet-konferentsii «Sovremennye problemy formirovaniya zdorovogo obraza zhizni u studencheskoi molodezhi». Minsk; 2018. p. 226-9. [Russian]
 14. Adamyan LV, Kharchenko EY, Bragyna EE, Murvatov KD, Stepanyan AA, Zobova AV. Struktura epytelyya fymbryalnogo otdela matochnykh trub u zhenshchyn reproduktyvnogo vozrasta [The structure of the epithelium of the fimbrial part of the fallopian tubes in women of reproductive age]. Problemy reproduktsyy. 2015; 21(4): 8-16. [Russian] https://doi.org/10.17116/repro20152148-16
 15. Alekseev YuD, Yvakhyna SA, Efymov AA, Savenkova EN, Raykova KA. Vozrastnye morfologycheskye yzmenenyya organov zhenskoy polovoy systemy [Age-related morphological changes in the organs of the female reproductive system]. Sovremennye problemy nauky y obrazovanyya. 2016; 14: 4. [Russian]
 16. Elad D, Jaffa AJ Grisaru D. Biomechanics of early life in the female reproductive tract. Physiology (Bethesda). 2020 Mar 1; 35(2): 134-43. https://doi.org/10.1152/physiol.00028.2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32027564
 17. Omidiji OA, Toyobo OO, Adegbola O, Fatade A, Olowoyeye OA. Hysterosalpingographic findings in infertility - what has changed over the years. Afr Health Sci. 2019 Jun; 19(2): 1866-74. https://doi.org/10.4314/ahs.v19i2.9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31656469. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/6794542
 18. Orlova VV. Efektyvnist vykorystannya ekzogennogo melatoninu pry bezpliddi trubnogo pokhodzhennya [The effectiveness of the use of exogenous melatonin in tubal infertility]. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2019; 1: 79-82. [Ukrainian]
 19. Bagatko OV. Yakist zhyttya patsientok iz trubnoperytonealnym bezpliddyam u protsesi likuvannya [Quality of life of patients with tubal-peritoneal infertility during treatment]. Aktualni pytannya pediatriyi, akusherstva ta ginekologiyi. 2019; 1: 55-9. [Ukrainian]
 20. Berestovyy OO. Medyko-sotsyalni osoblyvosti podruzhnikh par z bezpliddyam [Medical and social features of couples with infertility]. Semeynaya meditsina. 2019; 5-6(85-86): 149-52. [Ukrainian] https://doi.org/10.30841/2307-5112.5-6.2019.194873
 21. Andreeva NA, Kechaykyna OV. Prychynnye faktory razvytyya besplodyya zhenshchyn Respublyky Mordovyya [Causal factors in the development of infertility in women of the Republic of Mordovia]. Zdorove y obrazovanye v XXI veke. 2018; 20(3): 17-20. [Russian] https://doi.org/10.26787/nydha-2226-7425-2018-20-3-17-20
 22. Stremick JK, Couperus K, Ashworth SW. Ruptured tubal ectopic pregnancy at fifteen weeks gestational age. Clin Pract Cases Emerg Med. 2019 Jan 29; 3(1): 62-4. https://doi.org/10.5811/cpcem.2019.1.40860. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30775668. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/6366386
 23. Kozub MI, Ryzhenko YuV, Sokol MP. 30 richnyy klinichnyy dosvid vidnovlennya reproduktyvnoyi funktsiyi patsiyentok z trubno-perytonealnym faktorom [30 years of clinical experience in restoring the reproductive function of patients with tubal-peritoneal factor]. Zbirnyk naukovykh prats asotsiatsiyi akusheriv-ginekologiv Ukrayiny. 2019; 1(43): 52-9. [Ukrainian] https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(43).2019.178075
 24. Palamarchuk OO, Palamarchuk VV, Inzhevatova VD. Osoblyiosti stanu imunnoyi syste ta tsytokinovogo profilyu u khvorykh na khronichnyy salpingoofopyt [Special features of the immune system and cytokine profile in patients with chronic salpingo-oophoritis]. In: VIII Mezhdunarodnaya nauchno-praktycheskaya konferentsyya "Scientific Achievements Of Modern Society": 2020 Apr 1-3; Lyverpul. Lyverpul, Velykobrytanyya; 2020. s. 634. [Ukrainian]
 25. Makarenko MV, Martynova LI, Dabizha LP, Shromova OL. Zapalni zakhvoryuvannya organiv malogo tazu [Inflammatory diseases of the pelvic organs]. 2019. Available from: http://ir.librarynmu.com/bitstream/123456789/1742/1/%D0%A210.pdf [Ukrainian]
