ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 43 of 50
Up
УЖМБС 2018, 3(7): 254–259
https://doi.org/10.26693/jmbs03.07.254
Physical training and Sport. Medical and biological aspects of training athletes

Peculiarities of Menstrual Cycle in Female Pubertate and Youth Age Athletes with Different Sexual Somatotypes engaged in Kyokushinkai-Karate

Bugaevskiy К. А., Chernozub A. A., Danylchenko S. I., Starodubtsev S. G.
Abstract

Based on the analysis and generalization of literature sources, as well as the results of the pedagogical experiment, the article presents data on the features of the formation and dynamics of the ovarian-menstrual cycle in athletes of pubertate and adolescent age who are engaged in such martial arts as kyokushinkai-karate. Material and methods. We examined female athletes of pubertate (n=23) and adolescent age (n=24) engaged in kyokushinkai-karate. The predominant sexual somatotype among female athletes of pubertate age engaged in kyokushinkai-karate was gynecomorphic observed in 14 (60.87%) athletes. This is mainly due to their insignificant sports experience or because they started sports after the menarche. At the same time, there were also 9 (39.13%) female athletes with somatic manifestations of the mesomorphic sexual somatotype. Results and discussion. The analysis of the dynamics of formation and flow of the ovarian-menstrual cycle in athletes of pubertate age indicates the dominance of some violations in the group of athletes who started playing sports before menarche and referred to the mesomorphic sex somatotype. It was found out that 6 (26.09%) female athletes of the pubertate age had clinical manifestations of premenstrual syndrome and 9 (39.13%) athletes of this group had algodismenorea. In the group of adolescent age 15 (93.75%) female athletes had mesomorphic sexual somatotype and the rest of the group had andromorphic sexual somatotype. The values of the ovarian-menstrual cycle duration and the periods of menstrual bleeding corresponded to the clinical manifestations of the hypomenstrual syndrome with phenomena of oligo-opsoniformes. Conclusions. Based on the analysis of the obtained data on the dynamics of ovarian-menstrual cycle in sexual somatotypes, it can be concluded that all the revealed changes in ovarial-menstrual cycle are related to the process of adaptation of the organism to intense physical and psycho-emotional loads in athletes of both age groups.

Keywords: female athletes, pubertate age, adolescence, ovarian-menstrual cycle, kyokushinkain-karate, morphofunctional changes, sexul somatotypes, adaptation

Full text: PDF (Rus) 205K

References
 1. Belyk SN, Podgornyy YV, Mozhynskaya YuV. Vlyyanye sportyvnoy deyatelnosty na reproduktyvnoe zdorove devushek. Sbornyky konferentsyy NYTs Sotsyosfera. 2014; 33: 103–11. [Russian]
 2. Belov GV, Mambetalyeva MD. Osobennosty gormonalnogo statusa u devochek y devushek, professyonalno zanymayushchykhsya tkhekvondo y vozmozhnosty korrektsyy ego narushenyy. Vestnyk KGAFKyS. 2016; 2(14): 134–45. [Russian]
 3. Bugaevskyy KA, Mykhalchenko MV. Osobennosty menstrualnogo tsykla y ryada reproduktyvnykh pokazateley u sportsmenok, zanymayushchykhsya tkhekvondo. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk ukrayinskoyi medychnoyi stomatologichnoyi akademiyi. 2017; 2(58): 18–22. [Russian]
 4. Bugaevskyy KA. Osobennosty menstrualnogo tsykla u yunykh sportsmenok, zanymayushchykhsya volnoy borboy. «Yntegratsyya nauky y praktyky v edynoborstvakh»: materyaly 16-1 mezhdunarodnoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy, posvyashchennoy pamyaty zasluzhennogo mastera sporta SSSR, zasluzhennogo trenera SSSR, professora Evgenyya Mykhaylovycha Chumakova. Moskva, 16 fevralya, 2017 g. S. 144–9. [Russian]
 5. Bugaevskyy KA. Yzuchenye znachenyy polovogo dymorfyzma y ryada reproduktyvnykh pokazateley u yunykh sportsmenok, zanymayushchykhsya kykboksyngom. Molodyy vchenyy. 2017; 10(50): 214-7. [Russian]
 6. Vasyn SG. Osobennosty trenyrovochnogo protsessa zhenshchyn s uchetom protekanyya ovaryalno-menstrualnogo tsykla. Ynnovatsyonnaya nauka. 2016; 8(3): 114-6. [Russian]
 7. Nenenko ND, Abramova OA, Chernytsyna NV, Kuchyn RV. Yssledovanye polozavysymykh kharakterystyk sportsmenok, predstavytelnyts femynnykh, maskulynnykh y neytralnykh vydov sporta. Sovremennye problemy nauky y obrazovanyya. 2014; 6: 15–25. [Russian]
 8. Mandrykov VB, Samusev RP, Zubareva EV, Rudaskova ES, Adelshyna GA. K voprosu ob ynversyy pokazateley polovogo dymorfyzma u predstavytelnyts maskulynnykh vydov sporta. Vestnyk VolgGMU. 2015; 4(56): 76–8. [Russian]
 9. Oleynyk EA, Dyusenova AA. Somatypologycheskye y endokrynologycheskye osobennosty sportsmenok, zanymayushchykhsya borboy y boksom. Uchenye zapysky unyversyteta ymeny PF Lesgafta. 2013; 2(96): 116–20. [Russian]
 10. Oleynyk EA. Zhenshchyny, sport, zdorove. Konstytutsyonalnye osobennosty, sostoyanye zdorovya y obraz zhyzny zhenshchyn-sportsmenok: Monografyya. Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing; 2013. 163 s. [Russian]
 11. Osipov V. Do pytannya vplyvu intensyvnykh fizychnykh navantazhen na menstrualnu funktsiyu sportsmenok. Teoriya ta metodyka fizychnogo vykhovannya. 2012; 5: 42–5. [Ukrainian]
 12. Pyskov SY, Belyaev NG. Narushenyya reproduktyvnoy systemy u sportsmenok, zanymayushchykhsya volnoy borboy. Problemy y perspektyvy sovremennoy nauky. 2009; 2(1): 30-1. [Russian]
 13. Stelmakh YuYu. Yzmenenyya psykhofyzyologycheskogo sostoyanyya zhenshchyn-bortsov vysokoy kvalyfykatsyy v dynamyke menstrualnogo tsykla. PPMBPFVS. 2012; 12: 127–31. [Russian]
 14. Fazletdynova YR, Fazletdynov RZ. Otsenka reproduktyvnogo y psykhycheskogo zdorovya yunykh zhenshchyn-sportsmenok. Materyaly Tretego mezhdunarodnogo kongressa po reproduktyv¬noy medytsyne. Moskva; 2009: 24–5. [Russian]
 15. Bugaevsky KA, Zharska NV. Consideration of Peculiarities of the Menstrual Cycle in Athletes Engaged in Pankration. JMBS. 2017; 2(7): 80–5. https://doi.org/10.26693/jmbs02.07.080