ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 62 of 67
Up
JMBS 2020, 5(3): 456–464
https://doi.org/10.26693/jmbs05.03.456
Physical training and Sport. Medical and biological aspects of training athletes

The Impact of Freestyle Wrestling Training on the Body Component Composition of Children

Komisova T. Ye. 1, Kovalenko L. P. 1, Mamotenko A. V. 1, Hohina T. I. 1, Kovalenko V. N. 2, Komisov M. R. 3
Abstract

To assess the state of health and physical development, it is necessary to study the morphological characteristics of the body and its component composition. Under the influence of sports activities regular changes take place in the body. In this work we proved the direct relationship between girth and transverse body dimensions and the level of physical activity. The enhanced physical training leads to muscle mass increase while limited physical activity causes an increase in fat stores and a decrease in muscle mass. Probably, the girth body dimensions are one of the indicators of physique and indicators of its structural and functional state at the stages of ontogeny, especially in childhood and adolescence. That is, wrestlers who have been engaged in sports for a longer period have a tendency to increase lean body mass and, accordingly, to decrease the body fat component. The purpose of the research is to study the characteristics of the morphotype of children engaged in freestyle wrestling. The objective is to determine anthropometric indicators and to identify, according to the data obtained, the dependence of changes in physique on the duration of sports training. Material and methods. Studies were conducted among 8-10-year-old children, engaged in the section of freestyle wrestling in the group of preliminary basic training. Young wrestlers were divided into two groups: group I included children (n = 22) engaged in sports for 1-2 years, group II encompassed children (n = 34) engaged in the section for 4-5 years. The examination included anthropometry and calculation of the fat, muscle and bone components of body weight. Results and discussion. The evaluation of anthropometric indicators revealed a statistically significant increase in the transverse and sagittal diameters of the chest, the girth dimensions of the shoulder, forearm, thigh and lower leg, as well as the diameters of the forearm in children of group II. The experiment showed the differences in the components of the body composition of children with different athletic experience. Analysis of the component composition showed that the muscle component of the body in the athletes of group II increased significantly by 8.4% (P> 0.95), which can be explained by the earlier onset of muscle growth. At the same time, fat component showed a tendency to decrease it in group II by 9,3% (0,1> P> 0,05). Estimating anthropometric indicators, statistically significant increases (P> 0.95) were found among children of group II: transverse and sagittal chest diameters (6.5% and 6.8%, respectively); body size (shoulder coverage 8.8%, forearm 9.1%, hips 11.5% and lower legs 7.8%, chest circumference at rest 10.2%). Conclusion. Along with the goal of achieving sports results, sports activities are aimed at improving the health and good physical development of children. Thus, a comparative analysis of the indicators of the physical development of children engaged in sports for different periods is advisable to characterize the degree of influence of sports activities on the child’s body during the development period.

Keywords: anthropometric indicators, bone epiphyses, girth dimensions, body components