 26. Ryzhenko YuV. Optymizatsiya metodyky likuvannya i reabilitatsiyi khvorykh z bezpliddyam, zumovlenym zapalnymy zakhvoryuvannyamy dodatkiv matky [Optimization of methods of treatment and rehabilitation of patients with infertility caused by inflammatory diseases of the uterine appendages]. Kharkiv; 2018. 23 s. [Ukrainian]
 27. Koninckx PhR, Gomel V. Quality of pelvic surgery and postoperative adhesions. Fertility and Sterility. 2016; 106(5): 991-3. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.07.1122. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27567432
 28. Dubchak AYe, Zadorozhna TD, Milyevskyy OV, Dovgan OI. Morfologichni ta imunogistokhimichni osoblyvosti endometriya v period «vikna implantatsiyi» u zhinok z bezpliddyam na tli khronichnykh zapalnykh zakhvoryuvan vnutrishnikh statevykh organiv [Morphological and immunohistochemical features of the endometrium during the "implantation window" in women with infertility on the background of chronic inflammatory diseases of the internal genital organs]. Zdorov’e zhenshchyny. 2015; 6(102): 178-81. [Ukrainian]
 29. Mahajan D, Suri J, Kaul KK. Histological Patterns in Fallopian Tube Pathology - A Retrospective Study of 200 Consecutive Cases. JK Science. 2016 Apr-Jun; 18(2): 71-4.
 30. Owhor LE, Reese S, Kölle S. Salpingitis Impairs Bovine tubal Function and sperm-oviduct Interaction. Sci rep. 2019 Jul 26; 9(1): 10893. https://doi.org/10.1038/s41598-019-47431-x. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31350463. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/6659645
 31. Liao W, Tang X. Therapeutic effect of human umbilical cord mesenchymal stem cells on tubal factor infertility using a chronic salpingitis murine model. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2019; 300: 421-9. https://doi.org/10.1007/s00404-019-05209-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31190174
 32. Skuryatina NG. Imunnyy ta gormonalnyy balans pry urogenitalniy infektsiyi v zhinok iz porushennyam reproduktyvnoyi funktsiyi [Immune and hormonal balance in urogenital infection in women with impaired reproductive function]. Akusherstvo. Ginekologiya. Genetyka. 2017; 3(3): 26-33. [Ukrainian]
 33. Antonenko YM. Patologycheskye aspekty lechenyya vospalytelnykh zabolevanyy vnutrennykh polovykh zhanskykh organov na sovremennom etape [Pathological aspects of the treatment of inflammatory diseases of internal genital genital organs at the present stage]. Reproduktyvnaya endokrynologyya. 2016; 4(30): 70-4. [Russian] https://doi.org/10.18370/2309-4117.2016.30.70-74
 34. Bulavenko OV, Konkov DG, Goncharenko OM. Suchasni aspekty optymalnoyi terapiyi salpingooforytu [Modern aspects of the treatment of salpingoophoritis]. Reproduktyvna endokrynologiya. 2017; 4(36): 58-62. [Ukrainian]
 35. Vinagre JG, Witkin SS, Ribeiro SC, Robial R. Influence of a mannose-binding lectin gene polymorphism and exposure to Chlamydia trachomatis on fallopian tube obstruction in Brazilian woman. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2019; 300: 641-5. https://doi.org/10.1007/s00404-019-05231-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31286209
 36. Witkin SS, Minis E, Athanasiou A, Leizer J. Chlamydia trachomatis: the persistent pathogen. Clinical and Vaccine Immunology. 2017 Oct; 24(10): e00203-17. https://doi.org/10.1128/CVI.00203-17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28835360. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5629669
 37. Tatarnykova NA, Kochetova OV. Morfologycheskye yzmenenyya v organakh reproduktyvnoy systemy pry eksperymentalnom khlamydyoze krys [Morphological changes in the organs of the reproductive system in experimental rat chlamydia]. Sbornyk nauchnykh trudov VNYYOK. 2016; 1(9): 313-6. [Russian]
