ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)

Український журнал медицини, біології та спорту

ISSN 2415-3060 (print) ISSN 2522-4972 (online)
DOI prefix:  10.26693

Скорочена назва:

Ukr. ž. med. bìol. sportu

Cвідоцтво про державну реєстрацію:

KВ No. 22699-12599 ПР від 26.04.2017

Засновники:

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв, Україна.
Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна.
Херсонський державний університет, Херсон, Україна.
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна.

Рік заснування:

Журнал заснований у липні 2016 р.

Періодичність:

6 випусків на рік

Мови видання:

українська та англійська (змішаними мовами)

Про Журнал

«Український журнал медицини, біології та спорту» - журнал що рецензується. Журнал охоплює актуальні питання теоретичної та практичної медицини, біології, фізичного виховання і спорту. Журнал публікує оригінальні наукові статті, оглядові статті, рецензії на книги.

Медицина

Система наукових знань і практичної діяльності, метою якої є зміцнення та збереження здоров'я, продовження життя людей, попередження і лікування хвороб.

Біологія

Система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, походження їх видіх, що заселяють Землю.

Фізичне виховання і спорт

Спектр наукових досліджень направлених на оптимізацію процесів тренувальної діяльності та підвищення функціональних можливостей організму людини.