ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 7 of 60
Up
JMBS 2019, 4(6): 52–59
https://doi.org/10.26693/jmbs04.06.052
Experimental Medicine and Morphology

Influence of Chronic Administration of Sodium Nitrite on Morphofunctional State of Brain in Rats

Lukyanova Ye. M.
Abstract

Many people suffer from dementia that can be caused by vascular damage. It is known that nitrites can lead to the development of endothelial dysfunction. However, the possibility of development of cognitive impairment after the administration of nitrites is poorly known. The purpose of the study was to determine the morphofunctional state of the brain in rats with chronic nitrite intoxication. Material and methods. The experiment was performed on 32 male WAG rats weighing 180–250 g, divided into four groups. Groups 1 and 2 received 0.1 % and 0.2 % aqueous solution of sodium nitrite, respectively, instead of drinking water (in free access) for 6 weeks. Rats of group 3 were injected 50 mg/kg of body mass same solution intraperitoneally during 2 weeks. Group 4 was the control one. The endothelial growth factor (VEGF–A, pg/ml), the von Willebrand factor (vWF, %), the 2,3–diphosphoglycerate (2,3–DFG, μmol/ml) were measured. Cognitive functions were evaluated using passive avoidance test and extrapolational disposal test. Behavioral reactions were assessed by using “Open field" test. We did the morphological study of brain slices (arterioles, neuropil of the frontal cortex, parietal and occipital lobes of rats) stained with Congo red and staticized our results using non–parametric criteria. Results and discussion. The obtained results showed us that the significant increase of rears and decrease of visiting corners indicate the reduction of anxiety state and significant decrease of looking into the holes suggests the decrease of exploratory activities of rats. In the passive avoidance test the conditioned reflex was not formed in any group. The latency to enter the dark compartment after training was the shortest in group 3. In addition, no experimental group passed the extrapolation disposal test. This result supports the argument that all rats had cognitive impairments. As for biochemical indicators of endothelial dysfunction such as endothelial growth factor, the von Willebrand factor we can see the higher level of these factors in all experimental groups than in control group. We can also notice the same dynamics of the 2,3–diphosphoglycerate that indicated the progress of hypoxia in tissues. During the morphological study we identified that the neuropil was more homogeneous particularly in some places in rats with nitrite intoxication in contrast to control group. We found the damage of endothelium, perivascular edema, the congophilic homogeneous masses subendothelially and the poorly demarcated clump of congophilic masses in the subcortical zone of experimental groups that looked like the amyloid plaque in compare with control group. The worse results were found in rats with intraperitoneal administration of aqueous solution of sodium nitrite. Conclusion. The obtained results showed that the prolonged administration of aqueous solution of sodium nitrite led to the development of endothelial dysfunction, cognitive impairment and subendothelial amyloid deposition with intensive perivascular edema and neural disconnection of the brain in rats.