 38. Mielczarek E, Blaszkowska J. Trichomonas vaginalis: pathogenicity and potential role in human reproductive failure. Infection. 2016 Aug; 44(4): 447-58. https://doi.org/10.1007/s15010-015-0860-0. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26546373
 39. Álamos-Musre AS, Escobar A, Tapia CV, Christodoulides M, Rodas PI. Use of Human Fallopian Tube Organ in Culture (FTOC) and Primary Fallopian Tube Epithelial Cells (FTEC) to Study the Biology of Neisseria gonorrhoeae Infection. Methods Mol Biol. 2019; 1997:3 77-402. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9496-0_22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31119635
 40. Tsevat DG, Wiesenfeld HC, Parks C, Peipert JF. Sexually transmitted diseases and infertility. Am J Obstet Gynecol. 2017 Jan; 216(1): 1-9. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2016.08.008. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28007229. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5193130
 41. Armitage CW, Carey AJ, Hickey DK. Chlamydia Trachomatis Urogenital Infections: Epidemiology. Clinical Presentations, and Pathogenesis. In: Singh SK, Ed. Diagnostics to pathogenomics of sexually transmitted infections. John Wiley and Sons, United States of America; 2019. p. 135-166. https://doi.org/10.1002/9781119380924.ch8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29653635. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5971211
 42. Xu T, Yang Q, Liu R, Wang W, Wang S, Liu C, Li J. Ethanol impedes embryo transport and impairs oviduct epithelium. Toxicology. 2016; 357-358: 44-51. https://doi.org/10.1016/j.tox.2016.06.001. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27265477
 43. Sabherwal G, Malik S. Altered endometrial receptivity causes failure of IVF/ICSI in cases with tubal factor infertility. Glob J Fertil Res. 2018 Sep: 3(1): 1-5. https://doi.org/10.17352/gjfr.000010
 44. Reid J. Pelvic Inflammatory Disease and Other Upper Genital Infections. D Shoupe, Ed. In: Handbook of Gynecology. Springer International Publishing AG; 2017. p. 256-64. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17798-4_27
 45. Sambor IYu, Rossokha ZI, Gorovenko NG. Perspektyvy molekulyarno-genetychnogo testuvannya polimorfizmugeniv TLR u zhinok z reproduktyvnymy rozladamy. In: Tezy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu "Innovatsiyni napryamy v genetychniy ta regeneratyvniy medytsyni": 2017 Nov 9-10; Kyiv. Kyiv; 2017. [Ukrainian]
 46. Sacerdoti F, Scalise ML, Burdet J, Amaral MM, Franchi AM, Ibarra C. Shiga Toxin-Producing Escherichia coli Infections during Pregnancy. Microorganisms. 2018 Oct 23; 6(4): 111. https://doi.org/10.3390/microorganisms6040111. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30360505. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/6313425
 47. Batwa SA, Ashshi AM, Kamfar FF, Ahmad J. Prevalence of cytomegalovirus, and its effect on the expression of inducible and endothelial nitric oxide synthases in Fallopian tubes collected from women with and without infectious diseases. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016; 35(1):103-10. https://doi.org/10.1007/s10096-015-2514-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26563896
 48. Khediri Z, Vauloup-Fellous C, Benachi A, Ayoubi JM, Mandelbrot L, Picone O. Adverse effects of maternal enterovirus infection on the pregnancy outcome: a prospective and retrospective pilot study. Virology Journal. 2018; 15: 70. https://doi.org/10.1186/s12985-018-0978-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29661198. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5902830
 49. Luan SX, Chen XH. The glucocorticoid inhibits neutrophils formed extracellular traps (NETs) and suppresses the inflammation caused by fallopian tube staphylococcal infection. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2017; 21: 855-60.
