ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 5 of 56
Up
JMBS 2018, 3(6): 31–35
https://doi.org/10.26693/jmbs03.06.031
Experimental Medicine and Morphology

The Influence of Long-Term Opioid Administration on the Ultrastructural Organization of the White Substance of the Brain in the Experiment

Mateshuk-Vatseba L. R. 1, Bekesevych A. M. 1, Oliinyk I. Yu. 2, Zin’ko А. V. 1
Abstract

According to the UN there are up to 21 million opiate users in the world. Despite the efforts of the world community, opioid consumption does not tend to decrease. However, opioids are widely used as anesthesia in the modern practical medicine, especially in surgical and oncology clinics. The development of narcotics pharmacotherapy requires the issuing prevention and correction activities against resulting side effects and complications, especially on the part of the brain that is sensitive to drug effects due to the peculiarities of its structure and function. There are a number of unresolved questions on the problem of structural adjustment of the white substance of the brain with the long-term use of narcotic drugs. Our study reveals a portion of the ultrastructural features of the restructuring of the white substance of the brain as a result of the long-term opioid nalbuphine administration. The purpose of the study was to establish the peculiarities of the ultrastructure of the white substance of the brain of white rats in the dynamics of the long-term opioid influence. Material and methods. The studies were performed on 24 sexually mature white male-rats with the initial mass of 160-180 g, aged 3 months. Fifteen animals were taken from the total number of experimental animals and were divided into three groups accordingly to the three series of experiments: the changes in the ultrastructure of the white substance of the rat brain after opioid nalbuphine administration for 2 weeks were studied in the first series of experiments (5 animals); the changes in the ultrastructure of the white substance of the brain in response to the administration of the same opioid for 4 weeks were studied in the second series of experiments (5 animals); the state of the ultrastructural organization of the white substance of the rat brain after the influence of nalbuphine for 6 weeks in the experiment was studied in the third series of experiments (5 animals). The remaining 9 white rats served as a control group, and they were injected with 0.9 % solution of sodium chloride. Modeling of opioid dependence in rats was achieved using the methodology according to the patent of Ukraine № 76564 (R. M. Onysko and others, 2013). The electron microscopic study of the white substance of the brain of white rats in conditions of the long-term nalbuphine influence was performed on electronic microscope UEMV–100K at the accelerating voltage of 75 kV and magnifications x 4000 - x 8000. Results and discussion. After 2 weeks of the experiment, the nerve fibers of the white substance of the brain still did not have signs of damage and their structure is practically consistent with control. Thickening and disorganization of the myelin sheath were detected in some myelinated fibers, in axoplasm, single mitochondria were hypertrophied. After 4 weeks of nalbuphine administration, the swelling of the axis cylinders of nerve fibers was revealed; the number of organelles was reducing in axoplasm. The destruction of myelin, the deformation of the myelin sheaths of nerve fibers, and separation of myelin were observed. After 6 weeks course of the experiment, non-myelinated nerve fibers were fragmented. Myelinated nerve fibers in the transverse section became irregular, as evidenced by ovals with stitches and invaginations, or stellar contours of myelin membranes surrounding nerve fibers. Conclusions. The first changes of the ultrastructure of the white substance of the brain were observed after 2 weeks of opioid nalbuphine administration to experimental animals and they were growing during the following periods of the experiment. The main manifestations of neuropathy in a 6-week nalbuphine administration were the destructuring of the axial cylinders of nerve fibers and glial cells.

Keywords: the white substance of the brain, ultrastructural organization, the white rat, nalbuphine

