ISSN 2415-3060 (print), ISSN 2522-4972 (online)
 • 43 of 48
Up
JMBS 2018, 3(2): 250–256
https://doi.org/10.26693/jmbs03.02.250
Biology

Transformation of the Environment and the Reproductive Human Health

Nechay O. S. 1, Hnativ P. S. 2, Khоbоtnа I. M. 1
Abstract

The study presents analytical estimation of the current ecological situation in Ukraine, in general, and of Lviv region, in particular. We took into account the intensity of technogenic pressure on the environment in the regions. Due to the environment pollution, the Sokal district is significantly worse than Turka district. In the territory of Sokal district and Chervonohrad, atmospheric air is polluted with dust and other suspended particles, carbon monoxide, nitrogen and sulfur dioxide, hydrogen sulfide, carbon monoxide compounds, fluorine hydrogen, acrelein, benz(a)pyrene, formaldehyde, ammonia, phenols. The drinking water in Sokal district contains excess iron, particles of mercury, lead, nitrates, phenols, fluorine, mercury, manganese, cobalt, and cadmium. The soils of this region are contaminated with salts of heavy metals, fluorine and are characterized by increased activity of strontium-90, cesium-137, and plutonium-239. The purpose of the study was to analyze the demographic processes and dynamics of general health of the local population. The deterioration of the demographic situation was most noticeable in the Sokal district, where the environment is heavily contaminated and the ecosystem is largely changed. It was proved that the production and economic activity that have caused the current state of the environment in different regions, also significantly affect the indicators of the general and reproductive health of the permanent residents of the relatively clean and contaminated areas. Materials and methods. Taking into account the declining fertility and depopulation, there is a decline in reproductive health of women who have consistently lived in contaminated areas as compared to clean areas. In the structure of the general pathology the first place is given to anemia, the second – urinary tract diseases, the third – thyroid gland diseases, and the fourth – cardiovascular diseases. Such adverse changes are caused by violation of the processes of organism adaptation to adverse conditions of the polluted environment. Results and discussion. The frequency of unauthorized miscarriages is an informative indicator for monitoring the population genetic effects. The frequency of unauthorized miscarriage in the studied regions for 5 years ranged from 3.9 to 10.3 per 100 preferred pregnancies. The average figures for the whole period of the study were 4.6% in the Turka district and 8.6% in the Sokal district. Consequently, the frequency of unauthorized miscarriages in the control population was significantly lower than in the contaminated area (p<0.0001). There was a steady tendency in increasing the frequency of unauthorized miscarriages in Sokal district population from 1997 to 2000. Conclusions. In the structure of stillbirth covering cases of antenatal and intra-natal fetal death, the frequency of antenatal fetal death cases in the Sokal district was higher (3.7%) compared to the environmentally cleaner Turka district (0.9% – p<0.05). Clinical analysis showed that due to late fetal mortality, the placenta and umbilical cord disease pathology was 47.6%. The indicators of early neonatal mortality were higher in the Sokal district (3.8%) than in Turka district (3.1%).