Full text: PDF (Ukr) 455K

References
 1. Grobovykova YYu, Solovyova NG, Pysarchyk GA. Morfo-funktsyonalnye osobennosty muzhchyn-dzyudoystov razlychnoy kvalyfykatsyy [Morphological and functional features of male judokas]. Zdorov'e dlya vsekh: sb mater IV Mezhdunar nauch-prakt konf. Pynsk: PolesGU; 2012. 2012: 159-62. [Russian]
 2. Shymchenko MV. Zavysymost pryemov dzyudo ot antropometrycheskykh osobennostey sportsmenov [The dependence of judo techniques on the anthropometric characteristics of athletes]. Uspekhy sovremennogo estestvoznanyya. 2010; 9: 180-182. [Russian]
 3. Martyrosov EG. Tekhnologyy y metody opredelenyya sostava tela cheloveka [Technologies and methods for determining the composition of the human body]. M: Nauka; 2006. 248 р. [Russian]
 4. Ackland T. R., Lohman T. G., SundgotBorgen J, Maughan RJ, Meyer NL, Stewart AD, et al. Current status of body composition assessment in sport. Review and position statement on behalf of the ad hoc research working group on body composition health and performance, under the auspices of the I. O. C. medical commission . Sport med. 2012; 42(3): 227-49. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22303996. https://doi.org/10.2165/11597140-000000000-00000
 5. Mateigka J. The testing of physical efficiency. Amer J Phys Anthropol. 1921; 4(3): 25-38. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330040302
 6. Gadzhyakhmed Sultanakhmedovych Sultanakhmedov Regulyrovanye massy tela kak faktor povyshenyya funktsyonalnykh vozmozhnostey bortsov tyazhelykh vesovykh kategoryy [Weight Control to Improve Functionality of Wrestlers of Heavy Weight Categories]. Uchenye zapysky unyversyteta ymeny PF Lesgafta. 2019; 8(174): 223-6. [Russian]
 7. Bunak VV. Antropometryya. Praktycheskyy kurs [Anthropometry. Practical course]. M: Uchpedgyz; 1941. 376 р. [Russian]
 8. Raush VV. Vlyyanye morfofunktsyonalnykh pokazateley na sportyvnyy rezultat yunykh sportsmenov [The influence of morphological and functional indicators on the athletic performance of young athletes]. Sovremennye problemy nauky y obrazovanyya. 2015; 1(1). Available from: http://science-education.ru/ru/article/view?id=19220
 9. Silva AM, Fields DA, Quiterio AL, Sardinha LB. Are skinfold-based models accurate and suitable for assessing changes in body composition in highly trained athletes? J Strength Cond Res. 2009; 23(6): 1688-96. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19675495. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181b3f0e4
 10. Garrido-Chamorro RP, Sirvent-Belando JE, Gonzalez-Lorenzo M, Martin-Carratala ML, Roche E. Correlation between body mass index and body composition in elite athletes. J Sports Med Phys Fitness. 2009; 49(3): 278-84.
 11. Romanyuk V. Osoblyvosti komponentnogo skladu masy tila yunykh futbolistiv 11-17 rokiv [Features of the component composition of the body weight of young 11-17 year-old footballers]. Molodizhnyy naukovyy visnyk. 2013; 11(18): 74-7. Ukrainian]
 12. Kondrashev AV, Chaplygyna EV, Adamu AA. Kharakterystyka stepeny vyrazhennosty zhyrovogo komponenta somy u lyts yunosheskogo vozrasta - zhyteley yuga Rossii. Morfologyya. М: 2006. 68 p. [Russian]
 13. Kuzawa ChW. Adipose tissue in human infancy and childhood: An evolutionary perspective. Amer J Phys Antropol. 1998; 27: 177-209. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-8644(1998)107:27+<177::AID-AJPA7>3.0.CO;2-B
 14. Korneeva YT. Trenyrovannost y komponentnyy sostav massy tela podrostkov, zanymayushchykhsya sportom [Training level and component composition of the body weight of teenagers involved in sports]. Sportyvnaya medytsyna. Zdorove y fizych kultura. 2011; 137-9. [Russian]
 15. Aeberli M, Gut‐Knabenhans RS. Waist circumference and waist‐to‐height ratio percentiles in a nationally representative sample of 6-13 years old children in Switzerland. Swiss Med Wkly. 2011; 1: W13227. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21720967. https://doi.org/10.4414/smw.2011.13227
 16. Syme C, Abrahamowics M, Leonard GT. Differences in blood pressure and its relationship to body composition and metabolism in addescence. Arch Pediatz Adolesc Med. 2009; 163 (9): 818-25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19736335. https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2009.92
 17. Andreoli A, Celi M, Volpe SL, Sorge R, Tarantino U. Long-term effect of exercise on bone mineral density and body composition in post-menopausal exelite athletes: a retrospective study. Eur J Clin Nutr. 2012; 66(1): 69-74. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21673718. https://doi.org/10.1038/ejcn.2011.104
 18. Pashkova YG, Kudryashova SA, Kolupaeva TA. Somatometrycheskaya kharakterystyka yunoshey na Evropeyskom Severe [Somatometric characteristics of young men in the European North]. Fundamentalnye yssledovanyya. 2010; 6: 90-6. [Russian]
 19. Hartgens F, Kuipers H. Effects of androgenic-anabolic steroids in athletes. Sport Med. 2004; 34: 513-54. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15248788. https://doi.org/10.2165/00007256-200434080-00003
 20. Krykukha YuYu, Myshchenko AV, Kuznetsova YA, Kharytonova LG. Strukturnye komponenty sostava tela bortsov greko-rymskogo stylya vo vzaymosvyazy s fyzycheskoy rabotosposobnostyu [Structural components of the body composition of Greco-Roman style wrestlers in conjunction with physical performance]. Omskyy nauchnyy vestnyk. 2014; 3(129): 157-60. [Russian]
 21. Gorenko Z, Ocheretko B, Kovelska A. Vzayemozv'yazok pokaznykiv fizychnoyi pratsezdatnosti ta komponentnogo skladu tila u sportsmeniv-amatoriv [An interrelation of physical working capacity and body component composition indicators of amateur athletes]. Slobozhanskyy naukovo-sportyvnyy visnyk. 2017; 4(60): 22-7. [Ukrainian] https://doi.org/10.15391/snsv.2017-4.003
 22. Quiterio AL, Carnero EA, Silva AM, Baptista F, Sardinha LB. Weekly training hours are associated with molecular and cellular body composition levels in adolescent athletes. J Sports Med Phys Fitness. 2009 Mar; 49(1): 54-63.
 23. Saraykyn DA, Khusnutdynova AA, Pavlova VY, Kamskova YuG, Yushkov BG. Formyrovanye adaptatsyy sportsmenov vysokoy kvalyfykatsyy k fyzycheskym zagruzkam raznykh mvydov sporta putem yzmenenyya sootnoshenyya komponentov [Adaptation of Professional Athletes to Various Physical Loads by Means of Body Composition Changes]. Chelovek. Sport. Medytsyna. 2018; 18(3): 47-59. [Russian] https://doi.org/10.14529/hsm180305