Full text: PDF (Ukr) 833K

References
 1. Bekesevych AM. Morfometrychnyi analiz anhioarkhitektoniky kory mozochka za umov vplyvu opioidu. Svit medytsyny ta biolohii. 2014; 4: 68–71. [Ukrainian]
 2. Cherepkova EV, Gribacheva IA. Issledovanie polimorfizmov ryada genov neyromediatornoy sistemy golovnogo mozga i opioidnoy retseptsii u narkotiziruyuschihsya. Byulleten sibirskoy meditsiny. 2009; 8(3): 49–54. [Russian]
 3. Choi S, Han KM, Won E, Yoon BJ, Lee MS, Ham BJ. Association of brain-derived neurotrophic factor DNA methylation and reduced white matter integrity in the anterior corona radiata in major depression. J Affect Disord. 2014; 172: 74–80. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25451398. https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.09.042
 4. Di Paola M, Luders E, Cherubini A, Sanchez-Castaneda C, Thompson PM, Toga AW, Caltagirone C, Orobello S, Elifani F, Squitieri F, Sabatini U. Multimodal MRI analysis of the corpus callosum reveals white matter differences in presymptomatic and early Huntington's disease. Cereb Cortex. 2012; 22(12): 2858–66. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22223853. https://doi.org/10.1093/cercor/bhr360
 5. Fesenko UA. Opioidy v lechenii boli, chto myi znaem o nih segodnya? Bil zneboliuvannia i intensyvna terapiia. 2013; 1: 34–46. [Ukrainian]
 6. Ismailova Yu, Altaeva A, Ahmetov Zh, Selivohina N. Patomorfogeneticheskie aspektyi vliyaniya opiatnyih analgetikov na organizm cheloveka (obzor). Vestnik Kazahskogo Natsionalnogo meditsinskogo universiteta. 2014; 1: 75–7. [Russian]
 7. Kryzhna SI, Larianovskaia YuB. Morfolohichne doslidzhennia holovnoho mozku shchuriv v umovakh eksperymentalnoi porfirynopatii. Svit medytsyny ta biolohii. 2012; 2: 113–7. [Ukrainian]
 8. Lelevich VV, Vinnitskaya AG, Abazid H. Vliyanie morfinovoy intoksikatsii na aktivnost GAMK-shunta v nekotoryih otdelah golovnogo mozga kryis. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. 2011; 3: 29–31. [Russian]
 9. Markhon NO, Mamchur VI, Zhyliuk VI. Morfolohichnyi analiz hemomikrotsyrkuliarnoho rusla shchuriv za umov eksperymentalnoho metabolichnoho syndromu v umovakh zastosuvannia propilenhlikolevoho ekstraktu horobyny. Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal. 2015; 5: 54–5. [Ukrainian]
 10. Meng Y, Xiao Q, Bai JY, Xiao X, Zhang Sh, Zhu X-Y, Cheng G-F, Yin D-L. Resolution and chiral recognition of muscone as well as actions on neural system. J Asian Nat Prod Res. 2014; 16(12): 1166–70. https://doi.org/10.1080/10286020.2014.996141
 11. Obara I, Parkitna JR, Korostynski M, Makuch W, Kaminska D, Przewlocka B, Przewlocki R. Local peripheral opioid effects and expression of opioid genes in the spinal cord and dorsal root ganglia in neuropathic and inflammatory pain. Pain. 2009; 141(3): 283–91. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19147290. https://doi.org/10.1016/j.pain.2008.12.006
 12. Opryshko VI. Vplyv kombinatsii tramadolu i drotaverynu na strukturno-funktsionalnu orhanizatsiiu holovnoho mozku. Medychni perspektyvy. 2009; 2: 35–9. [Ukrainian]
 13. Patent 76564 Ukraine, MPK A 61 K 31/00. Sposib modeliuvannia fizychnoi opioidnoi zalezhnosti u shchuriv / Onysko RM, Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko Yu, Yakymiv NIa, Fitkalo OS (UA); zayavnik i vlasnik patentu Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho MOZ Ukraine (UA). № U201207124; zaiavl 12.06.2012; opubl 10.01.2013, Biul № 1. [Ukrainian]
 14. Roy M, Shohamy D, Daw N, Jepma M, Wimmer GE, Wager TD. Representation of aversive prediction errors in the human periaqueductal gray. Nat Neurosci. 2014; 17(11): 1607–12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25282614. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/4213247. https://doi.org/10.1038/nn.3832
 15. Shepit’ko VI. Novi mozhlyvosti kompiuternoi tomohrafii v antropometrychnykh doslidzhenniakh cherepa. Svit medytsyny ta biolohii. 2014; 10(2): 203–8. [Ukrainian]
 16. Shitov LN. Nemeditsinskoe ispolzovanie opioidnogo analgetika nalbufina v kontekste izmeneniya struktury potrebleniya narkoticheskih sredstv i psihotropnyih veschestv. Narkologiya. 2012; 11: 76–80. [Russian]
 17. Tsymbaliuk VI, Nosov AT, Semenova VM, ta in. Ultrastrukturni osoblyvosti protsesu orhanizatsii v zoni travmatychnoho poshkodzhennia spynnoho mozku ta implantatsii syntetychnoho makroporystoho hidroheliu. Ukrainskyi neirokhirurhichnyi zhurnal. 2009; 4: 51–6. [Ukrainian]
 18. Yamdeu RS, Shaqura M, Mousa SA, Schäfer M, Droese J. Mitogen-activated protein kinase activation by nerve growth factor in primary sensory neurons upregulates μ-opioid receptors to enhance opioid responsiveness toward better pain control. Anesthesiology. 2011; 114(1): 150–61. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e318201c88c
 19. Zin’ko AV, Mateshuk-Vatseba LR. Vplyv opioidu na ultrastrukturu promenystoho vintsia kintsevoho mozku v eksperymenti. Svit medytsyny ta biolohii. 2014; 4(47): 127–30. [Ukrainian]