ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 20 of 50
Up
УЖМБС 2018, 3(7): 117–121
https://doi.org/10.26693/jmbs03.07.117
Clinical Medicine

Dynamics of Cortisol-Insulin Index and Individual Insulin Resistance in Patients after Surgery on the Lumbar Spine

Lyzohub M. V.
Abstract

The article deals with the dynamics of the insulin-cortisol coefficient and the index of insulin resistance in patients during surgical interventions on the lumbar spine. Material and methods. The study included 23 patients aged 18-65, ASA I-II with degenerative-dystrophic spinal diseases, undergoing planned surgical interventions with transpedicular stabilization of 1-2 segments. None of the patients had a history of diabetes mellitus. All of the patients under study were scheduled to be in the first operational phase (at 8 o'clock in the morning). Patients in the SA (spinal anesthesia) group (n=11) were performed spinal anesthesia with a hyperbaric 0.5 % solution of bupivacaine (4 ml) in sedentary position. Subsequently, the patients were in the back position for 5 minutes followed by turning to the abdomen. Patients in the TA (total anesthesia) group (n=12) were performed general intravenous anesthesia with artificial ventilation of lungs (propofol, fentanyl, atracurium in common doses). The intubation of the trachea was performed on the back with subsequent rotation of the patient on the stomach. Distribution of patients by groups was performed randomly. The control group consisted of 11 practically healthy people. Blood collection was carried out at the following time intervals: T1 – before the start of anesthesia, T2 – 30 minutes after the incision, T3 – 3 hours after the incision, T4 – 24 hours after surgery. Patients in the serum of blood determined the content of cortisol and insulin performed by the method of ELISA, the content of glucose – enzymatic method. The cortisol-insulin ratio was determined by the formula: K/I = ((K at the study stage × 100 %) / (K before surgery) / ((I and stage of the study × 100 %) / (I before surgery), where K – cortisol, and – Insulin. The Index of Insulin Resistance (NOMA – Homeostasis Model Assesment) was determined by the formula: NOMA = (glycaemia on empty stomach (mmol/l) × insulin on an empty stomach (μU/l)) / 22.5. Results and discussion. The cortisol-insulin ratio in the SA group was significantly lower than the AR group, but no statistically significant difference was found between the groups. The index of insulin resistance (NOMA) was lowered in the group of patients with TA within 30 minutes after surgery by 46.4 % compared to the T1 in the same group as well as by 25.0 % compared to the T2 in the SA group. In terms of T3 and T4 in patients of both groups, the level of the NOMA index was higher than the current referent norm, indicating an increase in insulin resistance in patients in the first day after surgery. Conclusions. Thus, the cortisol-insulin ratio in the TA group had higher digital values at the most traumatic stage of the operation; however, it was not statistically significantly different from the SA group. The Insulin Resistance Index (NOMA) was lower 30 minutes after the start of surgery in patients who underwent general anesthesia compared with those who performed spinal anesthesia. After 3 and 24 hours after the operation, the NOMA index was elevated compared to the reference standard in healthy people, requiring further control of this index in the early postoperative period.

Keywords: cortisol, insulin, spine diseases, spinal anesthesia, cortisol-insulin ratio, insulin resistance index

