ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 8 of 41
Up
JMBS 2017, 2(5): 39–43
https://doi.org/10.26693/jmbs02.05.039
Experimental Medicine and Morphology

Structural-Functional Changes in the Colon’s Wall under Conditions of Sodium Glutamate Usage

Kolenchenko O., Falalyeyeva T., Beregova T., Kurik O.
Abstract

The purpose of the study is to examine morphological changes of mucosa of rats’ colon under the influence of monosodium glutamate (MSG). Materials and methods. Studies were conducted on white nonlinear male rats weighing 145-180 g. In three groups, 7 rats were examined towards the effect of 10, 20 and 30-day usage of sodium glutamate at a dose of 30 mg/kg once daily, orally (corresponding to 2 g/animal). Research results. After 10 days of GH usage in rats, mucous membranes were found a moderate polymorphic-cellular infiltration; hyperfluid, stasis of erythrocytes in vessels. After 20 days of GH usage in the epithelial cells of the mucosa, dystrophic changes were observed; there was a decrease in the number of glass-shaped cells; moderate polymorphic-cell infiltration of the mucosa; fibrinous erythrocytic thrombi in the capillaries of the mucous membrane. Erosion was found in three cases. In rats after 30 days of GH use marked polymorphic-cell infiltration of the mucosa; fibrinous erythrocytic thrombi in the vessels. In one case, the ulcer was found in the gut wall. In two cases, signs of moderate dysplasia of the glands of the mucus have been found, and in one case, pronounced dysplasia with the formation of flat tubular adenoma. Conclusions. Long-term daily MSG usage even in safe doses leads to morphological changes in the colon wall in the form of focal inflammatory changes in the mucous membrane, disorders of the circulatory system in the intestine wall, erosive and ulcerative lesions, as well as dysplastic changes, which may be dangerous in terms of potentiation of carcinogenesis in the mucous membrane of the large intestine.

Keywords: large intestine, sodium glutamate, morphological changes

Full text: PDF (Ukr) 371K

References
 1. Bahriy MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen. Vinnytsya: Nova knyha, 2016. 328 s. [Ukrainian].
 2. Dubovaya GA, Dubovaya YuN, Tatarenko DP. Vliyanie glutamata natriya na zhivye organizmy. Visnik LNU imeni Tarasa Shevchenka. 2013; 19 (278). 149-54. [Russian].
 3. Karavaev EN, Popova IYu, Kichigina VF, Vliyanie glutamata na aktivnost neyronov medialnoy septalnoy oblasti in vitro. Fundam issledovaniya. 2005; 3: 18–22. [Russian].
 4. Kuznetsov SL, Mushkambarov VL, Goryachkina VL. Atlas po gistologii, tsitologii i embriologii. M: Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo, 2007. 600 s. [Russian].
 5. Kurbat MN. L-Glutamat: sovremennyy vzglyad na izvestnuyu aminokislotu. Neyrokhimiya. 2009; 26 (3): 202-7. [Russian].
 6. Maltsev VI, Belousov DYu. Eticheskaya otsenka metodik provedeniya issledovaniy. Ezhenedelnik Apteka. 2001; 34: 35. [Russian].
 7. Martsinkevich EV. Vliyanie dlitelnogo potrebleniya glutamata natriya ne serdechnuyu deyatelnost krys. XIX Mezhgorodskaya nauchnaya konferentsiya molodykh uchenykh «Aktualnye problemy patofiziologii», 10–11 aprelya, Sankt-Peterburg, 2013. CPb, 2013. s. 29. [Russian].
 8. Petrenko AS, Sukhanov BP. Praktika ispolzovaniya biologicheski aktivnykh dobavok k pishche v zarubezhnykh stranakh (na primere SShA). Voprosy pitaniya. 2011; 80 (1): 55-63. [Russian].
 9. Salyha NO. Aktyvnist hlutationovoi systemy antyoksydantnoho zakhystu v shchuriv za diyi L-hlutaminovoi kysloty. Ukrainskyi biokhimichnyi zhurnal. 2013; 85 (4): 40-7. [Ukrainian].
 10. Falalyeyeva TI, Kukharskyi VM, Berehova TV. Vplyv tryvaloho vvedennya hlutamatu natriyu na strukturno-funktsionalnyi stan shlunka ta masu tila shchuriv. Fiziol zhurn. 2010; 56 (4): 102-10. [Ukrainian].
 11. Falalyeyeva TM, Berehova TV, Shtanova LYa. Hlutamatni retseptory ta yikh rol u rehulyatsiyi sekretsiyi kysloty v shlunku (ohlyad literatury). Eksperym ta klin fiziolohiya ta biokhimiya. 2007; 2 (37): 53-9. [Ukrainian].
 12. Cao Y, Song G. Purinergic modulation of respiration via medullary raphe nuclei in rats. Respir Physiol & Neurobiol. 2007; 155 (2): 114-20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16750433. https://doi.org/10.1016/j.resp.2006.04.013
 13. Collison KS, Zaidi MZ, Saleh SM, Inglis A, Mondreal R, Makhoul NJ, Bakheet R, Burrows J, Milgram NW, Al-Mohanna FA. Effect of trans-fat, fructose and monosodium glutamate feeding on feline weight gain, adiposity, insulin sensitivity, adipokine and lipid profile. Br J Nutr. 2011; 24: 1-10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21429276. https://doi.org/10.1017/S000711451000588X
 14. Beyreuther K, Biesalski HK, Fernstrom JD, Grimm P, Hammes WP, Heinemann U, Kempski O, Stehle P, Steinhart H, Walker R.. Consensus meeting: monosodium glutamate–an update. Eur J Clin Nutr. 2007; 61: 304 - 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16957679. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1602526
 15. Sukhotina IA, Dravolina OA, Novitskaya Y, Zvartau EE, Danysz W, Bespalov AY. Effects of mGlu1 receptor blockade on working memory, time estimation, and impulsivity in rats. Psychopharmacology. 2008; 196: 211-20. https://doi.org/10.1007/s00213-007-0953-2
 16. Onema OO, Farombi EO, Emerole GO, Ukoha AI, Onyeze GO. Effect of vitamin E on monosodium glutamate induced hepatotoxity and oxidadive stress in rats. Indian. J Biochem Biophys. 2006; 43 (1): 20-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16955747
 17. Leshchenko IV, Shevchuk VH, Falalieieva TM, Beregova TV. The influence of long-term monosodium glutamate feeding on the structure of rats pancreas. Fiziol Zh. 2012; 58 (2): 59–65. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22873054