ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 26 of 61
Up
JMBS 2019, 4(5): 173–179
https://doi.org/10.26693/jmbs04.05.173
Clinical Medicine

Structural Changes in Children’s Brain with Traumatic Brain Injury of Different Degree of Severity

Petrenko V. N., Prihodko T. M., Hekova M. V., Shevchenko V. V.
Abstract

The purpose of the study was to find specific features of structural changes of children’s brain as a result of traumatic brain injury, depending on its severity, as well as the nature of clinical manifestations depending on the lesion. Material and methods. We surveyed 89 children with closed craniocerebral injury. Among them there were 70 boys (78.65%) and 19 girls (21.35%), aged from 3 to 17. Examination of children was carried out after 6.1±0.8 months after traumatic brain injury. The distribution of children into groups was carried out according to the clinical forms of traumatic brain injury: Group I – closed craniocerebral injury, brain commotion – 43 children (48.31%), average age (14.6±2.5) years; Group II – closed craniocerebral injury with a brain contusion of moderate severity – 16 children (17.98%), average age (13.5±4.5) years; Group III – closed craniocerebral injury with severe brain contusion – 30 children (33.71), average age (14.5±3.5) years. The average age of children in groups was 13.5±4.5 years. There was a statistically significant predominance of male children of 78.65% in all groups. Results and discussion. Magnetic resonance imaging (Siemens Magnetom with a magnetic field voltage of 0.35 T) was performed to study the structural changes in the brain. We analyzed the results of the study of magnetic resonance imaging of children with closed craniocerebral injury. We noticed the presence of structural changes in the brain in the form of hemorrhages and blast injuries, as well as clinical manifestations depending on the severity of the injury and localization of post-traumatic brain damage. On the basis of the conducted study, the authors noted that children’s closed craniocerebral injury occurred in the form of the brain concussion, brain contusion of moderate and severe degrees of the brain contusion. Conclusion. Children hemorrhages were more frequently observed with severe brain contusion than with contusion of moderate brain severity. The damaged area of blast injury was observed in children who suffered a brain contusion of moderate severity and severe degree. The damaged area of blast injury was predominant in the frontal and temporal regions of head, rarely it was noted in the area of the corpus callosum. In case of severe contusion of the brain, there were two typical areas of damage. Hemiparesis and liquor-hypertensive syndrome occurred in the presence of hemorrhage of children. Ataxic syndrome of children was more associated with blast injuries.

Keywords: children, traumatic brain injury, magnetic resonance imaging, blast injury, hemorrhage

Full text: PDF (Rus) 219K

References
 1. Kadikova AS, Manvelova MS, Shvedkova VV. Practicheskaya nevrologiya [Practical neurology]. M: Geotar-Media; 2011. 446 p. [Russian]
 2. Hobzey N, Pedachenko E, Golik V. Epidemiologiya invalidnosti v sledstvii cherepno-mozgovih travm v Ukraine [Epidemiology of disability as a consequence of brain injury in Ukraine]. Gurnal Ukraina, Zdorovia nacii. 2011; 3(19): 30-4. [Russian]
 3. Demenko VD, Suhonosova OU. Osobennosti kliniki, diagnostiki i lecheniya travmaticheskoy bolesni golovnogo mozga u detey [Specialities of symptoms, diagnosis and curing of traumatic disease of kid’s brains]. Kharkov: Uchebno-metodicheskoe posobie; 1999. 37 p. [Russian]
 4. Shkolnik VM, Fesenko GD. Prognozirovaniya riska prolongatsii invalidnosti v otdalyonnom periode cherepno-mozgovoy travmy [Predicting the risk of prolongation of disability in the distant period of traumatic brain injury]. Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal. 2017; 2: 86-8. [Russian]
 5. Semyonova ZhB, Melnikova AV, Savvina IA, Lekmanov AU, Khachataryan VA, Gorelyshev SK. Rekomendatsii po lecheniyu detey s cherepno-mozgovoy travmoy [Recommendations for the treatment of children with traumatic brain injury]. Rossiyskiy Vestnik. 2016; VI(2): 112-27. [Russian]
 6. Chukhlova ML. Osobennosti diagnostiki cherepno-mozgovoy travmy v detskom vozraste [Features of diagnosis of traumatic brain injury in childhood]. Pediatr. 2013; IV: 56-60. [Russian] https://doi.org/10.17816/PED4456-60
 7. Alekseenko YuV. Posttravmaticheskaya epilepsiya: problemy diagnostiki, lecheniya i profilaktiki [Post-traumatic epilepsy: problems of diagnosis, treatment and prevention]. Meditsinskie novosti. 2006; 11: 25-8. [Russian]
 8. Perron AD, Brady WJ, Huff JS. Concussive convulsions: emergency department assessment and management of a frequently misunderstood entity. Acad Emerg Med. 2001; 8(3): 296-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11229957. https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2001.tb01312.x
 9. Posner E, Lorenzo N. Posttraumatic Epilepsy. eMedicine. Neurology [digital resource]. Eds: Hulihan J, Talavera F, Cavazos J, et al. 2005 Apr 29. Available from: www.emedicine.com
 10. Polishchuk ME, Goncharuk OM. Zakrytaya cherepno-mozgovaya travma. Sovremennyy vzglyad na problemu [Closed head injury. Modern view on the problem]. Mezhdunarodnyy nevrologicheskiy zhurnal. 2015; 6(76): 72-9. [Russian]
 11. Shtulman DR, Levin OS. Nevrologiya [Neurology]. M: «MEDpress-inform»; 2002. 763 p. [Russian]
 12. Shtaats G, Khonnef D, Pirot V, Radkov T. Luchevaya diagnostika. Detskie bolezni [Radiology diagnosis. Childhood diseases]. M: «MEDpress-inform»; 2010. 392 p. [Russian]
 13. Ginsberg L. Nevrologiya dlya vrachey obshchey praktiki [Neurology for general practitioners]. M: BINOM Laboratoriya znaniy; 2013. 367 p. [Russian]
 14. Pobedenniy A. Rasprostranennost` i struktura cherepno-mozgovoiy travmy v krupnom promishlennom regione [Prevalence and structure of brain injury at large industrial cities]. Ukrainskiy neirohirurgycheskiy gurnal. 2011; 3: 32-5. [Russian] https://doi.org/10.25305/unj.57793
 15. Dewan MC, Mummareddy N, Wellons JC 3rd, Bonfield CM. Epidemiology of Global Pediatric Traumatic Brain Injury: Qualitative Review. World Neurosurg. 2016 Jul; 91: 497-509. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27018009. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2016.03.045
 16. Seroukhov AS. Kliniko-morfologicheskiy analiz ushibov golovnogo mozga po dannym magnito-rezonansnoy tomografii [Clinical and morphological analysis of brain contusions according to magnetic resonance imaging]. Rossiyskiy mediko-biologicheskiy vestnik imeni akademika IP Pavlova. 2006; 4: 59-63. [Russian]
 17. Nemkova SA, Zavadenko NN, Maslova OI, Karkashadze GA. Diagnostika i korrektsiya kognitivnykh narusheniy u detey s posledstviyami cherepno-mozgovoy travmy [Diagnosis and correction of cognitive impairment in children with the effects of traumatic brain injury]. Pediatricheskaya farmakologiya. 2014; 11(3): 54-60. [Russian] https://doi.org/10.15690/pf.v11i3.1009