Full text: PDF (Ukr) 221K

References
 1. Chyzhova VP. Vozrastnye osobennosty razvytyya predyabetycheskykh narushenyy uglevodnogo obmena y ykh svyaz s funktsyonalnym sostoyanyem endotelyya sosudov mykrotsyrkulyatornogo rusla y pokazatelyamy lypydnogo spektra krovy. Sertse i sudyny. 2012; 4: 75–82. [Russian]
 2. Orlovskyy VF, Gordina MA. Vzayemozv’yazok gipovitaminozu D ta insulinorezystentnosti u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsya v poyednanni z metabolichnym syndromom. Zaporizkyy medychnyy zhurnal. 2013; 4(79): 102–5. [Ukrainian]
 3. Tran S, Wolever TM, Errett LE, Ahn H, Mazer CD, Keith M. Preoperative carbohydrate loading in patients undergoing coronary artery bypass or spinal surgery. Anesth Analg. 2013 Aug; 117(2): 305-13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23757474. https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e318295e8d1
 4. Gjessing PF, Hagve M, Fuskevåg OM, Revhaug A, Irtun Ø. Single-dose carbohydrate treatment in the immediate preoperative phase diminishes development of postoperative peripheral insulin resistance. Clin Nutr. 2015 Feb; 34(1): 156-64. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24656290. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2014.02.010
 5. Gjessing PF, Constantin-Teodosiu D, Hagve M, Lobo DN, Revhaug A, Irtun Ø. Preoperative carbohydrate supplementation attenuates post-surgery insulin resistance via reduced inflammatory inhibition of the insulin-mediated restraint on muscle pyruvate dehydrogenase kinase 4 expression. Clin Nutr. 2015 Dec; 34(6): 1177-83. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25534879. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2014.12.004
 6. Borai A, Livingstone C, Kaddam I, Ferns G. Selection of the appropriate method for the assessment of insulin resistance. BMC Med Res Methodol. 2011 Nov 23; 11: 158. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112229. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/3258205. https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-158
 7. Ljunggren S, Nyström T, Hahn RG. Accuracy and precision of commonly used methods for quantifying surgery-induced insulin resistance: Prospective observational study. Eur J Anaesthesiol. 2014 Feb; 31(2): 110-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24257458. https://doi.org/10.1097/EJA.0000000000000017
 8. Holzinger U, Kitzberger R, Fuhrmann V, Funk GC, Madl C, Ratheiser K. Correlation of calculated indices of insulin resistance (QUICKI and HOMA) with the euglycaemic hyperinsulinaemic clamp technique for evaluating insulin resistance in critically ill patients. Eur J Anaesthesiol. 2007 Nov; 24(11): 966-70. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17655809. https://doi.org/10.1017/S0265021507001111
 9. Laktyonova AY, Knyrov GG, Frolov VV, Makarenko VD, Raev AY, Osypov YuS. Sootnoshenye ynsulyna y kortyzola posle vosstanovytelnogo lechenyya operyrovannykh bolnykh rakom zheludka. Vestnyk RONTs ym NN Blokhyna RAMN. 1990; 1990: 36–7. [Russian]
 10. Gesteiro E, Bastida S, Sánchez-Muniz FJ. Insulin resistance markers in term, normoweight neonates. The Mérida cohort. Eur J Pediatr. 2009 Mar; 168(3): 281-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18597116. https://doi.org/10.1007/s00431-008-0750-x
 11. Skidanov AG, Radchenko VO, Morozenko DV. Biokhimichni ta imunologichni markery syrovatky krovi patsiyentiv im spondylolistezom ta nestabilnistyu khrebtovykh segmentiv poperekovogo viddilu khrebta. Ukrayinskyy zhurnal medytsyny, biologiyi ta sportu. 2018; 3(5/14): 171–5. [Russian] https://doi.org/10.26693/jmbs03.05.171
 12. Goryachkovskyy AM. Klynycheskaya byokhymyya v laboratornoy dyagnostyke. Odessa: Ekologyya; 2005. 616 s. [Russian]
 13. Lyzogub MV, Leontyeva FS, Lyzogub KI. Dynamika biokhimichnykh markeriv operatsiynogo stresu v krovi patsiyentiv pid chas operatyvnykh vtruchan na poperekovomu viddili khrebta v zalezhnosti vid vydu anesteziyi. Ukrayinskyy zhurnal medytsyny, biologiyi ta sportu. 2018; 3(5/14): 105–9. https://doi.org/10.26693/jmbs03.05.105 [Ukrainian]
 14. Pushkar MB, Georgiyants MA. Markery stresu ta stan regulyatornykh systemy pry adenotomiyi u ditey. Medytsyna neotlozhnykh sostoyanyy. 2015; 5(68): 144–7. [Ukrainian]
 15. Laboratornyy spravochnyk SYNEVO». Ed by OV Nebyltsova. K: OOO «Doktor Medya»; 2011. 420 s. [Russian]
 16. Glants S. Medyko-byologycheskaya statystyka. Per s angl. M: Praktyka; 1998. 459 s. [Russian]
 17. Godlevskyy AI, Savosyuk SI. Diagnostyka ta monitoryng endotoksykozu u khirurgichnykh khvorykh: monografiya. Vinnytsya: Nova Knyga; 2015. 232 s. [Ukrainian]
 18. Kuryata AV, Cherkasova AV. Ynsulynorezystentnost y systemnoe vospalenye u patsyentov s osteoartrozom v sochetanyy s ozhyrenyem. Travma. 2016; 17(1): 47–54. [Russian]