ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 35 of 39
Up
УЖМБС 2017, 2(6): 171–174
https://doi.org/10.26693/jmbs02.06.171
Medicine. Reviews

Laser Light Application In Medicine

Biryukova T., Olar O.
Abstract

The article deals with the recent laser light application in medicine experience. Laser technology development became the basis for innovative scientific and technical field – laser medicine. It studies connection between coherent monochromatic electromagnetic radiation and different biological structures. The purpose of the study is to examine the properties of laser radiation, the structure and types of laser installations, possibilities of laser application in medicine, and also in the physics learning in educational institutions. Laser light is successfully used in surgery, oncology, ophthalmology, therapy, dentistry, urology, gynecology, maxillofacial surgery, neurosurgery, endoscopy, physiotherapy. Discovering of laser photohydraulic effect offers wide opportunities for plastic surgery conducting. Low-intensity laser light is applied for the treatment of wounds, ulcers, and skin diseases in oncology. Mainly there are two main directions of laser application in medicine: as an instrument for influence on different kinds of biological objects and as research instrument. According to scientific experiments’ results and data, there were no deep dehydration, tissue evaporation, defects formation under the influence of pulsatile or continuous laser radiation (power density of about 105W/m2) in the first group observed. From this perspective, laser is considered to be a unique light source in spectral studies, such as laser microscopy, holography etc. in the second group. Thus, advantages of laser radiation application in medicine are: exact localizing of the coagulation place and soft heating of tissues around the region of coagulation is due to the short exposure time. The monochromaticity of laser light reduces chromatic aberration effect of the eye and facilitates observation. Moreover, laser light proved itself to have widespread use in various fields of laser medicine, which confirms the importance of further studying of laser radiation properties in medical and biological physics.

Keywords: laser, laser light, laser medicine, active environment, optical resonator, pumping system

Full text: PDF (Ukr) 194K

References
 1. Babyuk AA, Batih VM. Antybakterialna fotodynamichna lazerna systema «Helbo» yak novitniy metod likuvannya odontohennykh infektsiy (ohlyad literatury). Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2015; 19 (4/76): 212-6. [Ukrainian].
 2. Birich T, Marchenko L, Chekina A. Sovremennoe ispolzovanie lazerov v oftalmologii. Minsk, 2012. 243 s. [Russian].
 3. Vasileva LV, Ovsyannikova MS, Chernitsyn IM. Magnitolazernaya terapiya v kompleksnom lechenii khronicheskoy obstruktivnoy bolezni legkikh v sochetanii s arterialnoy gipertenziey. Materialy XXXVII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Primenenie lazerov v meditsine i biologii» (g. Khelsinki, Finlyandiya, 24–29.08.2012 g.). Kharkov, 2012. s. 20–22. [Russian].
 4. Evtushenko GS, Aristov AA. Lazernye sistemy v meditsine. Tomsk: TPU, 2003. 279 s. [Russian].
 5. Zalesskaya GA. Fotomodifikatsiya krovi terapevticheskimi dozami nizkointensivnogo opticheskogo izlucheniya: individualnaya chuvstvitelnost patsientov. Materialy XXXVIII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Primenenie lazerov v meditsine i biologii» (g. Yalta, 3–6.10.2012 g.). Kharkov, 2012. s. 104–6. [Russian].
 6. Zubkova OV, Samosyuk IZ, Polishchuk OV, ta in. Mozhlyvosti mahnitolazernoi terapiyi v kompleksnomu likuvanni khvorykh iz strusom holovnoho mozku v hostromu periodi. Likarska sprava. 2012; 5: 106-11. [Ukrainian].
 7. Kodylev AH, Shumskyi AV. Zastosuvannya erbiy-khromovoho lazera v kompleksnomu likuvanni periodontytu. Endodontiya today. 2008; 1: 36-40. [Ukrainian].
 8. Shevaha VM, Payenok AV, Netlyukh AM, Zadorozhna BV. Neyrokhirurhiya. Lviv: Kvart, 2009. 208 s. [Ukrainian].
 9. Mamuta, OD. Zastosuvannya impulsnoho lazernoho vyprominyuvannya femtosekundnoi tryvalosti dlya diahnostyky biolohichnykh tkanyn ta identyfikatsiyi patolohichnykh utvoren: Dis. PhDr. (Tech.). Kyiv; 2017. 157 s. [Ukrainian].
 10. Panas MA. Vplyv nyzko intensyvnoho lazernoho vyprominyuvannya na umovno-patohenni mikrobni symbionty rotovoi porozhnyny: Dis. PhDr. (Med.). Lviv; 2014. 169 s. [Ukrainian].
 11. Panto VV, Nikolaychuk VI, Panto VI, Korunets AV. Vplyv nyzko intensyvnoho lazernoho vyprominyuvannya na biolohichni ob’yekty ta chutlyvist mikroorhanizmiv do antybakterialnykh preparativ. Fotobiolohiya i fotomedytsyna. 2010; 1-2: 82-7. [Ukrainian].
 12. Romanyuk MS, Mandzynets SM, Bura MV, Sanahurskyi DI. Vplyv nyzko intensyvnoho lazernoho vyprominyuvannya na aktyvnist Na+, K+-ATfazy zarodkiv v’yuna vprodovzh rannoho embriohenezu. Fotobiolohiya ta fotomedytsyna, 2011; 1: 76-83. [Ukrainian].
 13. Tymchyk HS, Tereshchenko MF, Lyashenko OH, Hnateyko OS. Doslidzhennya vplyvu lazernoho vyprominyuvannya na temperaturni protsesy u biolohichnykh tkanynakh. Visnyk NTUU “KPI”. Seriya Pryladobuduvannya. 2015; 49 (1): 153-8. [Ukrainian].
 14. Shakhno EA. Fizicheskie osnovy primeneniya lazerov v meditsine. SPb: NIU ITMO, 2012. 129 s. [Russian].
 15. Shymon VM, Kubash VI, Sherehiy AA. Suchasnyi pidkhid do likuvannya posttravmatychnoho osteomiyelitu za dopomohoyu lazernoho vyprominyuvannya. Fotobiolohiya ta fotomedytsyna. 2016; 13 (1-2): 19-23. [Ukrainian].
 16. Fedorov SM. Suchasni pohlyady na mahnitolazernu ta fotomahnitnu terapiyu ta yikh zastosuvannya v nevrolohichniy praktytsi. Fotobiolohiya ta fotomedytsyna. 2016; 1-2: 38-50. [Ukrainian].