ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 41 of 49
Up
УЖМБС 2019, 4(4): 261–267
https://doi.org/10.26693/jmbs04.04.261
Biology

Analysis of the Respiratory Diseases and the Level of Physical Activity in Primary-School-Age Children

Kalabukhova A. S.
Abstract

This article deals with the results of the survey on the problem of motor activity deficit among primary-school-age children (304 persons). The author established the link between the prevalence of respiratory diseases and the level of physical and mental activity. The body resistance of primary school children to outbreaks of viral infections was shown. The purpose of this research is to identify and analyze the correlation between the prevalence of respiratory diseases, some elements of day regimen as well as some peculiarities of the physical activity of children. Material and methods. To collect information we used a psychological verbal method, namely, the questionnaire method, where 304 parents of 6-11 years old children participated. Questionnaires were composed of 41 questions falling into four thematic units: motor activity, mental activity, day regimen and respiratory diseases. Microsoft Office software package was used to process the survey results. Results and discussion. The analysis of the children’s sleep routine showed that only 19% of schoolchildren adhere to the nighttime sleep hygiene norms, namely, 10 hours. The percentage of schoolchildren practicing morning gymnastics was low and comprised 23.4%. Children engaged in sports activities both school and after school hours made up 46.1%. Motor activity took 81.3% of free time hours of primary school children. The lowest body resistance was observed in 6-7 years old children, specifically, 205 cases of diseases for 77 persons. 10-11 years old children had the highest level of missed class time due to diseases (499 days for 64 children). Outbreaks of infectious diseases occurred from late autumn to early winter. The most common respiratory diseases were: runny nose – 57.6%, sore throat – 53.9%, acute respiratory viral infection – 43.8%, and chorditis – 15.1%. At the same time, only 31.7% of parents made it a priority to do planned vaccination regularly. Conclusions. The survey data showed a low level of motor activity among primary-school-age children (46.1%) and a high percentage of cases of diseases (84.5%) per annum. The prevalence of diseases was the following: 1-3 cases per year – 61.5%, 4 times and more cases per year were in 23%. Statistical treatment indicated a weak positive correlation between the duration of night sleep and the months of an outbreak of respiratory diseases. A similar indicator existed between the structures of respiratory diseases and the injuries received during physical activity. Prospects for further research. Prospect for future work is to estimate the body physical development with the help of the set of anthropometric indicators; and to identify the level of motor qualities using reference tests. To improve motor activity and strengthen the children’s somatic health we offered to develop recommendations to amend physical training content for children who suffered acute respiratory viral diseases.

Keywords: children, motor activity, respiratory diseases, physical activity, mental activity