 50. Maraqa T, Mohamed M, Coffey D, Sachwani-Daswani GR, Alvarez C, Mercer L. Bilateral recurrent pyosalpinx in a sexually inactive 12-year-old girl secondary to rare variant of Mullerian duct anomaly. BMJ Case Rep. 2017 Jun 24; 2017: bcr2016218924. https://doi.org/10.1136/bcr-2016-218924. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28647716. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5534811
 51. Onyangunga DC, Moodley J. Hysterosalpingographic evaluation of human immunodeficiency virus-infected and uninfected infertile women. SA J Radiol. 2020 Mar 24; 24(1): 1767. https://doi.org/10.4102/sajr.v24i1.1767. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32284890. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/7136796
 52. Wang X, Lee CL, Li RHW, Vijayan M, Duan YG, Yeung WSB, et al. Alteration of the immune cell profiles in the pathophysiology of tubal ectopic pregnancy. Am J Reprod Immunol. 2019 Apr; 81(4): e13093. https://doi.org/10.1111/aji.13093. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30672642
 53. Yang M, Li Y, Chen M, Chen J, Kung FT. Uterine endosalpingiosis: Case report and review of the literature. Taiwan J Obstet Gynecol. 2019 May; 58(3): 324-7. https://doi.org/10.1016/j.tjog.2019.03.006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31122517
 54. Maqbool K, Shaheen S, Siddiqui A.. Effect of nano-particles on MHD flow of tangent hyperbolic fluid in a ciliated tube: an application to fallopian tube. Math Biosci Eng. 2019 Apr 10; 16(4): 2927-41. https://doi.org/10.3934/mbe.2019144. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31137243
 55. Koyama H, Shi D, Fujimori T. Biophysics in oviduct: Planar cell polarity, cilia, epithelial fold and tube morphogenesis, egg dynamics. Biophys Physicobiol. 2019 Feb 26; 16: 89-107. https://doi.org/10.2142/biophysico.16.0_89. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30923666. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/6435019
 56. Zandieh Z, Ashrafi M, Aflatoonian K, Aflatoonian R. Human sperm DNA damage has an effect on immunological interaction between spermatozoa and fallopian tube. Andrology. 2019 Mar; 7(2): 228-34. https://doi.org/10.1111/andr.12574. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30663256
 57. Klyuchko CS, Yevtushenko V, Sokolovskyy DM, Shylan KV. Morfologichni osoblyvosti limfoyidnogo komponentu slyzovoyi obolonky matkovykh trub zhinok zrilogo viku [Morphological features of the immune component of the mucous membrane of the fallopian tubes of mature women]. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny. 2016; 4(56): 14-7. [Ukrainian]
 58. Marey MA, Yousef MS, Kowsar R, Hambruch N, Shimizu T, Pfarrer C, et al. Local immune system in oviduct physiology and pathophysiology: attack or tolerance? Domest Anim Endocrinol. 2016 Jul;56 Suppl: S204-11. https://doi.org/10.1016/j.domaniend.2016.02.005. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27345318
 59. Kuznetsova MA, Myroshkyn DV, Chylyngarydy SN. Kharakternye osobennosty dyffuznoy lymfoydnoy tkany slyzystoy obolochky matochnoy truby cheloveka [Characteristic features of diffuse lymphoid tissue of the mucous membrane of the human fallopian tube]. Morfologyya. 2017; 151(3): 80-1. [Russian]
 60. Myroshkyn DV, Kuznetsova MA, Kupryyanov YE. Uchastye vnutryepytelyalnykh lymfotsytov slyzystoy obolochky matochnykh trub v ymmunnykh protsessakh [The participation of intraepithelial lymphocytes in the mucous membrane of the fallopian tubes in immune processes]. Akademycheskyy zhurnal Zapadnoy Sibiri. 2015;11.2(57):143. [Russian]
 61. Amjadi F, Zandieh Z, Salehi E, Jafari R. Variable localization of Toll-like receptors in human fallopian tube epithelial cells. Clin Exp Reprod Med. 2018; 45(1): 1-9. https://doi.org/10.5653/cerm.2018.45.1.1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29662819. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5897241
 62. Mishra P, Hirsch E. Variable Responsiveness to Agonists for TLR2 and TLR7 in Myometrial Cells from Different Sources: Correlation with Receptor Expression. Reprod Sci. 2020; 27: 996-1001. https://doi.org/10.1007/s43032-019-00064-x. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32124394
 63. Urabe R, Hachisuga T, Ueda T, Kawagoe T, Kurita T, Kagami S, et al. Effect of menopause on hormonal receptors in ampullae of the fallopian tube with a special reference to the p53 signature. Int J Womens Health. 2017 Mar 30; 9: 163-9. https://doi.org/10.2147/IJWH.S129493. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28435327. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5386599
 64. Wang X, Lee CL, Vijayan M, Yeung WSB. Adrenomedullin insufficiency alters macrophage activities in fallopian tube: a pathophysiologic explanation of tubal ectopic pregnancy. Mucosal Immunology. 2020 Mar. https://doi.org/10.1038/s41385-020-0278-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/7181395
