ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 30 of 42
Up
JMBS 2020, 5(2): 210–217
https://doi.org/10.26693/jmbs05.02.210
Physical training and Sport. Medical and biological aspects of training athletes

Tabata Fitness Training as a Means of Improving Physical Condition of Students of the Specialty «Physical Therapy, Occupational Therapy»

Arieshyna Yu. B., Rudenko А. M., Zviriaka O. M.
Abstract

The interest caused by using the most modern methods of training, has an important role in improving and maintaining the physical condition of students. Such methods, on the one hand, must be highly effective, and, on the other hand, should not require significant material and time costs for training. The leading place among them belongs to physical fitness, which is trendy and acceptable in modern society. One of the varieties of fitness training is Tabata workout. An analysis of the scientific and methodological literature did not find fundamental scientific studies concerning the possibilities of using Tabata training to influence on the physical condition of students who study at the specialty 227 «Physical Therapy, Occupational Therapy». The purpose of the study was to estimate the impact of the fitness training program using the Tabata protocol on the physical condition of students who study at the specialty 227 «Physical Therapy, Occupational Therapy». Material and methods. The study involved 20 female-students aged 20.1±1.25 years, who studied at the specialty 227 «Physical Therapy, Occupational Therapy». The participants of the main group (n=10) performed interval fitness training using the Tabata protocol; participants of the control group (n=10) were engaged in strength and aerobic fitness programs using an even spreading of exercise stress in the lesson. The number of classes per week was 2; study duration was 8 weeks. In order to estimate the level of physical condition of the participants, an express system of complex assessment of the physical condition Kontrex-2 was used. Results and discussion. The preliminary examination of the participants showed the insufficient level of physical qualities development, the level of physical condition was classified as average. The final examination pointed the improvement of such physical qualities as dynamic strength, speed endurance, and speed-strength endurance in the main group (p<0.05 compared with the control group). At the end of the study, the level of physical condition in the main group was assessed as «above average» (175±20.02 points), in the control group it remained at the average level (154.9±21.31 points) (p<0.05). Conclusion. Tabata fitness training proved to be effective and appropriate to improve the physical condition of students who study at the specialty 227 «Physical Therapy, Occupational Therapy».

Keywords: fitness, interval training, physical condition, students, Tabata

Full text: PDF (Ukr) 400K

References
 1. Zavydivska NN. Fundamentalizatsiya fizkulturno-ozdorovchoyi osvity: aspekt zdorov`yazberezhuvalnogo navchannya studentiv [Fundamentalisation of physical education and health education: the aspect of students' health saving education]. Kyiv: UBS NBU; 2012. 402 s. [Ukrainian]
 2. Shyshkina O, Beygul I, Tonkonog V, Skabytskyy M. Poyednannya riznykh vydiv fitnesu v navchalno-trenuvalnomu protsesi zi studentskoyu moloddyu [Combining different types of fitness in the educational process with the student youth]. Fizychne vykhovannya, sport i kultura zdorov’ya u suchasnomu suspilstvi. 2013; 1(21): 127–30. [Ukrainian]
 3. Castelli DM, Hillman CH, Buck SM, Erwin HE. Physical fitness and academic achievement in third- and fifth-grade students. Journal of Sport & Exercise Psychology. 2007; 29: 239–52. PMID: 17568069. https://doi.org/10.1123/jsep.29.2.239
 4. Standart vyshchoyi osvity Ukrayiny: pershyy (bakalavrskyy) riven, galuz znan 22 «Okhorona zdorov’ya», spetsialnist 227 «Fizychna terapiya, ergoterapiya» [Internet]. Kyiv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny; 2018. 32 s. [Ukrainian] Available from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/227-fizichna-terapiya-ergoterapiya-bakalavr.pdf
 5. Fitsula MM. Pedagogika [Pedagogy]. Navch posib. Kyiv: Akademvydav; 2009. 560 s. [Ukrainian]
 6. Guide to Physical Therapist Practice. Alexandria, Virginia: American Physical Therapy Association; 2003. 744 p.
 7. Izbash LM. Formuvannya kultury zdorov’ya studentiv u protsesi fizychnogo vykhovannya studentiv politekhnichnogo koledzhu [Formation of student health culture in the process of physical education of students of Polytechnic College]. Abstr. PhDr. (Med.). Uman: Umanskyy derzh ped un-t im P Tychyny; 2017. 20 s. [Ukrainian]
 8. Kashuba VA, Futornyy SM, Andreeva EV. Analyz yspolzovanyya zdorovesberegayushchykh tekhnologyy v protsesse fyzycheskogo vospytanyya studencheskoy molodezhy [Analysis of the use of health-saving technologies in the process of physical education of students]. TMFK. 2012; 1: 73–81. [Russian]
 9. Solovey A, Rymar O. Vyznachennya osoblyvostey motyvatsiyi do zanyat fizychnymy vpravamy studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv III-V rivniv akredytatsiyi [Determination of peculiarities of motivation to exercise by students of higher educational establishments of III-V accreditation levels]. Moloda sportyvna nauka Ukrayiny. 2012; 2: 194–8. [Ukrainian]
 10. Maksimova EN, Alekseenkov AE. Ispolzovanie intervalnoy trenirovki v protsesse fizicheskogo vospitaniya studentov [The use of interval training in the process of physical education of students]. Nauka - 2020. 2017; 2(13): 41–5. [Russian]
 11. Safonova OA, Voytenko PV. Tabata kak napravlenie sovershenstvovaniya protsessa fizicheskoy kultury v vuze [Tabata as a direction for improving the process of physical education in a university]. Simvol nauki. 2016; 6(2): 200–3. [Russian]
 12. Titova AV, Bodnar AI, Kurasa GA, Konoplyanik OV, Abramov KV. Kriterii kontrolya otsenki adekvatnosti silovykh nagruzok funktsionalnym vozmozhnostyam organizma lyudey razlichnogo urovnya fizicheskoy podgotovki v protsesse zanyatiy fitnesom [Estimation Control Criteria of the Power Loads Adequacy to the Functional Abilities of People with Different Training Levels Going in for Power Fitness]. Ukrayinskyy zhurnal medytsyny, biologiyi ta sportu. 2017; 7(9): 53–9. https://doi.org/10.26693/jmbs02.07.053 [Russian]
 13. Tabata I, Irisawa K, Kouzaki M, Nishimura K, Ogita F, Miyachi M. Metabolic profile of high intensity intermittent exercises. Medicine & Science in Sports & Exercise. 1997; 29(3): 390–5. PMID: 9139179. https://doi.org/10.1097/00005768-199703000-00015
 14. Bartram S. High-intensity interval training for women: Burn more fat in less time with HIIT workouts you can do anywhere. NY: DK Publising; 2015. 224 p.
 15. Emberts T, Porcari J, Doberstein S, Steffen J, Foster C. Exercise intensity and energy expenditure of a Tabata workout. Journal of Sports Science and Medicine. 2013; 12(3): 612–3.