Keywords: transformation, environment, health, mutagenesis, monitoring

Full text: PDF (Ukr) 273K

References
 1. Baranovskyi VA, Shyshchenko PH. Ukraina. Tekhnohenna nebezpeka, masshtab 1 : 3 000 000. K: VKF TS ZS Ukrainy, 2004. [Ukrainian]
 2. Vasiuta SI. Radianskyi ekotsyd v Ukraini: istorychni vytoky, trudnoshchi podolannia. Ternopil: SMP Aston, 2000. [Ukrainian]
 3. Havryliuk YY, Lunha YN, Sozanskyi OA. Prohnozyrovanye henetycheskykh posledstvyi faktorov okruzhaiushchei sredы y medyko-henetycheskoe konsultyrovanye pry mutahennykh vozdeistvyiakh. Metodycheskye rekomendatsyy. M, 1990. [Ukrainian]
 4. Rudenko LH, Razov VP, Baranovskyi VA. Ekolohichna otsinka terytorii za umovamy prozhyvannia naselennia. Ekolohichna entsyklopediia. 2006: 3 (1): A–E. K: TOV “Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii”. [Ukrainian]
 5. Rudko HI, Skatynskyi YP, Fedosieiev VP. Ekolohichnyi stan heolohichnoho seredovyshcha yak faktor masovoho zakhvoriuvannia ditei fliuorozom v Chervonohradskomu hirnycho-promyslovomu raioni. Mineralni resursy Ukrainy. 1997; 4: 28-42. [Ukrainian]
 6. Rukovodstvo po izuchenyiu henetycheskykh effektov v populiatsyiakh cheloveka. Zheneva: VOZ, 1989. [Russian]
 7. Smiyan IS. Kurort-vyznachna lanka ozdorovlennya ditej z xronichnoyu patologiyeyu. Medychna gidrologiya ta reabilitaciya. 2010; 2: 6-10. [Ukrainian]
 8. Smoliar NI, Rudko HI, Korzhynskyi YS, ta in. Poperedni dani pro vplyv deiakykh faktoriv navkolyshnoho seredovyshcha na stan zdorovia ditei shakhtarskoho rehionu Lvivshchyny. Probl ekolohichnoi bezpeky ta kerovanoho kontroliu dynamichnykh pryrodno-tekhnohennykh system. K, 1999. s 106-7. [Ukrainian]
 9. Statystychnyi dovidnyk pokaznykiv stanu zdorovia naselennia Lvivskoi oblasti za 2000 rik. Lviv: OTsMS LOKL, 2001. [Ukrainian]
 10. Statystychnyi shchorichnyk Lvivskoi oblasti za 2001 rik. Chastyna II. Lviv: LOUS, 2002. 363-70. [Ukrainian]
 11. Tymchenko OI. Zdorov‘ia naselennia v Ukraini: sohodennia i perspektyvy. Aktualni pytannia hihiieny ta ekolohichnoi bezpeky Ukrainy (chetverti marzieievski chytannia, prysviacheni 125-richchiu z dnia narodzhennia OM Marzieieva). Vyp 8. K: Derzh. ustanova «Instytut hihiieny ta medychnoi ekolohii im OM Marzieieva AMN Ukrainy», 2008. s 145-6. [Ukrainian]
 12. Tymchenko OI, Lynchak OV, Pokanevych LR, Pedan TM, Procyuk OV, Kachko GO, Omel`chenko EM, Pol`ka OO. Chastota ta jmovirnist` deyakyx reproduktyvnyx rozladiv u zhinok, yaki meshkayut` u naselenyx punktax, zabrudnenyx radionuklidamy` vnaslidok avariyi na ChAES. Zhurnal Nacional`noyi akademiyi medychnyx nauk Ukrayiny. 2016; 22 (2): 240-51. [Ukrainian]
 13. Tymchenko OI, Procyuk OV, Omel`chenko EM, Lynchak OV, Pokanyevych TM, Mykytenko DO, Kachko GO, Kabanecz` TM. Genetychni procesy u populyaciyax: mozhlyvosti adaptaciyi naselennya do umov dovkillya. Dovkillya ta zdorovya. 2014; 3: 4-10. [Ukrainian]
 14. Shaldun DR. Prohnozuvannia i profilaktyka perynatalnykh vtrat na suchasnomu etapi. Pediatriya, akusherstvo ta ginekologiya. 2007; 1: 48-51. [Ukrainian]
 15. Tsallahova LV, Czallagova LV, Majsuradze LV, Popova LS. Korrekcyya cytogenetycheskyx narushenyj u beremennыx, podverzhennyx kombynyrovannomu dejstvyyu metallopolyutantov. Vestnyk mezhdunarodnoj akademyy nauk ekologyy y bezopasnosty zhyznedeyatel`nosty. 2010; 15 (4): 108-9. [Russian]
 16. Havryluk Y, Sozansky O, Akopyan G, Lozynska M. Genetic Monitoring after the Chernobyl Nuclear Assident. Cytology and Genetics. 1992; 26 (4): 12-6.
 17. Nechay O, Havrylyuk J. The Study of Reproductive Losses and Placental condition in Lviv Region. International Conference “Placentologic Monitoring Studies and Ecotoxicologic Aspects of Genetic Diseases”. Cracow, 2000. Part 2.
 18. Zadrozna M, Zamorska L, Nechay O, Zolnierek M, Niwelinski J. Noxious Effect of Progressing Environmental Pollution in Southern Poland on the Human Placenta and Foetus. International Conference “Anthropogenic Changes of the Content of Elements in the Environment and Human Food Chain”. Cracow, 1997. s 80-3.
 19. Statystychnyj shhorichnyk L`vivskoyi oblasti za 2012 rik. L`viv: GUS u L`vivs`kij oblasti, 2013. II. 271 s. [Ukrainian]