Keywords: brain, endothelium, nitrites, experiment, amyloid

Full text: PDF (Ukr) 425K

References
 1. World Healt Organisation. Dementia. [Internet]. 2019 [updated 2019 May 14]; Available from: https://www.who.int/news–room/fact–sheets/detail/dementia
 2. Gossye H, Van Broeckhoven C, Engelborghs S. The Use of Biomarkers and Genetic Screening to Diagnose Frontotemporal Dementia: Evidence and Clinical Implications. Front Neurosci. 2019 Aug 6; 13: 757. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31447625. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/6691066. https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00757
 3. Goldman JS, Van Deerlin VM. Alzheimer's Disease and Frontotemporal Demen–tia: The Current State of Genetics and Genetic Testing Since the Advent of Next–Generation Sequencing. Mol Diagn Ther. 2018 Oct; 22(5): 505–13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 29971646. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/6472481. https://doi.org/10.1007/s40291–018–0347–7
 4. Patent 2497202 RF. Sposob modelyrovanyya gypoksycheskoy entsefalopatyy v prenatalnyy peryod u melkykh laboratornykh zhivotnykh / Sosedova LM, Vokyna VA, Rukavyshnykov VS (RF); patentoobladatel Federalnoe gosudarstvennoe byudzhetnoe uchrezhdenye "Vostochno–Sybyrskyy nauchnyy tsentr ekologyy cheloveka" Sybyrskogo otdelenyya Rossyyskoy akademyy medytsynskykh nauk; opubl. 27.10.2013. Byul. № 30. [Russian]
 5. Krokhaleva SY. Soderzhanye nytratov v rastytelnykh produktakh pytanyya y nytratnaya nagruzka na organyzm cheloveka v g. Byrobydzhane. Abstr. PhDr. (Ped.). Byrobydzhanskyy gosudarstvennyy pedagogycheskyy instute; 2005. 173 s. [Russian]
 6. Khatri J, Mills CE, Maskell P, Odongerel C, Webb AJ. It is rocket science – why dietary nitrate is hard to 'beet'! Part I: twists and turns in the realization of the nitrate–nitrite–NO pathway. Br J Clin Pharmacol. 2017 Jan; 83(1): 129–39. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26896747. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5338143. https://doi.org/10.1111/bcp.12913
 7. Kina–Tanada M, Sakanashi M, Arasaki A, Tsutsui M. Long–term dietary nitrite and nitrate deficiency causes metabolic syndrome, endothelial dysfunction, and cardiovascular death in mice. Nihon Yakurigaku Zasshi. 2018; 151(4): 148–54. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29628462. https://doi.org/10.1254/fpj.151.148
 8. Omar SA, Webb AJ, Lundberg JO, Weitzberg E. Therapeutic effects of inorganic nitrate and nitrite in cardiovascular and metabolic diseases. Journal of internal medicine. 2016; 279(4): 315–36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26522443. https://doi.org/10.1111/joim.12441
 9. Maksimenkova KI, Losenkova SO, Novikov VE. Eksperimentalnoe izuchenie nejrotropnoj aktivnosti siropa lekarstvennogo s antigipoksantom. Remedium. Zhurnal o rossijskom rynke lekarstv i medicinskoj tehnike. 2016; 6: 27–32. [Russian]
 10. Karantysh GV. Ontogeneticheskie osobennosti povedencheskih reakcij i funkcionalnyh izmenenij v mozge krys v modelyah ishemii/gipoksii. Abstr. PhDr. (Med.). Rostov–na–Donu: Yuzhnyj federalnyj university; 2014; 308 s. [Russian]
 11. Voronyna TA, Ostrovskaya RU, Garybova TL. Metodycheskye rekomendatsyy po doklynycheskomu yzuchenyyu lekarstvennykh sredstv s nootropnym typom deystvyya. Myronov AN, Ed. Rukovodstvo po provedenyyu doklynycheskykh yssledovanyy lekarstvennykh sredstv. Moskva: Gryf y K; 2013; 276–96. [Russian]
 12. Barkagan ZS, Momot AP. Opredelenye faktora Vyllebranda. Dyagnostyka y kontrolyruemaya terapyya narushenyy gemostaza. M: Nyudyamed; 2001: 61–8. [Russian]
 13. Mranova YS. Opredelenye 2,3DFG y ATF v erytrotsytakh. Laboratornoe delo. 1975; 7: 652–54. [Russian]
 14. Bondarenko NA, Bondarenko NA. Individualnye razlichiya povedeniya krys v teste «Ekstrapolyacionnoe izbavlenie»: vozmozhnost vyyavleniya «trevozhnogo» fenotipa. Vserossijskaya konferenciya s mezhdunarodnym uchastiem, «Innovacii v farmakologii: ot teorii k praktike» [Internet]; 2014 oktyabr 27–28; Pervyj Sankt–Peterburgskij gosudarstvennyj medicinskij universitet imeni akademika IP Pavlova: Sankt–Peterburg, Izdatelskij dom «Ars medenti»; 2014; 28–30. Available from: http://www.openscience.ru/download.php?filename=bondarenko_tei_01.pdf [Russian]
 15. Dejko RD, Shtrigol SYu, Gorbach TV, Kolobov OO, Simbircev AS. Nootropni vlastivosti tetrapeptidu acetyl–(d–lys)–lys–arg–arg–amide (kk–1) na modeli hvorobi Alcgejmera u shuriv, zumovlenoyi hronichnim vvedennyam skopolaminu. Klinichna farmaciya. 2016; 20(4): 52–61. [Ukranian]
 16. Savickij IV, Gorbach TV. Dinamika endotelialnoj disfunkcii pod vozdejstviem nitratnoj nagruzki. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(2): 337–48. [Ukranian]