Full text: PDF (Ukr) 291K

References
 1. Dudina OO, Tereshchenko AV. Sytuatsiinyi analiz stanu zdorovia dytiachoho naselennya. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy. 2014; 2: 49-57. [Ukrainian]
 2. Majdannik VG. Suchasnі problemi ta perspektivi rozvitku pedіatrії v Ukraїnі. Zdorov’ya Ukraїni. 2006; 19/1 (dodatok): 6-8. [Ukrainian]
 3. Marushko YuV, Movchan OS. Sostoyanie mestnogo immuniteta rotoglotki u detej s povtornymi respiratornymi zabolevaniyami. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta. 2014; 2(46): 57-60. [Russian]
 4. Monto AS. Occurrence of respiratory virus: time, place and person. Pediatr Infect Dis J. 2004; 23: 58-64. https://doi.org/10.1097/01.inf.0000108193.91607.34
 5. Moiseienko RO, Sokolovska YaI, Kulchytska TK, ta in. Analiz ta tendentsii zakhvoriuvanosti dytiachoho naselennia Ukrainy. Suchasna pediatriia. 2010; 3(31): 13–7. [Ukrainian]
 6. Yulish EI, Yaroshenko SYa. Chasto boleyushchie deti i taktika pediatra. Zdorov'e rebenka. 2013; 6: 70-6. [Russian]
 7. Kriuchko TO, Abaturov OIe, Kushnereva TV, Herasymenko OM. Pediatriia. Navchalnyi posibnyk. Poltava-Dnipropetrovsk; 2012. 171 s. [Ukrainian]
 8. Berezovskyi VIa, Litovka IH. Analiz zakhvoriuvanosti ditei Ukrainy ta mozhlyvi shliakhy polipshennia rivnia yikh zdorovia. Materialy druhoho mizhnarodnoho sympoziumu «Osvita i zdorovia pidrostaiuchoho pokolinnia». Zb nauk prats v 2-kh chastynakh. Za red SV Strashko. K: Alaton, 2018; 2(2): 13–5. [Ukrainian]
 9. Melnyk KhV, Mateiko HB. Monitorynh stiikosti bakterialnoi mikroflory do antybakterialnykh preparativ u ditei iz hostrymy respiratornymy infektsiiamy. Aktualnaia ynfektolohyia. 2018; 6(5): 230-3. [Ukrainian]
 10. Zhdan VM, Huryna LI, Babanina MYu. Zakhvoriuvannia orhaniv dykhannia v praktytsi simeinoho likaria: navch posibnyk dlia likariv-interniv ta likariv-slukhachiv zakladiv pisliadyplomnoi osvity. Poltava: DVNZ UMSA; 2008. 252 s. [Ukrainian]
 11. Kovalenko I. Stan zdorovia molodshykh shkoliariv i osoblyvosti vzaiemozviazku fizychnoi pidhotovlenosti ta chastoty zakhvoriuvan. Moloda sportyvna nauka Ukrainy. 2011; 15(2): 90-4. [Ukrainian]
 12. Spirin VK. Metodika ozdorovitel'noj fizicheskoj trenirovki individual'noj napravlennosti dlya detej shkol'nogo vozrasta: monografiya. Velikie Luki; 2002. 175 s. [Russian]
 13. Frankiv YeE, Hryhus IM. Motyvatsiia rukhovoi aktyvnosti shkoliariv. Teoriia ta metodyka fizychnoho vykhovannia. 2012; 6: 15-8. [Ukrainian]
 14. Voloshko LB, Lomonosov VO. Chynnyky formuvannia zdorov̕ia doshkilnykiv. Fizychna reabilitatsiia ta zdoroviazberezhuvalni tekhnolohii: realii i perspektyvy: materialy IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu, 7 lystopada 2018 r. Hol red LM Rybalko. Poltava: PoltNTU imeni Yuriia Kondratiuka; 2018. p. 217–9. [Ukrainian]
 15. Radziievska MP, Knotovich Ya, Radziievskyi PO, Dyba TH, Nesterova TV, Dyba EV. Analiz zalezhnosti styliu zhyttia i deiakikh parametriv zakhvoriuvalnosti orhaniv dykhannia ditei 7 – 9 rokiv v Polshchi i na Ukraini. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2013; 10: 60-7. [Ukrainian]
 16. Buda A, Jarynowski A. Life-time of correlations and its applications (volume 1). Wroclaw: Wydawnictwo Niezalezne; 2010.
 17. Valetska RO, Petryk OI. Mekhanizm dii fizychnoi aktyvnosti na upravlinnia zdorov`iam. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. 2014; 2: 35-40. [Ukrainian]
 18. Korzh YuM, Lukianova NS. Fizychna reabilitatsiia ditei molodshoho shkilnoho viku z zakhvoriuvanniamy orhaniv dykhannia. Problemy zdorovia, fizychnoi terapii, reabilitatsii ta erhoterapii: materialy III Vseukrainskoi zaochnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii. Eds YaM Kopytina, MO Liannoi. Sumy: Vyd-vo SumDPU imeni AS Makarenka; 2017. p. 115–7. [Ukrainian]
 19. Smal YaA. Formuvannia rukhovoho rezhymu ditei starshoho doshkilnoho viku z vykorystanniam zasobiv narodnoi fizychnoi kultury: Abstr. PhDr. (Ped). Lutsk; 2017. 20 s. [Ukrainian]