 65. Novakovic M, Jankovic SV, Stojic I, Djuric J, Folic M, Folic N, et al. Effects of selective agonists of adenosine, P2X, and P2Y receptors on motility of isolated fallopian tube. Clin Exp Obstet Gynecol. 2019; 46(3): 394-7. https://doi.org/10.12891/ceog4574.2019
 66. Dean M. Glycogen in the uterus and fallopian tubes is an important source of glucose during early pregnancy. Biology of reproduction. 2019 Aug; 101(2): 297-305. https://doi.org/10.1093/biolre/ioz102. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31201425
 67. Sansone A, Di Dato C, de Angelis C, Menafra D, Pozza C, Pivonello R, et al. Smoke, alcohol and drug addiction and female fertility. Reprod Biol Endocrinol. 2018 Jan 15; 16(1): 3. https://doi.org/10.1186/s12958-018-0320-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29334961. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5769315
 68. de Angelis C, Nardone A, Garifalos F, Pivonello C, Sansone A, Conforti A, et al. Smoke, alcohol and drug addiction and female fertility. Reprod Biol Endocrinol. 2020 Mar 12; 18(1): 21. https://doi.org/10.1186/s12958-020-0567-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32164734. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/7069005
 69. Zal F, Yarahmadi A, Totonchi H, Barazesh M, Moradi Sarabi M. Nicotine attenuates global genomic DNA methylation by influencing DNMTs gene expression in human endometrial stromal cells. Genes Environ. 2020 Feb 5; 42: 6. https://doi.org/10.1186/s41021-020-0144-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32042366. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/7003317
 70. Jung S, Allen N, Arslan AA, Baglietto L, Brinton LA, Egleston BL, et al. Demographic, lifestyle, and other factors in relation to antimullerian hormone levels in mostly late premenopausal women. Fertil Steril. 2017; 107:1012-22. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2017.02.105. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28366409. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5426228
 71. Naik V, Lunde-Young R, Ramirez J, Lee J, Ramadoss J. Alcoholism. Distribution of Phosphatidylethanol in Maternal and Fetal Compartments after Chronic Gestational Binge Alcohol Exposure. Alcohol Clin Exp Res. 2020 Jan; 44(1): 264-71. https://doi.org/10.1111/acer.14250. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31758563
 72. Onyemelukwe AO, Achukwu PU, Azubuike NC, Ogenyi SI, Onwukwe OS, Odo OF, et al. Impact of Alcohol Intoxication on Pregnant Albino Wistar Rats; Some Blood Profile and Histopathological Evidence. ARRB. 2020; 35(1): 7-16. https://doi.org/10.9734/arrb/2020/v35i130175
 73. Moussa M, Farouk SM. Ovarian stimulation induces high expression of interleukin-1ß and disrupts the histological features of the fallopian tube. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science. 2019; 43: 1-11. https://doi.org/10.3906/vet-1710-52
 74. Zandieh Z, Amjadi F, Ashrafi M, Aflatoonian A, Fazeli A, Aflatoonian R. The effect of estradiol and progesterone on toll like receptor gene expression in a human fallopian tube epithelial cell line. Cell J. 2016 Winter; 17(4): 678-91. https://doi.org/10.22074/cellj.2016.3840
 75. Milosavljević MN, Janković SV, Janković SM, Djurić J, Protrka Z, Arsenijević S, et al. Effects of selective serotonin reuptake inhibitors on motility of isolated fallopian tube. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2019 Aug; 46(8): 780-7. https://doi.org/10.1111/1440-1681.13118. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31168867
 76. Kudryna EA, Zholobova MN, Masyakyna AV. Sovremennye aspekty patogeneza y lechenyya gyperplazyy endometryya, myomy matky y adenomyoza [Modern aspects of the pathogenesis and treatment of endometrial hyperplasia, uterine fibroids and adenomyosis]. Archives of Obstetrics and Gynecology. 2016; 3(3): 130-5. [Russian]. https://doi.org/1Q.18821/2313-8726-2016-3-3-130-135
 77. Zhu M, Iwano T, Takeda S. Estrogen and EGFR Pathways Regulate Notch Signaling in Opposing Directions for Multi-Ciliogenesis in the Fallopian Tube. Cells. 2019, 8(8), 933. https://doi.org/10.3390/cells8080933. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31430961. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/6721734
 78. Ivankiv YaT, Mateshuk-Vatseba LR. Morfologichni osoblyvosti matky v normi ta pry patologiyi [Morphological Features of Healthy and Pathological Uterus]. Ukrainian zhurnal medytsyny, biologiyi ta sportu. 2019; 4(1): 21-8. [Ukrainian] https://doi.org/10.26693/jmbs04.01.021
 79. Kong D, Dong X, Wang Z, Zhang L, Shao X. Four-dimensional hysterosalpingo-contrast sonography with auxiliary hydrogen peroxide examination for the diagnosis of fallopian tube patency following interventional treatment of ovarian ectopic cysts. Arch Gynecol Obstet. 2017; 295: 519-26. https://doi.org/10.1007/s00404-016-4259-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27928677